Program

10.00–10.15 Rozpoczęcie XVII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
— Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki i Andrzej Kawecki
10.15–11.15 Sesja I: Genomika i proteomika w onkologii
Przwewodniczący: Krzysztof Krzemieniecki, Michał Jarząb
10.15–10.30 Podstawy wykorzystania badań genetycznych i molekularnych w klinicznej praktyce oraz dostępne możliwości
Michał Jarząb
10.30–10.45 Problemy organizacyjne i prawne związane z gromadzeniem materiału tkankowego
Paweł Krawczyk
10.45–11.05 Poradnictwo genetyczne w Onkologii
Janusz Limon
11.05–11.15 Dyskusja
11:15–12:15 Sesja II: Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków (część I)
Przwewodniczący: Sergiusz Nawrocki, Violetta Sulżyc-Bielicka
11:15–11:30 Zaawansowany rak drobnokomórkowy płuca u chorej leczonej immunosupresyjnie po przeszczepieniu wątroby
Magdalena Knetki-Wróblewska
11:30–11:45 Porównanie toksyczności skórnych po zastosowaniu cetuksymabu u chorego na raka odbytnicy oraz doksorubicyny liposomalnej u chorej na raka jajnika
Magdalena Kędzierska
11:45–11:55 Omówienie
Sergiusz Nawrocki
11:55–12:10 Diagnostyka zmiany ogniskowej okolicy wątroby u pacjentki po zabiegu amputacji piersi z powodu raka
Anna Janiak
12:10–12:15 Omówienie
Violetta Sulżyc-Bielicka
12:15–13:15 Sesja III: Praktyczne aspekty uzupełniającego leczenia chorych na raka piersi
Przewodniczący: Piotr Potemski, Jacek Jassem
12.15-12.25 Prezentacja przypadku 
Rafał Czyżykowski
12.25-12.50 Leczenie systemowe
Elżbieta Senkus
12.50-13.05 Radioterapia
Jacek Jassem
13.05-13.15 Dyskusja
13:15–14:00 Sesja lunchowa firmy Astellas (sala 3).
O nowych możliwościach leczenia opornego na kastrację
raka gruczołu krokowego dla… nieopornych na sushi
Piotr Wysocki, Jakub Żołnierek
13:15–14:00 Lunch
14:00–15:00 Sesja IV (RÓWNOLEGŁA): Obecne możliwości i perspektywy stosowania radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej 
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Rafał Suwiński
14:00–14:15 Podstawy radiochirurgii
Dorota Kiprian
14:15–14:35 Nowotwory płuca na podstawie opisu przypadku 
Rafał Suwiński
14:35–14:50 Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego na podstawie opisu przypadku 
Rafał Tarnawski
14:50–15:00 Dyskusja
14:00–15:00 Sesja V (RÓWNOLEGŁA): Poprawa przeżycia całkowitego u chorych na uogólnionego RJG dzięki personalizacji terapii — 10 lat minęło
Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
14:00–14:25 Optymalny schemat CT w skojarzeniu z przeciwciałami anty-EGFR w leczeniu mCRC
Piotr Wysocki
14:25–14:50 Optymalizacja przeżycia całkowitego (OS) w mCRC — doświadczenia własne
Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
14:50–15:00 Dyskusja
15:00–16:00 Sesja VI: Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków (część II)
Maciej Krzakowski, Ewa Kalinka –Warzocha
15:00–15:10 Nudności i wymioty w trakcie chemioterapii wg schematu BEP u 53-letniego pacjenta z rozpoznanym nasieniakiem jądra lewego
Maria Świniarska
15:10–15:20 Znaczenie współpracy patologa i onkologa klinicznego — opis chorej leczonej z powodu raka jajnika oraz raka piersi
Magdalena Krakowska
15:20–15:30 Omówienie
Maciej Krzakowski
15:30–15:40 Zastosowanie aprepitantu w profilaktyce nudności i wymiotów w trakcie HEC
Jakub Kucharz
15:40–15:50 Ostra niewydolność wątroby jako przyczyna zgonu u chorych leczonych schematem gemcytabina z cisplatyną. Opis dwóch przypadków z zaplanowaną oceną polimorfizmów deaminazy cytydyny
Beata Hryciuk
15:50–16:00 Omówienie 
Ewa Kalinka-Warzocha
16:00–16:20 Przerwa
16:20–17:20 Sesja VII: Rak jajnika – aktualne wytyczne oraz nowe możliwości terapeutyczne w świetle doniesień ASCO
Prowadzący: Radosław Mądry, Aleksandra Łacko
16.20–16.30 Charakterystyka problemu 
Krzysztof Krzemieniecki
16.30–16.50 Leczenie miejscowe 
Radosław Mądry
16.50–17.10 Leczenie systemowe
Aleksandra Łacko
17.10–17.20 Dyskusja
17:20–18:20 Sesja VIII: Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków (część III)
Przewodniczący: Maria Litwiniuk, Kazimierz Drosik
17:20–17:35 Samoistne pęknięcie portu naczyniowego z przemieszczeniem cewnika do prawej komory serca
Piotr Jacyk
17:35–17:50 Przypadek ciężkiej hiponatremii związanej z zespołem niewłaściwego uwalniania wazopresyny (SIADH) jako rzadkie powikłanie leczenia schematem chemioterapii zawierającym karboplatynę u chorej na zaawansowanego raka jajnika
Sylwia Szabłowska-Siwik
17:50–18:00 Omówienie
Maria Litwiniuk
18:00–18:15 Zachorowania na trzy niezależne nowotwory pierwotne: czerniaka naczyniówki, raka trzonu macicy i GIST żołądka u 62-letniej chorej w ciągu 2 lat
Marcin Braun
18:15–18:20 Omówienie
Kazimierz Drosik
18:20–19:30 Sesja IX: Sesja satelitarna firmy Teva. Leczenie wspomagające: pomost między leczeniem onkologicznym a jakością życia
Przewodniczący: Krzysztof Krzemieniecki, Aleksandra Ciałkowska – Rysz
18:20–18:50 Czynniki wzrostu granulocytów 
Krzysztof Krzemieniecki
18:50–19:15 Jak właściwie dobrać terapię dla pacjenta z bólem? - Podstawowe zasady farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory
Aleksandra Ciałkowska-Rysz
19:15–19:30 Dyskusja
19.30 Kolacja

Wybierz inny dzień kongresu