Sesje plakatowe

1806

...

Znaczenie prognostyczne wskaźnika neutrofilowo-limfocytowego (NLR), płytkowo – limfocytarnego (PLR), limfocytarno – monocytowego (LMR) oraz płytek krwi (PLT) u chorych z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego.

Huszno Joanna, Kołosza Zofia, Mrochem-Kwarciak Jolanta, Telka Ewa, Jochymek Bożena, Miszczyk Leszek

1822

...

Skala prognostyczna u pacjentów z rakiem prostaty opornym na kastrację leczonych docetakselem.

Sigorski Dawid, Lebiedzińska Aneta, Kostka Piotr, Różanowski Paweł, Bodnar Lubomir

1825

...

Obiektywna i subiektywna ocena toksyczności skórnej oraz jakości życia u pacjentów leczonych przeciwciałami anty-EGFR.

Krawiec Kinga, Janicka Izabela, Woźniak Jakub, Dębska-Szmich Sylwia, Krakowska Magdalena, Czernek Urszula, Potemski Piotr

1826

...

Subiektywna ocena toksyczności skórnej oraz jakości życia u pacjentów poddawanych przeciwnowotworowemu leczeniu systemowemu.

Krawiec Kinga, Woźniak Jakub, Janicka Izabela, Dębska-Szmich Sylwia, Krakowska Magdalena, Czernek Urszula, Potemski Piotr

1828

...

Skuteczność paliatywnego leczenia systemowego z wykorzystaniem monoterapii przeciwciałem anty-EGFR w 3. linii u chorych na raka jelita grubego.

Staniecka Katarzyna, Krzeptowska Paulina, Dębski Jakub, Dzierżak Maria, Wąsik Magdalena, Habib-Lisik Maja, Dębska-Szmich Sylwia, Magdalena Krakowska, Potemski Piotr

1836

...

Odległe wyniki leczenia wielospecjalistycznego mięsaka epitelioidnego.

Rutkowski Piotr, Teterycz Paweł, Śledź Jakub, Maksymiuk Marta, Morysiński Tadeusz, Wiśniewski Piotr, Czarnecka Anna M.

1837

...

Wyniki leczenia desmoplastycznego nowotworu drobnookrągłokomórkowego (DSRCT) na podstawie doświadczeń jednego ośrodka.

Teterycz Paweł, Koseła-Paterczyk Hanna, Kozak Katarzyna, Świtaj Tomasz, Klimczak Anna, Rutkowski Piotr

1842

...

Radioterapia skojarzona z głęboką hipertermią w leczeniu nieresekcyjnych lub granicznie resekcyjnych tkanek miękkich: częściowa analiza wyników badania klinicznego II fazy SINDIR (NCT03989596).

Spałek Mateusz J., Borkowska Aneta, Telejko Maria, Wągrodzki Michał, Rutkowski Piotr

1807

...

Współwystępowanie mutacji CHECK2 i BRCA u chorych na raka piersi – opis przypadku.

Huszno Joanna, Pigłowski Wojciech, Mazur Magdalena, Pamuła Piłat Jolanta, Oczko Wojciechowska Małgorzata

1808

...

Jednoczesne leczenie radykalne dwóch miejscowo zaawansowanych nowotworów w miednicy mniejszej – opis przypadku.

Serwańska Katarzyna, Marczak-Ziętkiewicz Maria

1809

...

Jednoczesne leczenie radykalne dwóch niezalenych nowotworów w obszarze szyi – opis przypadku.

Serwańska Katarzyna, Hetnał Marcin

1810

...

Leczenie chorej z rakiem jajnika i przerzutem do skóry pleców, klatki piersiowej i barku.

Stanisławiak-Rudowicz Joanna, Vivien Kocoń, Mądry Radosław

1811

...

Wielodyscyplinarne leczenie nieoperacyjnego raka zatok przynosowych – opis przypadku.

Serwańska Katarzyna, Kwiecień Marcin, Urbańska- Gąsiorowska Marta

1813

...

Współpraca onkologa z psychoonkologiem u pacjenta z depresyjnymi zaburzeniami nastroju i myślami rezygnacyjnymi w trakcie leczenia raka żołądka.

Kędzierska-Jamróz Joanna, Pysz-Waberski Dariusz, Pietrzyński Łukasz, Gisterek Iwona

1814

...

Korzyści ze współpracy onkologa z seksuologiem u pacjenta z rakiem odbytnicy i wtórnymi zaburzeniami seksualnymi.

Pysz-Waberski Dariusz, Kędzierska-Jamróz Joanna, Wnęk Joanna, Sadurska Joanna, Gisterek Iwona

1815

...

Interdyscyplinarne metody leczenia bólu u 34-letniego chorego z rozsianym rakiem żołądka. Współpraca onkologa z psychoonkologiem.

Pysz-Waberski Dariusz, Wachuła Ewa, Gisterek Iwona

1816

...

Torbiel jelita końcowego – rzadka choroba z dużym ryzykiem zezłośliwienia. Opis przypadku.

Serwańska Katarzyna, Hetnał Marcin

1817

...

Rak pęcherza z ekspresją β-HCG.

Sobczak Magdalena, Dębska-Szmich Sylwia, Jesionek-Kupnicka Dorota, Potemski Piotr

1818

...

Pseudoprogresja u pacjentki z rakiem piersi ER+, PR+, HER2 3+ i mutacją germinalną genu PALB2 w trakcie leczenia neoadiuwantowego.

Śliwa Mariusz, Dębska-Szmich Sylwia, Krakowska Magdalena, Misztal Monika, Jesionek-Kupnicka Dorota, Jakubik Jarosław, Potemski Piotr

1819

...

Różne fenotypy obustronnego raka piersi u 79-letniej chorej.

Misztal Monika, Krakowska Magdalena, Ryś-Bednarska Monika, Potemski Piotr

1827

...

Rola zespołu interdyscyplinarnego w leczeniu onkologicznym na przykładzie rozległego raka okolicy podżuchwowej.

Kwiecień Marcin, Serwańska Katarzyna, Urbańska-Gąsiorowska Marta

1830

...

Atypical course of ovarian carcinoma mimicking lung cancer – a case report.

Hassanzadeh Ali, Sobczak Magdalena, Czernek Urszula, Dębska-Szmich Sylwia, Potemski Piotr

1832

...

Toksyczność skórna i płucna imatynibu – opis pacjentki.

Tałajko Agata, Czyżykowski Rafał, Dębska-Szmich Sylwia, Potemski Piotr, Mroczek Małgorzata

1834

...

Niedokrwistość spowodowana przerzutami czerniaka do przewodu pokarmowego – opis przypadku.

Sikora-Skrabaka Magdalena, Copija Angelika, Nowakowska-Zajdel Ewa

1841

...

Leczenie systemowe rakowiaka atypowego płuca – opis przypadku.

Wachuła Ewa, Zemczak Anna, Gorzelak-Magiera Anita, Gisterek Iwona, Kos-Kudła Beata

1843

...

Nietypowy histologicznie guz jądra.

Kopeć Norbert

1844

...

Heterogenność morfologiczna nowotworu neuroendokrynnego trzustki (transformacja z NEN G3 do NEN G1) w trakcie leczenia schematem CAP-TEM (kapecytabina i temozolomid).

Wachuła Ewa, Zemczak Anna, Lebiedzińska Aneta, Gisterek Iwona, Kos-Kudła Beata

1845

...

Czy lokalizacja czerniaka BRAF (+) w skórze gruczołu piersiowego wpływa na rokowanie i postępowanie terapeutyczne?

Tęcza Paulina, Kędzierska Magdalena, Kurczewska Marta, Nejc Dariusz, Potemski Piotr

1846

...

Rak piersi u 27-letniej pacjentki z wariantem genu BRCA2 c.9986A>G o nieznanym znaczeniu – opieka nad zdrowymi członkami rodziny z opisanym wariantem genu.

Lisik Małgorzata, Pamuła-Piłat Jolanta, Mazur Magdalena, Kalinowska-Herok Magdalena, Grzybowska Ewa, Oczko-Wojciechowska Małgorzata

1847

...

Niedojrzały potworniak jajnika u 6-letniej dziewczynki z mutacją w genie CHEK2.

Lisik Małgorzata, Pamuła-Piłat Jolanta, Mazur Magdalena, Kalinowska-Herok Magdalena, Grzybowska Ewa, Oczko-Wojciechowska Małgorzata

1848

...

Rak jajnika u pacjentki z dwiema mutacjami patogennymi w genach BRCA1 oraz BRCA2.

Lisik Małgorzata, Kalinowska-Herok Magdalena, Zajkowicz Artur, Pamuła-Piłat Jolanta, Grzybowska Ewa, Oczko-Wojciechowska Małgorzata

1849

...

Jakie leczenie systemowe zaproponować choremu z rakiem gruczołowym o nieznanym punkcie wyjścia w trakcie leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu nerki?

Kędzierska Magdalena, Tęcza Paulina, Potemski Piotr

1850

...

Zastosowanie terapii podciśnieniowej jako metody specjalistycznego leczenia rany u chorego z czerniakiem skóry pleców.

Lik Przemysław, Piekarski Janusz, Kędzierska Magdalena

Copyrights © 2022 Via Medica