Program Kongresu

Czwartek, 27 sierpnia 2020 rok

  SALA 3
11:00–12:30 Spotkanie Specjalistycznego Nadzoru w zakresie Onkologii Klinicznej oraz władz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
12:30–12:45 Przerwa
  SALA 1
12:45–13:00

Rozpoczęcie Kongresu
Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski
 

 • Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł w 2019 roku dla laureatów konkursu PTOK
 • Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w czasopiśmie Oncology in Clinical Practice
  SALA 1 SALA 2

 

 

 

 

13:00–13:50

SESJA EDUKACYJNA
Rak piersi w ciąży oraz problem zachowania płodności
Prowadząca: Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
SESJA SATELITARNA FIRMY ASTELLAS
Rak gruczołu krokowego oporny na kastrację — po pierwsze pacjent
Prowadząca: Iwona Skoneczna
13:00–13:05 Wprowadzenie
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
13:00–13:05 Wprowadzenie
Iwona Skoneczna
13:05–13:20

Rak piersi w ciąży — doświadczenia Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz

13:05–13:20 Hormonoterapia II generacji szansą
na dłuższe przeżycie pacjentów?
Iwona Skoneczna
13:20–13:30

Ryzyko utraty płodności — perspektywa chorej

Agnieszka Witkowicz-Matolicz

13:20–13:35

Jak rozmawiać z pacjentem,
u którego zdiagnozowano
raka prostaty?
Mariola Kosowicz

13:30–13:45

Aspekty prawne

Natalia Łojko

13:35–13:50 Właściwa terapia we właściwym
czasie — historia pacjenta
(video)
13:45–13:50 Dyskusja
13:50–14:00 Przerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00–14:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA
Przypadki kliniczne — część I
Prowadzący: Tomasz Kubiatowski
SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE
Czy można pogodzić wyższą skuteczność leczenia HER2-dodatniego z poprawą jakością życia pacjentki?
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
14:00–14:10

Desensytyzacja na karboplatynę u chorej na raka jajnika

Alicja Olszewska

14:00–14:15 Leczenie przedoperacyjne w raku piersi HER2-dodatnim — kiedy, jak i dla kogo?
Piotr Wysocki
14:10–14:20

Pacjentka z rakiem płuca i odpowiedzią na immunoterapię zakończoną z powodu zapalenia płuc

Maria Dzierżak

14:15–14:30 Pacjentka z chorobą resztkową — standardy postępowania terapeutycznego
Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
14:20–14:30

Rak płuca czy czerniak? — Znaczenie wnikliwej diagnostyki

Alicja Olszewska

14:30–14:45 Nowe kierunki zmian organizacji leczenia onkologicznego a jakość życia pacjentki
Barbara Radecka
14:30–14:40

Genetycznie obciążony transseksualny pacjent typu K/M w trakcie korekty płci z dwoma pierwotnymi nowotworami

Agnieszka Bobola

14:45–14:50 Dyskusja
14:40–14:50

Komentarz

Tomasz Kubiatowski

14:50–16:00 Przerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00–16:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA
Immunoterapia w szczególnych grupach chorych — część I
Prowadzący: Maciej Krzakowski

SESJA EDUKACYJNA FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS
Rola diagnostyki i leczenia w niedrobnokomórkowym raku płuca oraz

trójnegatywnym raku piersi

Prowadzące: Renata Langfort, Maria Litwiniuk

16:00–16:05

Wprowadzenie

Maciej Krzakowski

16:00–16:20 Diagnostyka i leczenie NSCLC z rearanżacją ALK
Renata Langford, Katarzyna Stencel
16:05–16:25

Chorzy w zaawansowanym wieku

Adam Płużański

16:20–16:40 TNBC od nowoczesnej diagnostyki
do immunoterapii
Wojciech Olszewski, Maria Litwiniuk
16:25–16:45

Chorzy z przerzutami w mózgu

Anna Wrona

16:40–16:50 Dyskusja
16:45–16:50 Dyskusja
16:50–17:00 Przerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00–17:50

SALA 1
 
SALA 2

SESJA EDUKACYJNA
Immunoterapia w szczególnych grupach chorych — część II

Prowadzący: Maciej Krzakowski

SESJA POD PATRONATEM FIRMY SERVIER

Miejsce i rola chemioterapii w nowotworach układu pokarmowego na przykładzie raka jelita grubego oraz raka żołądka

Prowadzący: Piotr Potemski

17:00–17:15

Chorzy z wirusowym zapaleniem wątroby

Ewa Kalinka

17:00–17:05

Wprowadzenie

Piotr Potemski

17:15–17:30

Chorzy z chorobami autoimmunologicznymi

Magdalena Knetki-Wróblewska

17:05–17:25

Czym dysponujemy w 3. i 4. linii terapii RJG?

