Opłaty

UWAGA: O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

OPŁATY
Wniesienie opłaty do 19 maja 2020 r. 450 zł
Wniesienie opłaty po 19 maja 2020 r. 500 zł
Opłata w dniu rozpoczęcia kongresu 600 zł
Opłata za dostęp do transmisji on-line 480 zł
Udział w kolacji* 100 zł


Na miejscu możliwość płatności tylko kartą.
 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych,
  • program konferencji,
  • identyfikator,
  • certyfikat,
  • poczęstunek podczas przerw.

 

Osobom dokonującym płatności podczas konferencji nie gwarantujemy materiałów konferencyjnych.

W razie chęci otrzymania faktury za opłatę konferencyjną dokonaną na miejscu prosimy o podanie numeru NIP przed wystawieniem paragonu.

 

Warunki wycofania zgłoszenia**

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: kongresptok2020@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;

  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;

  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

* Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE; nie jest częścią programu naukowego.

* Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Copyrights © 2020 Via Medica