Opłaty

Z przyczyny pandemii COVID-19 w XXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej uczestnictwo stacjonarne zostało ograniczone do grona wykładowców oraz gości zaproszonych przez władze Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Decyzja taka została podjęta, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników oraz obsługi Kongresu, zgodny z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi reżimu sanitarnego.

 

OPŁATY
Opłata za dostęp do transmisji on-line 480 zł


 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • dostęp do transmisji online,
  • dostęp do materiałów kongresowych w formie elektronicznej,
  • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej,
  • bezpłatny dostęp do materiałów pokongresowych.

 

Warunki wycofania zgłoszenia**

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: kongresptok2020@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;

  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;

  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

* Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

 

Szanowni Państwo, 

w związku wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, organizator kongresu — VM Media SP. zo.o. VM Group Sp. k informuje, że w przypadku niedojścia konferencji do skutku ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem na terytorium kraju stanu epidemii, zapewniamy możliwość zaliczenia wniesionej opłaty na poczet innych organizowanych przez nas konferencji w odpowiednio późniejszym terminie, którymi byliby Państwo zainteresowani, biorąc pod uwagę tematykę. Dodatkowo wniesiona opłata może zostać wykorzystana na zakupy produktów oferowanych w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl. W takiej sytuacji poprosimy o skierowanie na adres mail: kongresptok2020@viamedica.pl informacji, na jaką konferencję lub inny produkt opłata ma zostać przepisana.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w przypadku gdyby nie dokonali Państwo wyboru innego produktu z naszej oferty, możliwa jest rezygnacja z udziału. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji należy zgłaszać na adres Organizatora lub e-mailem na adres: kongresptok2020@viamedica.pl wraz ze wskazaniem danych kontaktowych i numeru rachunku bankowego, na który zwrócone zostaną środki. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu konferencji. Wszelkie zwroty uiszczonych opłat konferencyjnych dokonywane będą zgodnie z zapisem ustawowym, czyli do 180 dni od dnia rozwiązania umowy z Klientem.

Copyrights © 2022 Via Medica