Opłaty

OPŁATY
Wniesienie opłaty do 19 maja 2020 r. 450 zł
Wniesienie opłaty po 19 maja 2020 r. 500 zł
Opłata w dniu rozpoczęcia kongresu 600 zł
Opłata za dostęp do transmisji on-line 480 zł
Udział w kolacji* 100 zł


Na miejscu możliwość płatności tylko kartą.
 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • udział w sesjach naukowych i edukacyjnych,

 • materiały konferencyjne,

 • wstęp na wystawę firm farmaceutycznych,

 • publikacje promocyjne,

 • identyfikator,

 • poczęstunek podczas przerw.

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

BNP Paribas Bank Polska SA, o. Gdańsk

94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem: „PTOK2020, imię i nazwisko uczestnika

 

Opłaty można dokonać także poprzez PayU (płatności.pl) — po zarejestrowaniu się.

Opłaty za wysyłkę faktury VAT wynoszą:

 • wysyłka e-mailem — 0 zł,

 • list zwykły polecony — 5 zł.

 

Warunki wycofania zgłoszenia**

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: kongresptok2020@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;

 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;

 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

* Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego.

* Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2020 Via Medica