FAQ

Najważniejsze informacje o konferencji, takie jak: forma, data, miejsce, znajdują się w zakładce „Strona główna”/„O konferencji”/”O Virtual Meeting”. Polecamy również korzystanie z kalendarium konferencji na stronie ViaMedica http://viamedica.pl/konferencje, gdzie znajdują się podstawowe informacje o konferencji/webinarze.
Transmisję można obejrzeć na stronie webinaru w zakładce „Sale wykładowe”.
Możliwy jest start transmisji z kilkuminutowym opóźnieniem. Jeżeli jednak transmisja w dalszym ciągu się nie rozpoczęła prosimy odświeżyć stronę i spróbować ponownie.
W większości przypadków jest to spowodowane niewystarczającą przepustowością Pana/Pani łącza internetowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji łącza pod adresem: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester, prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.
Łącze internetowe po stronie użytkownika powinno mieć przepustowość większą niż 10 Mbps. W celu analizy problemu prosimy o skorzystanie z narzędzia, które pozwala na weryfikację zarówno łącza internetowego, jak i systemu operacyjnego oraz przeglądarki: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester.
W przypadku braku synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub braku głosu prosimy o odświeżenie strony. Należy również sprawdzić ustawienia audio na urządzeniu, z którego korzystają Państwo podczas transmisji — czy dźwięk nie jest wyłączony lub wyciszony.
Do oglądania transmisji zalecamy używanie najnowszej wersji przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Safari. W celu weryfikacji przeglądarki można również skorzystać z narzędzia: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester.
Materiały po zakończonych webinarach będą sukcesywnie zamieszczane na portalu TVmed.pl.
Do wirtualnego pokoju Sponsora można dostać się wchodząc na stoisko danego sponsora (zakładka „Wystawa firm”) i wybierając z menu pozycję „Virtual Meeting Room”.
W większości przypadków jest to spowodowane niewystarczającą przepustowością Pana/Pani łącza internetowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji łącza pod adresem: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester, prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorem.
W przypadku braku synchronizacji obrazu z dźwiękiem lub braku głosu prosimy o odświeżenie strony. Należy również sprawdzić ustawienia audio na urządzeniu, z którego korzystają Państwo podczas transmisji — czy dźwięk nie jest wyłączony lub wyciszony.
Łącze internetowe po stronie użytkownika powinno mieć przepustowość większą niż 10 Mbps. W celu analizy problemu prosimy o skorzystanie z narzędzia, które pozwala na weryfikację zarówno łącza internetowego, jak i systemu operacyjnego oraz przeglądarki: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester.
Udostępnione materiały można pobrać przechodząc na stoisku danego Sponsora do zakładki „Materiały do pobrania” lub z pozycji okna wirtualnego pokoju Sponsora, przechodząc do Panelu wydarzenia (prawy górny róg) i wybierając zakładkę „Udostępnione pliki”.
Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo najnowszą wersję przeglądarki: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Safari.
Informacja o punktach edukacyjnych znajduje się w zakładce „O konferencji”.
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adres e-mail podany podczas rejestracji na konferencję.
Opcja pobrania certyfikatu jest dostępna wyłącznie dla osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencję).
W celu pobrania certyfikatu prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie konferencji przycisk Rejestracja.
Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
Następnie prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
Prosimy kliknąć Drukuj.
Prosimy o kontakt pod adresem e-mail podanym w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji.
W celu otrzymania certyfikatu należy obejrzeć całe webinarium. W przypadku przerwania oglądania przed zakończeniem webinarium certyfikat nie zostanie przyznany.
Informacja znajduje się w zakładce „Opłaty” na stronie konferencji.
Aby zgłosić udział w konferencji należy zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie konferencji przycisk Rejestracja. W przypadku konferencji, w których udział jest płatny należy również uiścić opłatę.
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).
Prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając na stronie webinaru przycisk Rejestracja i sprawdzić czy rejestracja została dokonana prawidłowo.
W celu wzięcia udziału w konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w elektronicznym systemie rejestracji. Opłatę należy wnieść w wysokości i terminie podanym przez Organizatora, informacje te znajdują się w zakładce „Opłaty” na stronie konferencji.
Aby otrzymać fakturę pro forma, należy dokonać rejestracji na stronie konferencji (przycisk „Rejestracja”), w procesie rejestracyjnym prosimy zaznaczyć „chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić dane do faktury. Po tym prosimy o przesłanie prośby o fakturę pro forma na wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji adres e-mail.
Aby otrzymać fakturę, należy dokonać rejestracji na stronie konferencji (przycisk „Rejestracja”), w procesie rejestracyjnym prosimy zaznaczyć „chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić dane do faktury. Faktura zostanie wysłana na wskazany adres mailowy.
Prosimy o przesłanie takiej prośby na wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji adres e-mail.
Warunki rezygnacji z wydarzenia znajdują się w zakładce „Opłaty” na stronie konferencji.
Aby zmienić nazwisko uczestnika prosimy o kontakt na wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie konferencji adres e-mail.
Regulamin dostępny jest w systemie rejestracji na konferencję. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zaakceptowanie Regulaminu. Regulamin znajduje się również na stronie www Organizatora wydarzenia — http://www.viamedica.pl/konferencje/regulamin-konferencji
Organizatorzy dokładają starań, aby udostępnić program jak najszybciej. Program na stronie zostanie opublikowany niezwłocznie po jego przekazaniu przez Komitet Naukowy.
Program może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco — prosimy o śledzenie strony www webinaru.
Zmiana programu nie upoważnia do bezpłatnej rezygnacji z udziału w konferencji.
Aby uzyskać informacje, należy zapisać się do newslettera (http://viamedica.pl/newsletter) i zaznaczyć odpowiednią tematykę, która Panią/Pana interesuje.
Copyrights © 2022 Via Medica