Sesja posterowa

Przypadki kliniczne

1808

1808

Rak nasady języka u ciężarnej kobiety, dylemat kiedy wejść z leczeniem, by wyleczyć chorą, a nie zaszkodzić płodowi.

Róża Poźniak-Balicka, Agata Kuszerska, Beata Iwanowska-Chomiak, Joanna Jarowicz, Anna Kamińska

1809

1809

Rola zespołu interdyscyplinarnego w leczeniu chorego w leczeniu chorego z rozpoznaniem raka zarodkowego jądra

Jakub Wnuk, Dariusz Pysz-Waberski, Łukasz Pietrzyński, Iwona Gisterek

1810

1810

Korzyści z leczenia multidyscyplinarnego u pacjentki z nowotworem gruczołowym trzustki i zaburzeniami psychosomatycznymi

Joanna Sadurska, Dariusz Pysz-Waberski, Łukasz Pietrzyński, Iwona Gisterek

1821

1821

Rak pęcherza moczowego jako późne powikłanie brachy i radio terapii raka szyjki macicy

Norbert Kopeć

1824

1824 

Toksyczność skórna w trakcie immunoterapii przyczyną zakończenia leczenia.

Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Ewa, Nowakowska-Zajdel

1827

1827 

Agresywny przebieg raka prostaty u nosiciela mutacji BRCA1 Beata Iwanowska-Chomiak, Róża Poźniak-Balicka

Beata Iwanowska-Chomiak, Róża Poźniak-Balicka

1828

1828 

Długotrwała odpowiedź na dwie linie leczenia w zaawansowanym jasnokomórkowym raku nerki.

Agnieszka Kalita, Magdalena Sikora-Skrabaka, Katarzyna Walkiewicz

1829

1829 

Zator tętnicy płucnej w trakcie leczenia systemowego kosmówczaka jądra u pacjenta z wrodzoną mutacją czynnika V Leiden

Agnieszka Bobola, Aleksandra Motyka, Iwona Gisterek

1831

1831 

Rak podstawnokomórkowy skóry twarzy z przerzutami do płuc – opis przypadku

Łukasz Pietrzyński, Dariusz Pysz-Waberski, Jakub Wnuk, Iwona Gisterek

1832

1832 

Wyzwania diagnostyki raka piersi związanego z ciążą (PABC, pregnancy-associated breast cancer) – opis przypadku

Łukasz Pietrzyński, Dariusz Pysz-Waberski, Joanna Sadurska, Iwona Gisterek

1833

1833 

Czy zawsze należy obawiać się leczenia chorych w wieku podeszłym? Opis przypadku 72-letniej chorej leczonej z powodu raka płaskonabłonkowego płuca w stadium rozsiewu.

Kamil Karpowicz

1834

1834 

Jak poprawić jakość życia chorych w wieku podeszłym, leczonych z powodu zaawansowanego raka nerki? Opis przypadku wieloletniego przebiegu leczenia inhibitorem kinazy tyrozynowej oraz immunoterapii.

Kamil Karpowicz

1835

1835 

Powikłania hematologiczne w trakcie immunoterapii.

Dawid Sigorski, Anna Surus-Hyla, Janusz Hałka, Tomasz Kubiatowski

1840

1840 

Cztery nowotwory złośliwe u nosicielki mutacji BRCA1.

Paulina Krzeptowska, Monika Misztal-Sicińska, Magdalena Krakowska, Sylwia Dębska-Szmich, Piotr Potemski

1841

1841 

Rozsiany rak gruczołowy trzustki u 50- letniego pacjenta z mutacjami c.7558C>T w genie BRCA2 oraz c.470T>C w genie CHEK2.

Małgorzata Lisik, Magdalena Mazur, Anna Fiszer-Kierzkowska, Karolina Tęcza, Artur Zajkowicz, Jolanta Pamuła-Piłat, Magdalena Kalinowska-Herok, Joanna Łanuszewska, Iwona Domińczyk, Małgorzata Oczko-Wojciechowska

1842

1842 

Radykalne leczenie systemowe chorego z uogólnionym nowotworem zarodkowym z niewydolnością wielonarządową.

Jakub Kucharz, Małgorzata Symonides, Adam Płużański, Paweł Wiechno, Andrzej Kawecki, Piotr Chłosta, Maciej Krzakowski

1843

1843 

Hemangiopericytoma - diagnostyka i leczenie. Opis przypadku.

Joanna Jarowicz

1847

1847 

Martwica żuchwy jako powikłanie chemioterapii FOLFIRI z bewacyzumabem.

