Program Kongresu

Czwartek, 27 sierpnia 2020 rok

  SALA 1
12:50-13:00 Rozpoczęcie Kongresu
  SALA 1 SALA 2

 

 

 

 

13:00-13:50

SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Rak piersi w ciąży oraz problem zachowania płodności
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
13:00-13:05 Wprowadzenie  
13:05-13:20

Rak piersi w ciąży — doświadczenia Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

 
13:20-13:30 Ryzyko utraty płodności — perspektywa chorej  
13:30-13:45 Aspekty prawne  
13:45-13:50 Dyskusja  
13:50-14:00 Przerwa

 

 

 

 

14:00-14:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — WEWNĘTRZNA
Przypadki kliniczne — część I
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
14:00-14:10 Desensytyzacja na karboplatynę u chorej na raka jajnika  
14:10-14:20 Pacjentka z rakiem płuca i odpowiedzią na immunoterapię zakończoną z powodu zapalenia płuc  
14:20-14:30 Rak płuca czy czerniak? — Znaczenie wnikliwej diagnostyki  
14:30-14:40 Genetycznie obciążony transseksualny pacjent typu K/M w trakcie korekty płci z dwoma pierwotnymi nowotworami  
14:40-14:50 Komentarz  
14:50-16:00 Przerwa

 

 

 

 

16:00-16:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Immunoterapia w szczególnych grupach chorych — część I
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
16:00-16:05 Wprowadzenie  
16:05-16:25 Chorzy w zaawansowanym wieku  
16:25-16:45 Chorzy z przerzutami w mózgu  
16:45-16:50 Dyskusja  
16:50-17:00 Przerwa

 

 

 

 

17:00-17:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Immunoterapia w szczególnych grupach chorych — część II
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
17:00-17:15 Chorzy z wirusowym zapaleniem wątroby  
17:15-17:30 Chorzy z chorobami autoimmunologicznymi  
17:30-17:45 Chorzy po przeszczepieniu narządu  
17:45-17:50 Dyskusja  
17:50-18:00 Przerwa

 

 

18:00-18:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA

Piątek, 28 sierpnia 2020 rok

  SALA 1 SALA 2
10:00-10:50 SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
10:50-11:00 Przerwa

 

 

11:00-11:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
10:50-11:00 Przerwa

 

 

 

 

12:00-12:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Radioterapia w leczeniu pooperacyjnym — część I
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
12:00-12:15 Rak piersi po leczeniu przedoperacyjnym  
12:15-12:30 Rak gruczołu krokowego po prostatektomii  
12:30-12:45 Niedrobnokomórkowy raka płuca z cechą pN2  
12:45-12:50 Dyskusja  
12:50-13:00 Przerwa

 

 

 

 

13:00-13:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Radioterapia w leczeniu pooperacyjnym — część II
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
13:00-13:15 Rak żołądka po gastrektomii  
13:15-13:30 Glejaki G2–3  
13:30-13:45 Stan po resekcji oligometastatycznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym  
13:45-13:50 Dyskusja  
13:50-14:00 Przerwa

 

 

 

 

14:00-14:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — WEWNĘTRZNA
Przypadki kliniczne — część II
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
14:00-14:10 Przerzuty raka piersi do jelita grubego  
14:10-14:20 Pięć linii paliatywnego leczenia systemowego u chorego na raka jelita grubego  
14:20-14:30 Czy nowotwór o nieznanym ognisku pierwotnym może stać się chorobą przewlekłą?  
14:30-14:40 Śmiertelne powikłanie po zastosowaniu pemetrexedu w leczeniu międzybłoniaka otrzewnej  
14:40-14:50 Komentarz  
14:50-16:00 Przerwa

 

 

 

 

16:00-16:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Kojarzenie immunoterapii i leczenia ukierunkowanego molekularnie z metodami miejscowego leczenia w chorobie oligometastatycznej
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
16:00-16:15 Nowotwory układu moczowego  
16:15-16:30 Czerniak  
16:30-16:45 Niedrobnokomórkowy raka płuca  
16:45-16:50 Dyskusja  
16:50-17:00 Przerwa

 

 

 

 

17:00-17:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Ewolucja możliwości leczenia chorych na „trójujemnego” raka piersi
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
17:00-17:05 Wprowadzenie  
17:05-17:20 Immunoterapia w stadium wczesnym  
17:20-17:35 Immunoterapia w stadium zaawansowanym  
17:35-17:45 Nowe technologie  
17:45-17:50 Dyskusja  
17:50-18:00 Przerwa

 

 

18:00-18:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
 
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA

Sobota, 29 sierpnia 2020 rok

  SALA 1 SALA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-10:50

SESJA EDUKACYJNA — WEWNĘTRZNA
Naukowe doniesienia oryginalne
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
10:00-10:08 Wyniki leczenia pierwszej linii immunoterapią anty-PD-1 u chorych na zaawansowane/rozsiane czerniaki — badanie wieloośrodkowe  
10:08-10:16 Porównanie poziomu lęku przeciwko nowotworowi i koronawirusowi u pacjentów leczonych onkologicznie podczas pandemii SARS-CoV-2 w Polsce  
10:16-10:24 Wyniki leczenia w zależności od czynników prognostycznych u dzieci i dorosłych z rozpoznaniem mięsaka Ewinga — doświadczenia dwóch ośrodków onkologicznych w ramach Polskiej Grupy Mięsakowej  
10:24-10:32 Wyniki wielodyscyplinarnego leczenia chorych na raka z komórek Merkla  
10:32-10:40 Zaburzenia czynności tarczycy oceniane poprzez zmianę aktywności TSH i stężenia fT4 w czasie immunoterapii jako korzystny czynnik predykcyjny u chorych na zaawansowane czerniaki  
10:40-10:50 Komentarz  
10:50-11:00 Przerwa

 

 

 

 

 

11:00-11:50

SALA 1
 
SALA 2
SESJA EDUKACYJNA — WEWNĘTRZNA
SESJA MŁODYCH ONKOLOGÓW — Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o chemioterapii, ale baliście się zapytać
SESJA SATELITARNA/PATRONACKA — ZEWNĘTRZNA
11:00-11:15 Neutropenia i gorączka neutropeniczna — dylematy młodego onkologa  
11:15-11:30 Dawkowanie chemioterapii — dylematy młodego onkologa  
11:30-11:45 Hormonoterapia i suplementacja hormonalna — dylematy młodego onkologa  
11:45-11:50 Dyskusja  
11:50-12:00 Przerwa

 

 

 

 

 

 

 

12:00-13:45

SALA 1
 
SESJA EDUKACYJNA — ZEWNĘTRZNA
Najważniejsze doniesienia od XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
12:00-12:15 Chłoniaki
12:15-12:30 Rak głowy i szyi
12:30-12:45 Rak płuca
12:45-13:00 Nowotwory układu pokarmowego
13:00-13:15 Nowotwory układu moczowego
13:15-13:30 Czerniak
13:30-13:45 Rak piersi

 

 

13:45-14:00

SALA 1
 

Zakończenie Kongresu

 

Copyrights © 2020 Via Medica