Sala I — Sala Koncertowa
09:30–09:45 ROZPOCZĘCIE KONGRESU
09:45–10:40 SESJA EDUKACYJNA 1
Sesja Młodych Onkologów


ONKOLOGIA KLINICZNA — MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
 
więcej szczegółów
10:40–10:45 Przerwa
10:45–11:40 SESJA EDUKACYJNA 2
SKOJARZONE LECZENIE CHORYCH Z PRZERZUTAMI W KOŚCIACH
więcej szczegółów
11:40–12:10 Przerwa
12:10–13:05 SESJA EDUKACYJNA 4
KRYZYS NARZĄDOWY U CHORYCH NA RAKA PIERSI — TRUDNE DECYZJE W PRAKTYCE KLINICZNE
więcej szczegółów
13:05–13:10 Przerwa
13:10–14:05 SESJA EDUKACYJNA 6
CIEKAWE PRZYPADKI
 
więcej szczegółów
14:05–15:00 Obiad
15:00–15:55 SESJA EDUKACYJNA 8
CHOROBA OLIGOMETASTATYCZNA I OLIGOPROGRESJA
 
więcej szczegółów
15:55–16:00 Przerwa
16:00–16:55 SESJA EDUKACYJNA 10
KONTROWERSJE W LECZENIU CHORYCH NA NOWOTWORY PŁUC
więcej szczegółów
16:55–17:00 Przerwa
17:00–17:55 SESJA EDUKACYJNA 11
ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO (cz. 1) — DZIAŁANIA INTERWENCYJNE
więcej szczegółów
17:55–18:00 Przerwa
18:00–18:55 SESJA EDUKACYJNA 12
ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO (cz. 2) — WARSZTATY DLA ONKOLOGÓW: JAK SOBIE RADZIĆ? SPOSOBY REDUKCJI NAPIĘĆ
więcej szczegółów
Sala II — Sala Kameralna (Zielona)
10:45–11:40 SESJA EDUKACYJNA 3
IMMUNOTERAPIA W NOWOTWORACH UKŁADU POKARMOWEGO
więcej szczegółów
11:40–11:45 Przerwa
11:45–12:05 Wykład sponsorowany firmy Bayer: Czy wszystkie terapie ARi dla pacjentów nmCRPC są tak samo skuteczne? Pierwsze badanie RWE dla darolutamidu, apalutamidu i enzalutamidu
więcej szczegółów
12:05–12:10 Przerwa
12:10–13:05 SESJA EDUKACYJNA 5
MIĘSAKI KOŚCI
więcej szczegółów
13:05–13:10 Przerwa
13:10–14:05 SESJA EDUKACYJNA 7
SESJA SEKCJI IMMUNOONKOLOGII Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
więcej szczegółów
14:05–15:00 Obiad
15:00–15:55 SESJA EDUKACYJNA 9
ZABEZPIECZENIE PŁODNOŚCI CHORYCH NA NOWOTWORY W
PRAKTYCE
więcej szczegółów
15:55–16:00 Przerwa
16:00–16:55 SESJA POD PATRONATEM FIRMY ASTRAZENECA: Program lekowy „Leczenie raka piersi” A.D. 2023 — nowe możliwości i wyzwania
więcej szczegółów
16:55–17:00 Przerwa
17:00–17:55 SESJA SPONSOROWANA FIRMY PFIZER: Czy dane z praktyki klinicznej wpływają na decyzje terapeutyczne leczenia HR+ HER2- zaawansowanego raka piersi?
więcej szczegółów
17:55–18:00 Przerwa
18:00–18:55 SESJA SPONSOROWANA FIRMY ELI LILLY: Efektywność abemacyklibu w leczeniu chorych na HR+ HER2- raka piersi z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi
więcej szczegółów
Sala III — Sala Biała
11:40–12:10 Przerwa
12:10–13:05 SESJA POD PATRONATEM FIRMY IPSEN: Skuteczność kabozantynibu w nowotworach o różnej lokalizacji
więcej szczegółów
13:05–13:10 Przerwa
13:10–14:05 SESJA POD PATRONATEM FIRMY MSD: Debaty eksperckie o 1. linii leczenia zaawansowanego NDRP w szczególnych populacjach pacjentów
więcej szczegółów
14:05–15:00 Obiad
15:00–15:55 SESJA POD PATRONATEM FIRMY ASTELLAS: Ewolucja w leczeniu raka pęcherza moczowego i innych nowotworów urotelialnych
więcej szczegółów
15:55–16:00 Przerwa
16:00–16:55 Czy digitalizacja optymalizuje leczenie pacjentów i może generować oszczędności dla systemu ochrony zdrowia? Rok doświadczeń funkcjonowania aplikacji „Bezpieczeństwo immunoterapii”
więcej szczegółów
16:55–17:00 Przerwa
17:00–17:55 SESJA SPONSOROWANA FIRMY SERVIER: Nowe światło na leczenie pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego i żołądka
więcej szczegółów
17:55–18:00 Przerwa
18:00–18:55 SESJA SPONSOROWANA FIRMY SWIXX: Nowotwory przewodu pokarmowego — leczenie personalizowane
więcej szczegółów
Sala IV — Sala Dębowa
13:05–13:10 Przerwa
14:05–15:00 Obiad
15:55–16:00 Przerwa
16:55–17:00 Przerwa
17:55–18:00 Przerwa
Sala I — Sala Koncertowa
09:00–09:55 SESJA EDUKACYJNA 13
LECZENIE SKOJARZONE W NOWOTWORACH SKÓRY
więcej szczegółów
09:55–10:00 Przerwa
10:00–10:55 SESJA EDUKACYJNA 14
NOWOCZESNE KONIUGATY — POSTĘP W LECZENIU NOWOTWORÓW
więcej szczegółów
10:55–11:25 Przerwa
11:25–12:20 SESJA EDUKACYJNA 16
WYZWANIA W NOWOTWORACH UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO — SESJA SEKCJI UROLOGII ONKOLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO ORAZ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
więcej szczegółów
12:20–12:25 Przerwa
12:25–13:20 SESJA EDUKACYJNA 18
DONIESIENIA ORYGINALNE
więcej szczegółów
13:20–13:25 Przerwa
13:25–14:25 SESJA PLENARNA
SPECJALIZACJA W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ
 
więcej szczegółów
14:25–15:25 Obiad
15:25–16:20 SESJA EDUKACYJNA 19
NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO
 
więcej szczegółów
16:20–16:25 Przerwa
16:25–17:20 SESJA EDUKACYJNA 20
CHEMIOIMMUNOTERAPIA CHORYCH NA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z EKSPRESJĄ PD-L1 PONIŻEJ 1%
 
więcej szczegółów
17:20–17:25 Przerwa
17:25–18:20 SESJA EDUKACYJNA 21
WYBIERANIE OPCJI LECZENIA PIERWSZEJ LINII SPOŚRÓD DOSTĘPNYCH METOD
więcej szczegółów
Sala II — Sala Kameralna (Zielona)
09:00–09:55 SESJA SPONSOROWANA FIRMY GILEAD: Znajdź właściwy TROP — rok z życia TRODELVY
więcej szczegółów
09:55–10:00 Przerwa
10:00–10:55 SESJA EDUKACYJNA 15
LECZENIE WSPOMAGAJĄCE BEZ TAJEMNIC — sesja Młodych Onkologów
więcej szczegółów
10:55–11:00 Przerwa
11:00–11:20 Wykład sponsorowany firmy EXACT: Personalizacja leczenia uzupełniającego wczesnego raka piersi HR+/HER2- w oparciu o test Oncotype Dx Breast Recurrence Score
więcej szczegółów
11:20–11:25 Przerwa
11:25–12:20 SESJA EDUKACYJNA 17
NA STYKU CHORÓB NOWOTWOROWYCH I ZAKAŹNYCH
więcej szczegółów
12:20–12:25 Przerwa
12:25–13:20 SESJA POD PATRONATEM FIRMY BRISTOL MYERS SQUIBB: Podwójna immunoterapia w leczeniu nowotworów — praktyka czyni mistrza
więcej szczegółów
13:20–13:25 Przerwa
14:25–14:55 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY MEDISON: Wyzwania w leczeniu pacjentów z rozsianym czerniakiem błony naczyniowej oka
więcej szczegółów
14:55–15:25 Przerwa
15:25–16:20 SESJA POD PATRONATEM FIRMY ASTRAZENECA: BRCA & BEYOND BRCA: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
więcej szczegółów
16:20–16:25 Przerwa
16:25–17:20 Leczenie okołooperacyjne w różnych nowotworach — kiedy mamy wątpliwości? Debata ekspertów
więcej szczegółów
17:20–17:25 Przerwa
17:25–18:20 Wykład sponsorowany firmy Eli Lilly: Wybrane aspekty kliniczne leczenia chorych na HR+ HER2- wczesnego raka piersi
więcej szczegółów
18:30 Walne Zebranie Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Sala III — Sala Biała
09:00–09:20 Wykład sponsorowany firmy Pfizer: CROWN — książę, król czy cesarz? Lorlatynib — nowy status refundacyjny
więcej szczegółów
09:20–10:00 Przerwa
10:00–10:55 SESJA  POD PATRONATEM  FIRMY PIERRE FABRE: INHIBITORY KINAZ W TERAPII PACJENTÓW Z WYBRANYMI NOWOTWORAMI Z MUTACJĄ W GENIE BRAF
więcej szczegółów
10:55–11:00 Przerwa
11:00–11:20 Wykład sponsorowany firmy Pfizer: Nowy sezon infekcyjny — aktualne zasady profilaktyki i leczenia COVID-19 u pacjentów onkologicznych
więcej szczegółów
11:20–11:25 Przerwa
11:25–12:20 SESJA POD PATRONATEM FIRMY MSD: Potrójnie ujemny rak piersi nowy program lekowy i nowe realia kliniczne
więcej szczegółów
12:20–12:25 Przerwa
12:25–13:20 SESJA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS: Inhibitory CDK4/6 — fakty i mity. Sesja interaktywna
więcej szczegółów
13:20–13:25 Przerwa
14:25–14:55 Wykład sponsorowany firmy ACCORD: Znaczenie leczenia wspomagającego w onkologii
więcej szczegółów
14:55–15:00 Przerwa
15:00–15:20 Wykład  sponsorowany firmy Sandoz: Ból neuropatyczny u pacjenta onkologicznego. Nie ma złych pytań. Dialog interdyscyplinarny
więcej szczegółów
15:20–15:25 Przerwa
15:25–16:20 SESJA POD PATRONATEM FIRMY MERCK: CZY UFASZ DOWODOM?
więcej szczegółów
16:20–16:25 Przerwa
16:25–17:20 SESJA SPONSOROWANA FIRMY GSK: Woman Cancer Forum —zaawansowany rak jajnika
więcej szczegółów
17:20–17:25 Przerwa
17:25–18:20 SESJA POD PATRONATEM FIRMY GSK: Woman Cancer Forum — zaawanasowany rak endometrium
więcej szczegółów
Sala IV — Sala Dębowa
09:00–09:45 Warsztaty pod patronatem firmy AstraZeneca: Diagnostyka nowotworów BRCA-zależnych. Co każdy klinicysta wiedzieć powinien? (Termin 1.)
więcej szczegółów
09:45–10:00 Przerwa
10:00–10:45 Warsztaty pod patronatem AstraZeneca: Diagnostyka nowotworów BRCA-zależnych. Co każdy klinicysta wiedzieć powinien? (Termin 2.)
więcej szczegółów
10:55–11:25 Przerwa
12:20–12:25 Przerwa
13:20–13:25 Przerwa
16:20–16:25 Przerwa
17:20–17:25 Przerwa
Sala I — Sala Koncertowa
08:30–08:55 SESJA EDUKACYJNA 22: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w raku piersi
więcej szczegółów
08:55–09:00 Przerwa
09:00–09:55 SESJA EDUKACYJNA 23
NOWOŚCI W LECZENIU CHORYCH NA RAKA ODBYTNICY
 