Agnieszka Zięba, Joanna Połowinczak-Przybyłek, Dominika Kulejewska, Piotr Potemski

1850

1850 

Długotrwała odpowiedź na zastosowanie pembrolizumabu u pacjenta z zaawansowanym, przerzutowym czerniakiem skóry.

Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Agata Chrzanowska-Kapica, Natalia Ścirka, Teresa Małecka-Massalska, Elżbieta Starosławska

1855

1855 

Długotrwała odpowiedź na leczenie nab-paklitakselem z gemcytabiną u pacjenta z przerzutowym rakiem trzustki.

Natalia Ścirka, Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Agata Chrzanowska-Kapica, Elżbieta Starosławska, Teresa Małecka-Massalska

1856

1856 

Leczenie żywieniowe pacjentki z rakiem trzustki - opis przypadku

Sylwia Czaja-Stolc, Joanna Mamet, Sylwia Małgorzewicz

1857

1857 

Przypadek 66-letniej pacjentki z rakiem piersi i jajnika z mutacją somatyczną c.181T>G w genie BRCA1 oraz mutacją germinalną c.3075_3076delinsTT w genie BRCA2.

Małgorzata Lisik, Jolanta Pamuła-Piłat, Artur Zajkowicz, Anna Fiszer-Kierzkowska, Karolina Tęcza, Magdalena Mazur, Magdalena Kalinowska-Herok, Joanna Łanuszewska, Iwona Domińczyk, Małgorzata Oczko-Wojciechowska

1858

1858 

Rozsiany rak gruczołowy trzustki u 50- letniego pacjenta z mutacjami c.7558C>T w genie BRCA2 oraz c.470T>C w genie CHEK2

Małgorzata Lisik, Magdalena Mazur, Anna Fiszer-Kierzkowska, Karolina Tęcza, Artur Zajkowicz, Jolanta Pamuła-Piłat, Magdalena Kalinowska-Herok, Joanna Łanuszewska, Iwona Domińczyk, Małgorzata Oczko-Wojciechowska

1859

1859 

Rak tarczycy oraz rak piersi u pacjentki z mutacją c.172_175delTTGTw genie PALB2.

Małgorzata Lisik, Magdalena Kalinowska-Herok, Magdalena Mazur, Artur Zajkowicz, Karolina Tęcza, Jolanta Łanuszewska, Anna Fiszer-Kierzkowska, Iwona Domińczyk, Małgorzata Oczko-Wojciechowska

1861

1861 

Długotrwała terapia Cetuxymabem chorego na raka jelita grubego.

Beata Smolska-Ciszewska, Rafał Suwiński

1865

1865 

Olbrzymie czerniaki guzkowe skóry owłosionej głowy – prezentacja kliniczna i dermoskopowa trzech przypadków.

Grażyna Kamińska-Wiciorek, Barbara Ziółkowska, Magdalena Suchorzepka, Maria Turska - d'Amico, Wiesław Bal, Katarzyna Galwas, Bożena Cybulska - Stopa, Rafał Suwiński

1866

1866 

79-letnia pacjentka z masywnym rakiem płaskonabłonkowym powieki górnej lewej – opis przypadku

Wojciech Szaraniec, Paweł Wąs, Marta Świerczyńska, Agata Światowska

1867

1867 

Znaczenie wykonywanego rutynowo kontrolnego badania RTG klatki piersiowej po zakończonym leczeniu radykalnym w celu wczesnego wykrycia bezobjawowego rozsiewu do płuc. Opisu 2 przypadków chorych z zaawansowanym rakiem szyjki macicy z przerzutami do węzłów chłonnych miednicy leczonych radykalnie, z wyleczeniem loko- regionalnym, u których nastąpił „izolowany” rozsiew do płuc.

Marcin Stępień

1868

1868 

Immunoterapia w skojarzeniu z radioterapią w leczeniu zaawansowanego czerniaka błon śluzowych – opis przypadku.

Barbara Ziółkowska, Katarzyna Galwas, Marzena Kysiak, Grażyna Kamińska-Winciorek, Rafał Suwiński

1870

1870 

Diagnostyka i leczenie skojarzone 37-letniej pacjentki z rakiem migdałka podniebiennego - opis przypadku.

