Opłaty

OPŁATY
Opłata za dostęp do transmisji online 480 zł
Opłata za udział stacjonarny* 580 zł

*Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat. Pula dostępnych miejsc stacjonarnych będzie aktualizowana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku przekroczenia limitu miejsc stacjonarnych zapewniamy uczestnictwo online.

 

Z uwagi na obowiązujący limit osób niezaszczepionych prosimy w trakcie rejestracji o uzupełnienie deklaracji dotyczącej szczepienia przeciwko COVID-19.

Osoby zaszczepione, uczestniczące w Kongresie stacjonarnie, zobligowane są do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko COVID-19.

 

Opłata za udział online obejmuje:

  • dostęp do transmisji online,
  • dostęp do materiałów kongresowych w formie elektronicznej,
  • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

  • udział w Kongresie, materiały kongresowe,
  • poczęstunek,
  • identyfikator.

Uprzejmie informujemy, iż podczas Kongresu nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

 

Warunki wycofania zgłoszenia*

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: kongresptok@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2022 Via Medica