Barbara Radecka

17:30–17:45

Chorzy po przeszczepieniu narządu

Rafał Stec

17:25–17:40

Zaawansowany rak żołądka — terapie kolejnych linii

Tomasz Kubiatowski

17:45–17:50 Dyskusja 17:40–17:50

Podsumowanie

Piotr Potemski
17:50–18:00 Przerwa

 

 

18:00–18:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA POD PATRONATEM FIRMY ASTRA ZENECA
Leczenie radykalne chorych na NDRP — dylematy
Prowadzący: Maciej Krzakowski
Uczestnicy: Maciej Krzakowski, Rafał Dziadziuszko, Witold Rzyman
SESJA SATELITARNA FIRMY LILLY
Czy każda chora na HR+ HER2- uogólnionego raka piersi powinna być leczona inhibitorami CDK 4 i 6?
Jak personalizować leczenie? Wybory ekspertów na podstawie hipotetycznych przypadków klinicznych
Prowadząca: Barbara Radecka
18:00–18:15 Wybór pomiędzy chemioterapią a hormonoterapią, miejsce inhibitorów CDK 4 i 6 ze szczególnym uwzględnieniem Verzenios
Renata Duchnowska
18:15–18:30 Hormonooporność pierwotna i wtórna — Verzenios jako optymalna opcja terapeutyczna
Aleksandra Łacko
18:30–18:45 Profil chorej i ryzyko toksyczności jako czynniki wpływające na wybór leczenia
Barbara Radecka
18:45–18:50 Dyskusja
Barbara Radecka
18:50–19:00 Przerwa

 

 

 

SALA 1
 
SALA 2
19:00–20:10

SESJA SATELITARNA FIRMY MSD
Pembrolizumab w leczeniu pacjentów z czerniakiem i niedrobnokomórkowym rakiem płuca
Prowadzący: Piotr Rutkowski, Paweł Krawczyk

 

 • 19:00–19:30 Pembrolizumab w 1. linii niedrobnokomórkowego raka płuca
  Paweł Krawczyk
 • 19:30–20:05 Pembrolizumab w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem i w terapii adjuwantowej
  Piotr Rutkowski
 • 20:05–20:10 Dyskusja
19:00–19:50

SESJA POD PATRONATEM FIRMY IPSEN
Zalecenia PTOK 2020 dotyczące raka nerkokomórkowego — miejsce najnowszych terapii celowanych
Prowadzący: Maciej Krzakowski

 

 • 19:00–19:30 Zalecenia PTOK 2020 dotyczące raka nerkokomórkowego — miejsce najnowszych terapii celowanych
  Piotr Wysocki
 • 19:30–19:50 Dyskusja

 

Piątek, 28 sierpnia 2020 rok

  SALA 1 SALA 2
10:00–10:25 Leczenie uzupełniające HER2-dodatniego raka piersi — poprawy ciąg dalszy
Piotr Wysocki
 
10:25–10:50 Ewolucja leczenia raka wątrobowokomórkowego
Leszek Kraj
 
10:50–11:00 Przerwa

 

 

11:00–11:50

SALA 4/WIRTUALNE STOISKO FIRMY NOVARTIS
SPOTKANIE Z EKSPERTEM
Istotne problemy w diagnostyce i leczeniu chorych na czerniaka — zadaj pytanie ekspertowi
Piotr Rutkowski
11:50–12:00 Przerwa

 

 

 

 

12:00–12:50

SALA 1
 
SALA 2

SESJA EDUKACYJNA
Radioterapia w leczeniu pooperacyjnym — część I

Prowadzący: Andrzej Kawecki

12:00–12:25

SESJA SPONSOROWANA FIRMY BRISTOL MYERS SQUIBB
Dostępność terapii opartych na niwolumabie w Polsce i na świecie
Prowadzący: Piotr Rutkowski

 

 • 12:00–12:05 Czerniak
  Piotr Rutkowski
 • 12:05–12:10 Rak płuca
  Dariusz M. Kowalski
 • 12:10–12:15 Rak nerkowokomórkowy
  Paweł Wiechno
 • 12:15–12:25 Dyskusja
12:00–12:15

Rak piersi po leczeniu przedoperacyjnym

Anna Niwińska

12:25–12:50 WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY SANOFI
Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu kolczystokomórkowego raka skóry
Piotr Rutkowski
12:15–12:30

Rak gruczołu krokowego po prostatektomii

Mateusz Dąbkowski

12:30–12:45

Niedrobnokomórkowy raka płuca z cechą pN2

Piotr Jaśkiewicz

12:45–12:50 Dyskusja
12:50–13:00 Przerwa

 

 

 

 

