Sobota, 29 sierpnia 2015

Sobota, 29 sierpnia 2015
SALA KONCERTOWA
8.45-9.45 Naukowe doniesienia oryginalne
Prowadzenie: Maria Litwiniuk, Andrzej Kawecki
  Czy zwiększone stężenie w osoczu tripletu aminokwasów - homocysteina-cysteinyloglicyna- cysteina, może wyprzedzać wystąpienie zakrzepicy u chorych na nowotwory złośliwe poddawanych chemioterapii (10 min)
 Magdalena Kędzierska
  Wpływ polimorfizmów promotora genu RRM1 na skuteczność chemioterapii I linii opartej na gemcytabinie (10 min)
Radosław Mlak
  Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego w trakcie lub po leczeniu pierwszej linii R-CHOP u chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (10 min)
Joanna Romejko-Jarosinska
  Wpływ polimorfizmu -2166 C>T genu STMN1 na skuteczność leczenia taksoidami w II-linii chemioterapii chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (10 min)
Tomasz Powrózek
  Wieloośrodkowe wyniki leczenia wemurafenibem chorych na zaawansowane czerniaki z obecnością mutacji BRAF V600 w ramach programu lekowego (10 min)
Joanna Stępniak
  Omówienie (10 min)
9.45-10.45 Podstawy praktycznej interpretacji wyników badań klinicznych
Prowadzenie:
Piotr Potemski, Rafał Dziadziuszko
  Czy badania z randomizacją i praktyka kliniczna to różne światy? (20 min)
Maciej Niewada
  Wykorzystanie biomarkerów w probach klinicznych w onkologii – korzysci i ograniczenia (20 min)
Tomasz Burzykowski
  Dyskusja (10 min)
10.45-11.30 Miejscowo zaawansowany rak jajnika – pierwotne leczenie chirurgiczne lub wstępna chemioterapia z odroczoną resekcją
Prowadzący: Aleksandra Łacko, Radosław Mądry

Wspólna debata prowadzących.
Historia IDS – badania z losowym doborem chorych i inne
Jak wybrać kandydatki do PDS vs IDS
11.30-11.50 PRZERWA
11.50-12.50 Niedrobnokomórkowy rak płuca – kontrowersje
Prowadzenie: Witold Rzyman, Dariusz Kowalski
  Optymalizacja chemioterapii pooperacyjnej na podstawie czynników genetycznych (10 min)
Paweł Krawczyk
  Leczenia miejscowe po wstępnej chemioterapii – perspektywa torakochirurga (15 min)
Witold Rzyman
  Chemioradioterapia – perspektywa radioterapeuty (15 min)
Rafał Dziadziuszko
  Optymalna chemioterapia pierwszej linii (15 min)
Dariusz Kowalski
  Dyskusja (5 min)
12.50-14.20 Najważniejsze wydarzenia od poprzedniego Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Prowadzenie: Piotr Potemski, Piotr Wysocki
  Mięsaki i czerniaki (15 min)
Piotr Rutkowski
  Chłoniaki (15 min)
Jan Walewski
  Nowotwory układu-pokarmowego (15 min)
Piotr Potemski
  Nowotwory układu moczowo-płciowego (15 min)
Piotr Wysocki
  Nowotwory płuca (15 min)
Maciej Krzakowski
  Rak piersi (15 min)
Jacek Jassem
14.20-14.30 Zakończenie
14.30 LUNCH
SALA JAZZOWA
9.45-10.45 BMS Anty - PD1 - nowy rozdział w epoce immunonkologii
Prowadzenie: Piotr Rutkowski, Dariusz Kowalski
  Otwarcie (5 min)
  Anti- PD1 w czerniaku - badania kliniczne (15 min)
Piotr Rutkowski
  Unanswered questions - optimal patient profiling & case reports perspective (15 min)
Paolo Ascierto (Italy)
  Anty- PD1 w raku płuca (15 min)
Dariusz Kowalski
  Dyskusja (10 min)
10.45-11.30 Psychoonkologia
Prowadzenie:
Janusz Meder, Maryna Rubach
  Zasady komunikowania się lekarzy z chorymi na nowotwory (20 min)
Katarzyna Jankowska
  Funkcjonowanie seksualne chorych na nowotwory (20 min)
Mariola Kosowicz
  Dyskusja (5 min)
11.30-11.50 PRZERWA
11.50-12.50 Od beta do alfa – radiofarmaceutyki w leczeniu raka gruczołu krokowego
Prowadzący:
Maciej Krzakowski, Piotr Potemski
  Który wybrać? (25 min)
Jolanta Kunikowska
  Kiedy stosować? (25 min)
Elżbieta Senkus
  Dyskusja (10 min)
14.20-14.30 Zakończenie
14.30 LUNCH

 

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl