Program Sesji online

 

PIĄTEK, 2 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 

 

Rejestracja uczestników (piątek, 02.09.2022 r.)

12:00–12:10

Powitanie uczestników i otwarcie Sesji
Podsumowanie Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego
Piotr Wysocki

12:10–12:20

Leczenie ukierunkowane i immunoterapia — znaczenie postępowania wspomagającego
Maciej Krzakowski

12:20–12:50

Leczenie ukierunkowane oraz immunoterapia — teoretyczne podstawy
Tomasz Kubiatowski

12:50–13:20

Rak piersi — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku

Barbara Radecka

13:20–13:50

Nowotwory płuca i opłucnej — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Magdalena Knetki-Wróblewska

13:50–14:20

Nowotwory układu pokarmowego — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Magdalena Krakowska

14:20–14:50

Nowotwory narządów głowy i szyi — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Bartosz Spławski

14:50–15:00

Przerwa

15:00–15:30

Nowotwory układu moczowo-płciowego — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Jakub Kucharz

15:30–16:00

Nowotwory kobiecego układu płciowego — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Paweł Blecharz

16:00–16:30

Nowotwory skóry i mięsaki — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Piotr Rutkowski

16:30–17:00

Nowotwory układu wydzielania wewnętrznego — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Agnieszka Kolasińska-Ćwikła

17:00–17:30

Nowotwory układu chłonnego i krwiotwórczego — zastosowania leczenia ukierunkowanego i immunoterapii oraz postępowanie w przypadku niepożądanych działań — opis przypadku
Iwona Hus

Zakończenie pierwszego dnia Sesji

 

 

SOBOTA, 3 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 

 

Rejestracja uczestników (sobota, 03.09.2022 r.)

10:00–10:20

Organizacja opieki paliatywnej
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

10:20–10:40

Postępowanie w zaburzeniach ze strony układu oddechowego
Anna Zasowska-Nowak

10:40–11:00

Postępowanie w zaburzeniach układu pokarmowego
Tomasz Dzierżanowski

11:00–11:20

Postępowania w świądzie skóry
Anna Zasowska-Nowak

11:20–11:50

Wykład sponsorowany firmy Nutricia

Czy utrata masy ciała jest wpisana w przebieg choroby nowotworowej?

Maria Brzegowy

11:50–12:10

Przerwa

12:10–12:30

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe — rodzaje i drogi podania. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem żywionym pozajelitowo i dojelitowo
Luiza Kołodziejczyk-Zwierzyńska

12:30–12:50

Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem skrajnie niedożywionym

Dominika Mrówka

12:50–13:10

Zasady leczenia bólu u pacjentów z nowotworami

Aleksandra Ciałkowska-Rysz

13:10–13:30

Rola personelu pielęgniarskiego  w łagodzeniu bólu
Dominik Krzyżanowski

13:30–13:50

Godność chorego
Tomasz Dzierżanowski

13:50–14:10

Przerwa

14:10–14:30

Oczekiwania pacjentów u kresu życia wobec personelu pielęgniarskiego

Anna Krawentek

14:30–14:50

Opieka duchowa
Tomasz Dzierżanowski

14:50–15:10

Rola personelu pielęgniarskiego w towarzyszeniu osobie umierającej i jej rodzinie
Dominik Krzyżanowski

15:10–15:55

Czego potrzebuje umierający człowiek i jego bliscy?
Mariola Kosowicz

Zakończenie drugiego dnia Sesji

Copyrights © 2022 Via Medica