13:00–13:50

SALA 1
 
SALA 2

SESJA EDUKACYJNA
Radioterapia w leczeniu pooperacyjnym — część II

Prowadzący: Andrzej Kawecki

SESJA POD PATRONATEM FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM
Wybór optymalnej strategii leczenia chorych z NDRP
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Tomasz Kubiatowski
13:00–13:15

Rak żołądka po gastrektomii

Konrad Pawlewicz

13:00–13:20 Maximizing time on the targeted treatment of EGFR-positive NSCLC
Maximilian Hochmair
13:15–13:30

Glejaki G2/G3

Jacek Fijuth

13:20–13:30 Terapia sekwencyjna EGFR TKI u chorego z mutacją aktywującą — doświadczenia własne
Magdalena Knetki-Wróblewska
13:30–13:45

Stan po resekcji oligometastatycznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym

Marta Olszyna-Serementa

13:30–13:40 Terapia antyangiogenna w dobie immunoterapii — właściwa kwalifikacja pacjenta
Tomasz Kubiatowski
13:45–13:50 Dyskusja 13:40–13:50 Dyskusja
13:50–14:00 Przerwa

 

 

 

 

14:00–14:50

SALA 1
 
SALA 2

SESJA EDUKACYJNA
Przypadki kliniczne — część II

Prowadząca: Barbara Radecka

SESJA EDUKACYJNA FIRMY JANSSEN
Miejsce ocantu abirateronu w leczeniu mCRPC — praktyczne aspekty z perspektywy wieloletnich doświadczeń
Prowadzący: Paweł Wiechno
14:00–14:10

Przerzuty raka piersi do jelita grubego

Magdalena Sikora-Skrabaka

14:00–14:05 Wprowadzenie
Paweł Wiechno
14:10–14:20

Pięć linii paliatywnego leczenia systemowego u chorego na raka jelita grubego

Magdalena Grabiec

14:05–14:25 Skuteczność octanu abirateronu w 1. linii leczenia mCRPC — nowości z perspektywy badań klinicznych i analiz RWE
Marek Ziobro
14:20–14:30

Czy nowotwór o nieznanym ognisku pierwotnym może stać się chorobą przewlekłą?

Konrad Tałasiewicz

14:25–14:45 Jakość życia pacjentów z mCRPC — na co warto zwrócić uwagę przy doborze?
Artur Drobniak
14:30–14:40

Śmiertelne powikłanie po zastosowaniu pemetrexedu w leczeniu międzybłoniaka otrzewnej

Barbara Ziółkowska

14:45–14:50 Dyskusja
14:40–14:50

Komentarz

Barbara Radecka

14:50–16:00 Przerwa

 

 

 

 

16:00–16:50

SALA 1
 
SALA 2

SESJA EDUKACYJNA
Kojarzenie immunoterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie z metodami miejscowego leczenia w chorobie oligometastatycznej

Prowadzący: Piotr Wysocki

16:00–16:25

SESJA SPONSOROWANA FIRMY AMGEN
O czym warto pamiętać, planując terapię systemową rozsianego raka jelita grubego?
Prowadzący: Andrzej Deptała

 

 • 16:00–16:10 W poszukiwaniu optymalnej sekwencji w terapii rozsianego raka jelita grubego
  Andrzej Deptała
 • 16:10–16:20 Panitumumab w połączeniu ze schematem FOLFIRI — dane kliniczne a rekomendacje międzynarodowe
  Piotr Tokajuk
 • 16:20–16:25 Dyskusja
16:25–16:50 Mutacja BRAF+ w raku jelita grubego — negatywny czynnik prognostyczny, pozytywny czynnik predykcyjny
Barbara Radecka
16:00–16:15

Nowotwory układu moczowego

Piotr Wysocki

16:15–16:30

Czerniak

Piotr Rutkowski

16:30–16:45

Niedrobnokomórkowy raka płuca

Dariusz Kowalski

16:45–16:50 Dyskusja
16:50–17:00 Przerwa

 

 

 

 

17:00–17:50

SALA 1
 
SALA 2

SESJA EDUKACYJNA
Ewolucja możliwości leczenia chorych na trójujemnego raka piersi

Prowadzący: Piotr Wysocki

SESJA SATELITARNA FIRMY PIERRE FABRE
Nowe możliwości leczenia pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry
Prowadzący: Piotr Rutkowski
17:00–17:05

Wprowadzenie

Piotr Wysocki

17:00–17:20 Czerniak — co nowego w programie lekowym?
Paweł Rogala
17:05–17:20

Immunoterapia w stadium wczesnym

Paweł Potocki

17:20–17:40 Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja terapii skojarzonej inhibitorami BRAF/MEK w leczeniu nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka skóry z mutacją w genie BRAF
Katarzyna Kozak
17:20–17:35

Immunoterapia w stadium zaawansowanym

Katarzyna Pogoda

17:40–17:50 Dyskusja
17:35–17:45

Nowe technologie

Łukasz Kwinta

17:45–17:50 Dyskusja
17:50–18:00 Przerwa

 

 

 

SALA 1
 
SALA 2
18:00–18:25 Standardy leczenia chorych na płaskonabłonkowe raki narządów głowy i szyi
Andrzej Kawecki
18:00–19:05

SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS
Twój wybór inhibitora CDK4/6 ma znaczenie
Prowadząca: Barbara Radecka

 

 • 18:00–18:50 Panel ekspertów
  Uczestnicy: Barbara Radecka, Elżbieta Senkus, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Iwona Danielewicz, Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Daria Świniuch
 • 18:50–19:05 Pytania i odpowiedzi
18:25–18:30 Przerwa
18:30–19:20 SESJA POD PATRONATEM FIRMY MERCK
 • 18:30–19:20 Rak jelita grubego — nowe wytyczne a realia praktyki klinicznej
  Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki
 • 18:30–18:45 Leczenie chirurgiczne
  Andrzej Rutkowski
 • 18:45–19:00 Leczenie okołooperacyjne vs leczenie indukcyjne u chorych z przerzutami do wątroby
  Paweł Potocki
 • 19:00–19:15 Leczenie paliatywne
  Tomasz Kubiatowski
 • 19.15–19:20 Dyskusja

Sobota, 29 sierpnia 2020 rok

  SALA 4/WIRTUALNE STOISKO FIRMY NOVARTIS
9:00–10:00 SPOTKANIE Z EKSPERTEM
Inhibitory CDK4/6 — zadaj pytanie ekspertowi
Piotr Potemski
  SALA 1 SALA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00–10:50

SESJA EDUKACYJNA
Naukowe doniesienia oryginalne

Prowadzący: Tomasz Kubiatowski

 
10:00–10:08

Wyniki leczenia pierwszej linii immunoterapią anty-PD-1 u chorych na zaawansowane/rozsiane czerniaki — badanie wieloośrodkowe

Bożena Cybulska-Stopa

10:08–10:16

Porównanie poziomu lęku przed nowotworem i koronawirusem u pacjentów leczonych onkologicznie podczas pandemii SARS-CoV-2 w Polsce

Dawid Sigorski

10:16–10:24

Wyniki leczenia w zależności od czynników prognostycznych u dzieci i dorosłych z rozpoznaniem mięsaka Ewinga — doświadczenia dwóch ośrodków onkologicznych w ramach Polskiej Grupy Mięsakowej

Paulina Jagodzińska-Mucha

10:24–10:32

Wyniki wielodyscyplinarnego leczenia chorych na raka z komórek Merkla

Monika Dudzisz-Śledź

10:32–10:40

Zaburzenia czynności tarczycy oceniane poprzez zmianę aktywności TSH i stężenia fT4 w czasie immunoterapii jako korzystny czynnik predykcyjny u chorych na zaawansowane czerniaki

Anna Dawidowska

10:40–10:50 Komentarz
Tomasz Kubiatowski
10:50–11:00 Przerwa

 

 

 

 

 

11:00–11:50

SALA 1
 
SALA 2

SESJA EDUKACYJNA
SESJA MŁODYCH ONKOLOGÓW
Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemioterapii, ale baliście się zapytać

Prowadzący: Paweł Sobczuk

11:00–11:25

WYKŁAD SPONSOROWANY
FIRMY PFIZER

Dlaczego dane z codziennej praktyki klinicznej są ważne? Leczenie chorych na rozsianego hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi palbocyklibem w połączeniu z hormonoterapią
Joanna Kufel-Grabowska

11:00–11:15

Neutropenia i gorączka neutropeniczna — dylematy młodego onkologa

Magdalena Knetki-Wróblewska

11:15–11:30

Dawkowanie chemioterapii — dylematy młodego onkologa

Paweł Różanowski

11:30–11:45

Hormonoterapia i suplementacja hormonalna — dylematy młodego onkologa

Tomasz Kubiatowski

11:45–11:50 Dyskusja
11:50–12:00 Przerwa

 

 

 

 

 

 

 

12:00–13:45

SALA 1
 

SESJA EDUKACYJNA
Najważniejsze doniesienia od XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Prowadzący: Piotr Wysocki

12:00–12:15

Rak płuca

Maciej Krzakowski

12:15–12:30

Rak głowy i szyi

Andrzej Kawecki

12:30–12:45

Chłoniaki

Jan Walewski

12:45–13:00

Nowotwory układu pokarmowego

Piotr Potemski

13:00–13:15

Nowotwory układu moczowego

Piotr Wysocki

13:15–13:30

Czerniak

Piotr Rutkowski

13:30–13:45

Rak piersi

Jacek Jassem

 

 

13:45–14:00

SALA 1
 

Zakończenie Kongresu

Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski

Copyrights © 2022 Via Medica