Piątek, 28 sierpnia 2015

Piątek, 28 sierpnia 2015
SALA KONCERTOWA
8.00-8.45 Kolejne nowotwory po wcześniejszym leczeniu przeciwnowotworowym
Prowadzenie: Sergiusz Nawrocki, Iwona Hus
  Nowotwory narządowe (20 min)
Sergiusz Nawrocki
  Nowotwory hematologiczne – perspektywa hematologa (20 min)
Iwona Hus
  Dyskusja (5 min)
8.45-9.45 Podtrzymujące leczenie w nowotworach litych – obecne uzasadnienia i kontrowersje
Prowadzenie: Maciej Krzakowski, Jacek Jassem
  Rak piersi (10 min)
Renata Duchnowska
  Niedrobnokomórkowy rak płuca (10 min)
Maciej Krzakowski
  Rak jelita grubego (10 min)
Lucjan Wyrwicz
  Rak jajnika (10 min)
Radoslaw Mądry
  Mięsaki tkanek miękkich (10 min)
Iwona Ługowska
  Dyskusja (10 min)
9.45-10.45 Skojarzone leczenie raka przełyku i żołądka
Prowadzenie: Piotr Potemski, Józef Kładny
  Stanowisko chirurga (15 min)
Wojciech Zegarski
  Stanowisko radioterapeuty (15 min)
Zuzanna Guzel
  Stanowisko onkologa klinicznego (15 min)
Lucjan Wyrwicz
  Dyskusja (15 min)
10.45-11.05 PRZERWA
11.05-12.05 Rola żywienia i aktywności fizycznej w onkologii
Prowadzenie: Mirosław Jarosz, Piotr Wysocki
  Żywienie a nowotwory układu pokarmowego w Polsce w latach 1960-2013 (25 min)
Mirosław Jarosz
  Wpływ żywienia na przebieg nowotworów i leczenie (15 min)
Iwona Sajór
  Wysiłek fizyczny a nowotwory (10 min)
Piotr Wysocki
  Dyskusja (10 min)
12.05-13.05 Problemy kliniczne na podstawie opisów przypadków (część III)
Prowadzenie i komentarze: Wojciech Rogowski, Ewa Kalinka-Warzocha
  Stopniowo narastające objawy polidypsji i poliurii jako pierwsze i jedyne objawy rozwijającego się rozrodczaka (germinoma) okolicy śród- i nadsiodłowej przysadki mózgowej (10 min)
Magdalena Kędzierska
  Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) w przebiegu raka stercza o mieszanej histologii – raka gruczołowego i drobnokomórkowego (10 min)
Wojciech Michalski
  Omówienia (10 min)
Wojciech Rogowski
  Ostra niewydolność krążeniowo - oddechowa spowodowana zmianami niedokrwiennymi mięśnia sercowego jako wczesne powikłanie leczenia systemowego według schematu R-CHOP u chorego na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (10 min)
Ewa Mróz-Życińska
  Zapalenie naczyń związane z IgA (plamica Schönleina-Henocha) w trakcie uzupełniającej chemioterapii u 20-letniej chorej z zarodkowym rakiem jajnika (10 min)
Katarzyna Soter
  Omówienie (10 min)
Ewa Kalinka-Warzocha
13.05-13.50 LUNCH
14.15-15.15 Leczenie skojarzone w raku trzustki oraz raku wątrobokomórkowym
Prowadzenie: Marek Wojtukiewicz, Violetta Sulżyc-Bielicka
  Leczenie skojarzone raka trzustki (15 min)
Piotr Tokajuk
  Miejscowo zaawansowany rak trzustki (15 min)
Zuzanna Guzel
  Chemioterapia paliatywna raka trzustki (15 min)
Magdalena Krakowska
  Którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyści z leczenia systemowego HCC w polskich warunkach? (10 min)
Marek Wojtukiewicz
  Dyskusja (5 min )
15.15-16.15 Nowości w ginekologii onkologicznej: terapia anty-VEGF
Prowadzenie:  Beata Śpiewankiewicz, Maria Litwiniuk
  Rak trzonu macicy (25 min)
Aleksandra Łacko
  Rak szyjki macicy (25 min)
Paweł Blecharz
  Dyskusja (10 min)
16.15-17.00 Optymalizacja  leczenia zaawansowanego raka nerki.
Przewodniczący:
Maciej Krzakowski, Piotr Tomczak
  I i II linia  leczenia aRCC - opcje terapeutyczne (20 min)
Jakub Żołnierek
  Jakość życia pacjentów  leczonych z powodu  zaawansowanego raka nerki (20 min)
Piotr Tomczak
  Dyskusja (5 min)
17.00-17.20 PRZERWA
17.20-18.20 Onkohematologia
Prowadzenie: Krzysztof Warzocha, Jan Walewski
  Przewlekła białaczka limfocytowa: początek ery leczenia celowanego (15 min)
Iwona Hus
  Szpiczak plazmocytowy: nowa definicja i nowe podejścia (15 min)
Krzysztof Jamroziak
  Chłoniaki wysoce agresywne: w stronę metod precyzyjnych (15 min)
Jan Walewski
  Dyskusja (15 min)
18.20-19.10 Debata na temat żywienia
Prowadzenie: Renata Duchnowska, Lucjan Wyrwicz
  Czy można zagłodzić raka? (20 min)
Stanisław Kłęk
  Doktorze, czy wiesz co zjada Twój pacjent? - czyli niebezpieczne diety alternatywne w onkologii (20 min)
Aleksandra Kapała
  Dyskusja (10 min)
20.50 KOLACJA
SALA JAZZOWA
8.00-8.45 Leczenie systemowe w procesie terapeutycznym chorych na mięsaki
Prowadzenie: Piotr  Rutkowski, Wojciech Rogowski
  Leczenie o założeniu paliatywnym (20 min)
Iwona Ługowska
  Leczenie o założeniu radykalnym (20 min)
Piotr Rutkowski
  Dyskusja (5 min)
8.45-9.45 Zastosowanie pembrolizumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka
Prowadzenie: Piotr Rutkowski, Ewa Kalinka-Warzocha
  Skuteczność kliniczna preparatu pembrolizumab w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem (25 min)
Ewa Kalinka-Warzocha
  Przypadki kliniczne (25 min)
Tomasz Świtaj
  Podsumowanie i dyskusja (10 min)
Piotr Rutkowski
9.45-10.45 Badania molekularne u chorych na nowotwory – możliwe czy konieczne?
Przewodniczący: Jacek Jassem, Janusz Limon
  Wprowadzenie (5 min)
  Niedrobnokomórkowy rak płuca  (25 min)
 • perspektywa klinicysty
  Rafał Dziadziuszko
 • perspektywa diagnosty
  Paweł Krawczyk
  Rak Jajnika  (25 min)
 • perspektywa klinicysty
  Radosław Mądry
 • perspektywa diagnosty
  Bartosz Wasąg
  Dyskusja (5 min)
10.45-11.05 PRZERWA
11.05-12.05

Interdyscyplinarne podejście do leczenia chorego z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Pytania i odpowiedzi.
Przewodniczący: Marzena Wełnicka-Jaskiewicz, Aleksandra Łacko
Panel Dyskusyjny: Lucjan Wyrwicz, Krzysztof Dudek, Grażyna Kamińska-Winciorek

13.05-13.50 LUNCH
13.50-14.15 Wytyczne postępowania diagnostyczno terapeutycznego w rakach skóry
Witold Owczarek, Piotr Rutkowski
14.15-15.15 Czy terapie ukierunkowane molekularnie są przyszłością onkologii?
Prowadzenie: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
  Doświadczenia praktyczne z inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK+ w niedrobnokomórkowym raku płuca w Polsce (25 min)
Rafał Dziadziuszko
  Czy istnieje optymalna sekwencja leczenia MRCC? (25 min)
Piotr Tomczak

Dyskusja (10 min)
15.15-16.15 Nowotwory podstawy czaszki – współczesne możliwości kompleksowego leczenia
Prowadzenie: Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski
  Leczenie chirurgiczne (25 min)
Romuald Krajewski
  Leczenie zachowawcze (25 min)
Dorota Kiprian
  Dyskusja (10 min)
16.15-17.00 Wpływ przebytego leczenia przeciwnowotworowego na płodność
Prowadzenie: Maryna Rubach, Radosław Mądry
  Współczesne metody zabezpieczania funkcji jajników przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego – “in vitro” w onkologii (15 min)
 Robert Jach
  Wpływ przebytego leczenia przeciwnowotworowego na płodność (15 min)
Aleksandra Łacko
  Zabezpieczenie męskiej płodności w leczeniu onkologicznym (15 min)
Jan Karol Wolski
17.00-17.20 PRZERWA
17.20-18.20 Ewolucja leczenia II linii w NDRP
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Rodryg Ramlau
  Molekularne podstawy zastosowania leków antyangiogennych w leczeniu NDRP (15 min)
Marek Wojtukiewicz
  Leczenie II linii chorych na NDRP (20 min)
Maciej Krzakowski
  Skuteczność i tolerancja Nintedanibu w II linii leczenia NDRP (20 min)
Rodryg Ramlau

Dyskusja (5 min)
18.20-19.10 Tu zaszła zmiana - ewolucja profilaktyki i leczenia nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią (CINV)
Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski, Renata Zaucha
  Propedeutyka nudności i wymiotów (15 min)
Dariusz M. Kowalski
  Pół wieku profilaktyki CINV od fenotiazyny do netupalo - punkt widzenia lekarza onkologa i pacjenta (15 min)
Ewa Kalinka-Warzocha
  Stosowanie polskich zaleceń na tle rekomendacji europejskich i światowych (15 min.)
Renata Zaucha
  Dyskusja (5 min)
19.10-19.50 Walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
20.50 KOLACJA
SALA KAMERALNA
13.05-13.50 Rak gruczołu krokowego oporny na kastracje, sushi oraz informacje o enzalutamidzie
Piotr Wysocki, Elżbieta Senkus

 

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl