Program

08:00–08:45 Sesja X: Praktyczne znaczenie współwystępowania nowotworów i zakażenia wirusem ludzkiego brodawczaka
Przewodniczący: Andrzej Kawecki, Radosław Mądry
08:00–08:20 Nowotwory głowy i szyi
Andrzej Kawecki
08:20–08:35 Rak szyjki macicy
Radosław Mądry
08:35–08:45 Dyskusja
08:45–09:45 Sesja XI: Postępowanie u chorych na nowotwory z współwystępowaniem niewydolności narządowych (część I)
Przewodniczący: Jan Walewski, Piotr Potemski
08:45–08:55 Niewydolność nerek
Jakub Kucharz
08:55–09:10 Komentarz nefrologa
Andrzej Chamienia
09:10–09:20 Niewydolność wątroby
Urszula Czernek
09:20–09:35 Komentarz hepatologa
Tomasz Smiatacz
09:35–09:45 Dyskusja
09:45–10:45 Sesja XII: Leczenie hormonozależnego raka piersi
Przewodniczący: Piotr Wysocki, Wojciech Rogowski
09:45–10:05 Mechanizmy hormonooporności w raku piersi
Piotr Wysocki
10:05–10:30 Current approaches to the management of Hr+, Her2− negative advanced breast cancer
Guy Jerusalem
10:30–10:40 Doświadczenia własne
Wojciech Rogowski
10:40–10:45 Dyskusja
10:45–11:05 Przerwa
11:05–12:05 Sesja XIII: Postępowanie u chorych na nowotwory z współwystępowaniem niewydolności narządowych (część II)
Przewodniczący: Piotr Potemski, Kazimierz Drosik
11:05–11:15 Cukrzyca 
Aleksandra Dziubandowska
11:15–11:30 Komentarz diabetologa 
Bogumił Wolnik
11:30–11:40 Niewydolność krążenia 
Marek Gełej
11:40–11:55 Komentarz kardiologa
Przemysław Leszek
11:55–12:05 Dyskusja
12:05–13:05 Sesja XIV: Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków (część IV)
Przewodniczący: Barbara Radecka, Jan Walewski
12:05–12:20 Dwie zdrowe córki urodzone po autotransplantacji wykonanej u chorej na opornego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B
Ewa Mróz
12:20–12:35 Gorączka neutropeniczna u chorego na zaawansowanego czerniaka leczonego ipilimumabem
Sebastian Woźniak
12:35–12:45 Omówienie
Jan Walewski
12:45–13:00 Posteroidowa śpiączka hiperglikemiczna u chorej z rozpoznaniem raka drobnokomórkowego płuca z przerzutami do OUN
Aleksandra Piórek
13:00–13:05 Omówienie
Barbara Radecka
13:05–13:50 Lunch
13:05–13:50 Sesja lunchowa
Nowe perspektywy leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki
Przewodniczący: Marek Wojtukiewicz, Lucjan Wyrwicz
13:05–13:20 Nowotwór trzustki — jedno z największych wyzwań dla współczesnej onkologii
Aleksandra Łacko
13:20–13:40 Efficacy and management of nabpaclitaxel + gemcitabine treatment in metastatic pancreatic cancer patients 
Michele Reni
13:40–13:50 Dyskusja
13:50–14:15 Sesja XV: „PTOK zawsze pod ręką” (nowe technologie) 
Piotr Wysocki
14:15–15:15 Sesja XVI: Sesja satelitarna firmy Roche
— Postęp w leczeniu chorych na HER2 dodatniego raka piersi — Tadeusz Pieńkowski i Maria Litwiniuk
14:15–14:45 Od odkrycia receptora HER2 do przeciwciał monoklonalnych — podstawy molekularne
Krzysztof Krzemieniecki
14:35–15:05 Od odkrycia receptora HER2 do przeciwciał monoklonalnych — skuteczność kliniczna
Elżbieta Senkus
15:05–15:15 Dyskusja
15:15– 16:15 Sesja XVII (RÓWNOLEGŁA): Powikłania kardiologiczne w praktyce onkologicznej na podstawie przypadków
Przewodniczący: Beata Jagielska, Przemysław Leszek
15:15–15:25 Zaburzenia rytmu i przewodzenia – wprowadzenie
Przemysław Leszek
15:25–15:45 Zaburzenia rytmu i przewodzenia – 2 przypadki kliniczne – dyskusja i sesja interaktywna
Beata Jagielska, Przemysław Leszek
15:45–15:55 Ostre zespoły wieńcowe – wprowadzenie
Przemysław Leszek
15:55–16:15 Ostre zespoły wieńcowe – 2 przypadki kliniczne – dyskusja i sesja interaktywna
Beata Jagielska, Przemysław Leszek
15:15–16:15 Sesja XVIII (RÓWNOLEGŁA) Rad-223: druga młodość odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie
Przewodniczący: PiotWysocki, Krzysztof Krzemieniecki
15:15–15:35 Rad-223 — nowy lek, nowe możliwości
Maciej Bączyk
15:35–15:55 Leczenie przerzutów do kości poprawia przeżycie — nowa jakość w leczeniu CRPC
Elżbieta Senkus 
15:55–16:15 Dyskusja
16:15–17:00 Sesja XIX: Co determinuje praktykę kliniczną w Polsce?
Krzysztof Krzemieniecki, Lucjan Wyrwicz
16:15–16:30 Nowe możliwości leczenia w zaawansowanym raku jelita grubego
Lucjan Wyrwicz
16:30–16:40 Kliniczna praktyka wobec dowodów naukowych na przykładzie pegfilgrastimu
Krzysztof Krzemieniecki
16:40–16:55 Stosowanie denosumabu w klinicznej praktyce
Ewa Kalinka-Warzocha
16:55–17:00 Dyskusja
17:00–17:20 Przerwa
17:20– 18:20 Sesja XX: Afatynib — nieodwracalny inhibitor receptorów z rodziny ErbB w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca
Przewodniczący: Prof. Maciej Krzakowski, Prof. Rodryg Ramlau
17:20–17:25 Wprowadzenie
Prof. Maciej Krzakowski
17:25–17:45 Skuteczność i bezpieczeństwo afatynibu u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca na podstawie badań rejestracyjnych LUX-Lung 3 i LUX-Lung 6
Prof. Rodryg Ramlau
17:45–18:15 Afatinib — the most recent data from clinical trials
James Chih-Hsin Yang
18:15–18:20 Dyskusja i podsumowanie
Prof. Maciej Krzakowski
18:20–19:05 Sesja XXI: Odległe powikłania systemowego leczenia nowotworów
Janusz Meder, Dariusz Kowalski
18:20–18:40 Punkt widzenia onkologa dziecięcego
Elżbieta Adamkiewicz- Drożyńska
18:40–19:00 Punkt widzenia onkologa klinicznego
Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
19:00–19:05 Dyskusja
19:05–19:50 Zebranie członków PTOK
20:30 Kolacja

Wybierz inny dzień kongresu