Sala I — Kraków
11:45–12:10 Rozpoczęcie Kongresu

Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł w 2020 roku dla laureatów konkursu PTOK

Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego
więcej szczegółów
12:10–13:00 Sesja edukacyjna
Zaawansowane metody diagnostyczne w raku piersi — metody standardowe, opcjonalne i niewskazane
więcej szczegółów
13:00–13:50 Sesja patronacka firmy AstraZeneca
Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne BRCA-zależnych nowotworów
więcej szczegółów
13:50–14:05 Przerwa
14:05–14:55 Sesja edukacyjna
Przypadki kliniczne — część I
więcej szczegółów
14:55–15:55 Przerwa na lunch
15:55–16:45 Sesja patronacka firmy Amgen
Strategia postępowania u chorych na raka jelita grubego w oparciu o codzienną praktykę kliniczną
więcej szczegółów
16:45–17:00 Przerwa
17:00–17:50 Sesja edukacyjna
Immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie we wczesnym stadium wybranych nowotworów
więcej szczegółów
17:50–18:05 Przerwa
18:05–18:55 Sesja edukacyjna
Onkologia geriatryczna — leczenie interdyscyplinarne
więcej szczegółów
18:55–19:10 Przerwa
19:10–20:00 Sesja edukacyjna
Leczenie systemowe chorych z przerzutami do OUN
więcej szczegółów
Sala II — Londyn
09:30–11:30 Spotkanie Specjalistycznego Nadzoru w zakresie Onkologii Klinicznej oraz władz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
11:30–11:45 Przerwa
12:10–13:00 Sesja patronacka firmy Boehringer Ingelheim
Badania kliniczne typu RCT i RWE —  komplementarne źródła wiedzy na temat klinicznej wartości terapii w NDRP
więcej szczegółów
13:00–13:50 Sesja patronacka firmy Pierre Fabre
Optymalizacja doboru terapii anty-BRAF/MEK w leczeniu chorych z nieoperacyjnym lub przerzutowym czerniakiem skóry
więcej szczegółów
13:50–14:05 Przerwa
14:05–14:55 Sesja edukacyjna
Raki niejasnokomórkowe nerki
więcej szczegółów
14:55–15:55 Przerwa na lunch
15:55–16:45 Sesja patronacka firmy Ipsen
Rak nerki — wczoraj, dziś i jutro
więcej szczegółów
16:45–17:00 Przerwa
17:00–17:50 Sesja patronacka firmy Merck
Jedna diagnoza, dwa różne rokowania, trzy ścieżki postępowania  — personalizowane i interdyscyplinarne podejście do chorego na przerzutowego RJG
więcej szczegółów
17:50–18:05 Przerwa
18:05–18:55 Sesja patronacka firmy Novartis
Zaawansowany rak piersi — jeden nowotwór, różne sytuacje. Dlaczego chorzy nie są jak w podręczniku?
więcej szczegółów
18:55–19:10 Przerwa
19:10–20:00 Sesja patronacka firmy Bristol Myers Squibb
Inhibitory punktów kontrolnych w skojarzeniu
więcej szczegółów
Sala III — Warszawa 1–3
15:10–15:40 Sesja lunchowa firmy Angelini
Nowości w aktualnych Wytycznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w obszarze raka nerki  — decyzje terapeutyczne dotyczące pierwszej linii leczenia
więcej szczegółów
Sala IV — Warszawa 2–4
15:10–15:40 Sesja lunchowa firmy Nutricia
Praktyczne wskazówki dotyczące żywienia medycznego pacjentów onkologicznych
więcej szczegółów
Sala I — Kraków
09:10–10:00 Sesja satelitarna firmy Roche
Sesja hematoonkologiczna
Postępy w leczeniu chorych na DLBCL, FL
więcej szczegółów
10:00–10:50 Sesja edukacyjna
Onkohematologia
więcej szczegółów
10:50–11:05 Przerwa
11:05–11:55 Sesja edukacyjna
Leczenie skojarzone chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich
więcej szczegółów
11:55–12:10 Przerwa
12:10–13:00 Sesja edukacyjna
Poważne działania niepożądane podczas immunoterapii i immunochemioterapii
więcej szczegółów
13:00–13:15 Przerwa
13:15–14:05 Sesja edukacyjna
Przypadki kliniczne — część II
więcej szczegółów
14:05–14:20 Przerwa
14:20–15:10 Sesja edukacyjna
Leczenie systemowe w praktyce — szczególne sytuacje (część I)
więcej szczegółów
15:10–16:10 Przerwa na lunch
16:10–17:00 Sesja edukacyjna
Leczenie systemowe w praktyce — szczególne sytuacje (część II)
więcej szczegółów
17:00–17:15 Przerwa
17:15–18:05 Sesja edukacyjna
Rak płuca we wczesnym stadium
więcej szczegółów
18:05–18:20 Przerwa
18:20–19:10 Sesja patronacka firmy AstraZeneca
Umarł król, niech żyje król — miejsce ozymertynibu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
więcej szczegółów
19:10–20:10 Ścieżki rozwoju i kariery w onkologii
więcej szczegółów
Sala II — Londyn
09:10–10:00 Sesja satelitarna firmy Janssen
CRPC — nowe możliwości terapeutyczne, ale jak optymalnie prowadzić pacjenta? Konsylium ekspertów: onkologa, urologa i radioterapeuty
więcej szczegółów
10:00–10:50 Sesja patronacka firmy Eli Lilly
Abemacyklib jako opcja terapeutyczna dla chorych o gorszym rokowaniu
więcej szczegółów
10:50–11:05 Przerwa
11:05–11:55 Sesja patronacka firmy MSD
Czy o NDRP możemy już mówić jako o chorobie przewlekłej? Immunoterapia: 5-letnie doniesienia a praktyka kliniczna
więcej szczegółów
11:55–12:10 Przerwa
12:10–13:00 Sesja patronacka firmy Novartis
PIK3CA — w stronę personalizacji leczenia pacjentek HR+/HER2–
ABC
więcej szczegółów
13:00–13:15 Przerwa
13:15–14:05 Sesja patronacka firmy MSD
Monoterapia czy leczenie skojarzone w czerniaku? Konsekwencje decyzji terapeutycznych
więcej szczegółów
14:05–14:20 Przerwa
14:20–15:10 Sesja patronacka firmy Pfizer
Optymalizacja terapii chorych w wybranych nowotworach
więcej szczegółów
15:10–16:10 Przerwa na lunch
16:10–17:00 Sesja patronacka firmy Astellas
Indywidualizacja terapii raka gruczołu krokowego
więcej szczegółów
17:00–17:15 Przerwa
17:15–18:05 Sesja patronacka firmy Servier
Czy możemy leczyć skuteczniej? Czynniki predykcyjne i prognostyczne w leczeniu nowotworów układu pokarmowego
więcej szczegółów
18:05–18:20 Przerwa
18:20–19:10 Sesja satelitarna firm Alliance Merck/Pfizer
Awelumab — nowa immunoterapia w leczeniu raka urotelialnego i raka z komórek Merkla
 