więcej szczegółów
09:55–10:00 Przerwa
10:00–10:55 SESJA EDUKACYJNA 24
DONIESIENIA ORYGINALNE
 
więcej szczegółów
10:55–11:25 Przerwa
11:25–12:20 SESJA EDUKACYJNA 25
BADANIA KLINICZNE WCZESNYCH FAZ W POLSCE
 
więcej szczegółów
12:20–12:25 Przerwa
12:25–14:25 SESJA KOŃCOWA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA OD OSTATNIEGO KONGRESU
 
więcej szczegółów
14:25 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
Sala II — Sala Kameralna (Zielona)
09:00–09:55 SESJA SPONSOROWANA FIRMY MERCK: Przydatność kliniczna danych i obserwacji płynących z codziennej praktyki
więcej szczegółów
09:55–10:00 Przerwa
10:00–10:55 SESJA POD PATRONATEM FIRMY ASTELLAS: Rak prostaty — teoria i praktyka czy zawsze idą w parze?
więcej szczegółów
10:55–11:00 Przerwa
11:00–11:25 Wykład sponsorowany firmy Amgen: Lumykras – pierwszy w klasie inhibitor KRASG12C – nowe możliwości terapeutyczne w niedrobnokomórkowym raku płuca
więcej szczegółów
12:20–12:25 Przerwa
Sala III — Sala Biała
09:00–09:55 SESJA SATELITARNA FIRMY ROCHE: Czy można poprawić wyniki leczenia chorych na wczesnego niedrobnokomórkowego raka płuca? Rola immunoterapii adiuwantowej
więcej szczegółów
09:55–10:00 Przerwa
10:00–10:55 SESJA MŁODYCH ONKOLOGÓW — SESJA WYSTĄPIEŃ USTNYCH
więcej szczegółów
10:55–11:00 Przerwa
11:00–11:20 Wykład pod patronatem firmy MSD: Praktyczne aspekty programu lekowego B.52 — nawroty/przerzuty odległe u pacjentów z rakiem głowy i szyi
więcej szczegółów
12:20–12:25 Przerwa
Sala IV — Sala Dębowa
09:55–10:00 Przerwa
10:55–11:25 Przerwa
12:20–12:25 Przerwa