Opłaty

W związku z pandemią COVID-19 uczestnictwo stacjonarne w XXIV Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zostało ograniczone do grona wykładowców oraz gości zaproszonych przez władze Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Decyzja taka została podjęta, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników oraz obsługi Kongresu, zgodny z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego.

 

OPŁATY
Opłata za dostęp do transmisji online 480 zł


 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • dostęp do transmisji online,
  • dostęp do materiałów kongresowych w formie elektronicznej,
  • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej,
  • bezpłatny dostęp do materiałów pokongresowych.

 

Warunki wycofania zgłoszenia*

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: kongresptok@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2021 Via Medica