Joanna Jarowicz

1871

1871 

Późna wznowa odległa potrójnie ujemnego raka piersi- opis przypadku

Maria Pawłowicz, Robert Bakalarz, Maciej Stanuch, Andrzej Skalski, Wierzbicki Ryszard

1874

1874 

Długotrwała odpowiedź na leczenie systemowe rozsianego gruczolakoraka trzustki

Amanda Robek, Agnieszka Bobola, Anita Gorzelak-Magiera, Iwona Gisterek, Michał Kliber

1875

1875 

Oblicza płaskonabłonkowego raka pochwy w stopniu zaawansowania III wg FIGO.

Marcin Stępień

1876

1876 

Całkowita remisja u chorej na czerniaka w stadium rozsiewu w trakcie leczenia enkorafenibem i binimetynibem

Anna Mariuk-Jarema, Katarzyna Kozak, Wojciech Kwiatkowski, Michał Wągrodzki, Piotr Rutkowski

1878

1878 

Długotrwałe przeżycie pacjentki z uogólnionym NDRP po sekwencyjnym zastosowaniu inhibitorów ALK kolejnych generacji.

Katarzyna Szklener, Katarzyna Machulska - Ciuraj

1882

1882 

Dobra kontrola leczenia inhibitorem CDK4/6 przerzutów do szpiku z różnicowaniem neuroendokrynnym w przebiegu raka piersi

Ewa Wachuła, Iwona Danielewicz, Anna Bolin

Doniesienia naukowe

1811

Ptok 1811 

Badanie przekrojowe: Stężenie witaminy D u chorych onkologicznych rasy kaukaskiej. Jaka jest właściwa dawka wit. D dla chorych onkologicznych?

Aleksandra Kapała, Małgorzata Szlendak, Ewelina Grochowska

1820

Ptok 1820 

Opieka żywieniowa u chorych na nowotwory złośliwe narządów głowy i szyi poddanych CRT/BRT pozwala realizować plan leczenia onkologicznego.

Aleksandra Kapała, Agnieszka Surwiłło-Snarska, Magdalena Jodkiewicz, Andrzej Kawecki

1822

Ptok 1822 

Wyniki leczenia pacjentów z rozpoznaniem rzadkich podtypów mięsaków kości

Hanna Koseła-Paterczyk, Anna Mariuk-Jarema, Paweł Teterycz, Tomasz Świtaj, Katarzyna Kozak, Paulina Jagodzińska-Mucha, Anna Klimczak, Paweł Rogala, Michał Wągrodzki, Piotr Rutkowski

1825

Ptok 1825 

Nowotwory onkohematologiczne w ciąży - standardy, zalecenia , praktyka – jak leczymy w 2021r

Elżbieta Wojciechowska-Lampka, Izabella Kopeć, Jakub Rzepka, Agnieszka Kuchcińska, Natalia Żuber-Lubecka, Jacek Lampka, Maryna Rubach

1826

Ptok 1826 

Markery predykcyjne odpowiedzi patologicznej na neoadjuwantową radiochemioterapię u chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich (MTM)

Mateusz Spałek, Anna Szumera-Ciećkiewicz, Anna Małgorzata Czarnecka, Kamil Sokół, Michał Wągrodzki, Hanna Koseła-Paterczyk, Piotr Rutkowski

1836

Ptok 1836 

MikroRNA-200c, biorące udział w regulacji ekspresji PD-L1, jako potencjalny surowiczy biomarker w diagnostyce raka żołądka

Anna Grenda, Tomasz Skoczylas, Paweł Krawczyk, Natalia Krzyżanowska, Grzegorz Wallner, Janusz Milanowski

1837

Ptok 1837 

Porównanie czułości i swoistości różnych metod w diagnostyce rearanżacji genów ALK i ROS1 oraz analiza skuteczności kryzotynibu u chorych na NDRP

Anna Grenda, Paweł Krawczyk, Paulina Terlecka, Justyna Błach, Kamila Wojas-Krawczyk, Tomasz Kucharczyk, Izabela Chmielewska, Robert Kieszko, Bożena Jarosz, Michał Gil, Katarzyna Reszka, Natalia Krzyżanowska, Janusz Milanowski

1838

Ptok 1838 

Ekspresja PD(L)1 w kostniakomięsaku.

Iwona Ługowska, Anna Raciborksa, Małgorzata Lenarcik, Anna Szumera Cieckiewicz, Paulina Jagodzińska, Sebastian Svensson

1839

Ptok 1839 

Odległe wyniki skuteczności leczenia wismodegibem chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry - badanie wieloośrodkowe.