więcej szczegółów
Sala III — Warszawa 1–3
15:10–15:40 Sesja lunchowa firmy Accord
Rola leczenia wspomagającego w onkologii
więcej szczegółów
15:40–16:10 Sesja lunchowa firmy Molteni
Ból, opioidy i przewód pokarmowy — czy da się to pogodzić?
Dyskusja
więcej szczegółów
Sala IV — Warszawa 2–4
15:10–15:40 Sesja lunchowa firmy Exact
Exact Test Oncotype DX® — doświadczenie i perspektywy
więcej szczegółów
Sala I — Kraków
09:00–09:50 Sesja satelitarna firmy MSD
Najnowsze wytyczne PTOK dotyczące nowotworów głowy i szyi oraz raka nerkowokomórkowego — zmiany 2021 roku
więcej szczegółów
09:50–10:05 Przerwa
10:05–10:55 Sesja edukacyjna
Naukowe doniesienia oryginalne
więcej szczegółów
10:55–11:10 Przerwa
11:10–12:00 Sesja edukacyjna
Nowotwory z mutacją BRAF
 
więcej szczegółów
12:00–12:15 Przerwa
12:15–14:00 Sesja edukacyjna
Najważniejsze doniesienia od XXIII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
więcej szczegółów
14:00–14:15 Zakończenie Kongresu
więcej szczegółów
14:15 Lunch
Sala II — Londyn
09:00–09:50 Sesja satelitarna firmy Roche
Nowe terapie zmieniające standardy leczenia pacjentów onkologicznych
więcej szczegółów
09:50–10:05 Przerwa
10:05–10:55 Sesja edukacyjna
Skojarzone leczenie chorych na miejscowo zaawansowanego raka odbytnicy
więcej szczegółów
10:55–11:10 Przerwa
11:10–12:00 Sesja edukacyjna  — Sesja Młodych Onkologów
Wątroba i drogi żółciowe — co każdy onkolog wiedzieć powinien?
więcej szczegółów
12:00–12:15 Przerwa
Sala III — Warszawa 1–3
Sala IV — Warszawa 2–4
Copyrights © 2022 Via Medica