Monika Dudzisz-Śledź, Monika Słowińska, Paweł Sobczuk, Izabela Łasińska, Agnieszka Pietruszka, Bożena Cybulska – Stopa, Anna Kowalczyk, Tomasz Świtaj, Iwona Czarnecka, Hanna Koseła-Paterczyk, Paweł Rogala, Elwira Paluchowska, Krzysztof Składowski, Jacek Mackiewicz, Piotr Rutkowski, Witold Owczarek

1845

Ptok 1845 

LECZENIE CHORYCH NA WCZESNEGO HER2-DODATNIEGO RAKA PIERSI LEKIEM HERCEPTIN SC W WARUNKACH DOMOWYCH (FlexCare)

Barbara Radecka, Joanna Hudała-Klecha

1848

Ptok 1848 

Ocena toksyczności terapii lapatynibem z kapecytabiną u chorych z przerzutowym rakiem piersi uprzednio leczonych trastuzumabem

Aneta Dobrzyńska-Rutkowska, Bożena Kukiełka-Budny, Tomasz Powrózek, Teresa Małecka-Massalska, Elżbieta Starosławska

1849

Ptok 1849 

Ocena toksyczności terapii bewacyzumabem w połączeniu z chemioterapią FOLFOX4 
w II linii leczenia chorych z przerzutowym rakiem jelita grubego

Agata Chrzanowska-Kapica, Bożena Kukiełka-Budny, Tomasz Powrózek, Teresa Małecka-Massalska, Elżbieta Starosławska

1852

Ptok 1852 

Opracowanie atlasu konturowania zastawek serca w radioterapii raka płuca

Joanna Socha, Anna Rygielska, Beata Uziębło-Życzkowska, Justyna Chałubińska-Fendler, Agnieszka Jurek, Małgorzata Maciorowska, Marta Mielniczuk, Paweł Pawłowski, Dobromira Tyc-Szczepaniak, Lucyna Kępka

1860

Ptok 1860 

Korzyść kliniczna z leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka z niepotwierdzoną progresją choroby wg. kryteriów immunologicznych (iUPD)

Paweł Sobczuk, Paweł Rogala, Tomasz Świtaj, Joanna Placzke, Katarzyna Kozak, Anna Mariuk-Jarema, Mateusz Spałek, Aneta Borkowska, Paweł Teterycz, Piotr Rutkowski, Anna M. Czarnecka

1864

Ptok 1964 

Wykorzystanie płynnej biopsji i krążącego nowotworowego DNA (ctDNA) do oznaczenia mutacji w genie BRAF u chorych na czerniaka

Paweł Sobczuk, Katarzyna Kozak, Sylwia Kopeć, Paweł Rogala, Tomasz Świtaj, Hanna Koseła-Paterczyk, Aleksandra Gos, Andrzej Tysarowski, Piotr Rutkowski

1869

Ptok 1869 

Wykorzystanie technik holograficznego obrazowania 3D CarnaLife Holo z innowacyjną, małoinwazyjną chirurgią– IRA z następową adjuwantową chemioterapią w przypadku nieresekcyjnego przerzutowego raka jelita grubego.

Maria Pawłowicz, Robert Bakalarz, Maciej Stanuch, Andrzej Skalski, Ryszard Wierzbicki

1879

Ptok 1879 

Profilaktyka zdrowotna podczas pandemii COVID-19 w Polsce

Katarzyna Wyskida, Marta Król, Marta Kozikowska

1881

Ptok 1881 

Przebieg kliniczny zakażenia wirusem SARC-CoV2 u chorych na raka piersi

Barbara Radecka, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Małgorzata Talerczyk, Monika Cieszyńska, Joanna Kufel-Grabowska, Rodryg Ramlau, Michał, Chojnicki, Michał Bieńkowski, Małgorzata Chudzik, Bartosz Szymanowski, Renata Duchnowska

1883

Ptok 1883 

Prognostyczne znaczenie ekspresji PD-1 i PD-L1 w osteosarcoma.

Iwona Ługowska, Sebastian Svensson, Paulina Jagodzinska-Mucha, Anna Szumera Ciećkiewicz, Małgorzata Lenarcik, Anna Dawidowska, Hanna Koseła-Paterczyk, Tomasz Goryń, Anna Raciborska, Piotr Rutkowski

1884

Ptok 1884 

Czynniki wpływające na pogorszenie funkcji wydalniczej nerek podczas chemioterapii uzupełniającej u chorych na miejscowo zaawansowanego raka jelita grubego

Aleksandra Gładyś, Sylwia Kozak, Jerzy Chudek

Copyrights © 2022 Via Medica