head

Program szczegółowy

CZWARTEK, 14 września 2017 roku

8.30–10.00 Spotkanie nadzoru specjalistycznego i władz PTOK
GODZINA SALA 1 SALA 2
10.15–10.30 OTWARCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ  
10.30–11.30 SESJA EDUKACYJNA 1
Egzamin specjalizacyjny — trudne pytania
 1. Wprowadzenie dotyczące wymagań egzaminacyjnych
 2. Postępowanie w małopłytkowości związanej z leczeniem
 3. Strategia postępowania w szpiczaku plazmocytowym
 4. Strategia postępowania w miejscowo zaawansowanym raku odbytnicy
 
11.30–12.30 SESJA EDUKACYJNA 2
Wielospecjalistyczne postępowanie u nosicielek mutacji BRCA
 1. Współpraca genetyka i onkologa w zakresie poradnictwa genetycznego
 2. Zabiegi chirurgiczne zmniejszające ryzyko zachorowania
 3. Specyfika leczenia chorych na raka piersi i jajnika z obecnością mutacji BRCA
 4. Dyskusja
Sesja satelitarna
12.30–12.55 PRZERWA NA KAWĘ
WYKŁAD
12.55–13.55

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I

 1. Izolowany szpiczak plazmocytowy mózgu
 2. Pierwotny chłoniak rozlany z dużych komórek B piersi wyindukowany wszczepionymi implantami
 3. Omówienie
 4. Guz serca u chorej z rakiem płaskonabłonkowym języka rozpoznany podczas kwalifikacji do paliatywnej chemioterapii. Przerzut czy dwa niezależne nowotwory?
 5. Przerzuty raka jelita grubego do wątroby — gdzie są granice możliwości terapeutycznych?
 6. Omówienie
 
13.55–14.55 SESJA EDUKACYJNA 3
Sesja Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
Sesja satelitarna
14.55–15.40 LUNCH
SESJA LUNCHOWA
15.40–16.40 SESJA EDUKACYJNA 4
Nowości w ukierunkowanym molekularnie leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
 1. Wprowadzenie
 2. Inhibitory EGFR
 3. Inhibitory ALK i ROS1
 4. Leki antyangiogenne i immunologiczne
 5. Dyskusja
Sesja satelitarna
16.40–17.40 SESJA EDUKACYJNA 5
Postępowanie w przypadku nawrotu nowotworów regionu głowy i szyi
 1. Chirurgia ratująca
 2. Powtórne napromieniania
 3. Leczenie systemowe
 4. Dyskusja
Sesja satelitarna
17.40–18.05 PRZERWA NA KAWĘ
WYKŁAD 
18.05–19.05 SESJA EDUKACYJNA 6
Chemioterapia w warunkach hipertermii
 1. Podstawy biologiczne
 2. Wyniki badań klinicznych z wykorzystaniem hipertermii — przegląd
 3. Przegląd wskazań do stosowania hipertermii w onkologii
 4. Dyskusja
Sesja satelitarna
19.05–20.20
CEREMONIA OTWARCIA KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
 1. Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 2. Wręczenie dyplomów honorowego członka PTOK
 3. Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2016 roku
 4. Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za na najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice”
 5. Wykład inauguracyjny
 
20.25 POCZĘSTUNEK

 

PIĄTEK, 15 września 2017 roku

GODZINA SALA 1 SALA 2
8.00–9.00 Sesja patronacka Sesja satelitarna
9.00–10.00 PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II
 1. Progressive transformation of germinal centres ze zwiększonym wychwytem FDG w PET-TK u chorego po przebytym leczeniu onkologicznym 
 2. Choroba Castelmana — postać ograniczona, wariant plazmatycznokomórkowy
 3. Omówienie
 4. Chemioterapia radykalna raka jądra w stadium masywnego rozsiewu u 24-letniego chorego z towarzyszącą ostrą niewydolnością nerek i kacheksją nowotworową
 5. Skuteczność regorafenibu w leczeniu GIST
 6. Omówienie
 
10.00–10.25 PRZERWA NA KAWĘ
WYKŁAD 
10.25–11.25 SESJA EDUKACYJNA 7
Leczenie chorych na raka trzonu macicy
 1. Wprowadzenie
 2. Rola leczenia chirurgicznego
 3. Rola radioterapii
 4. Rola leczenia systemowego
 5. Dyskusja 
Sesja satelitarna
11.25–12.25 SESJA PLENARNA
Czy immunoterapia zmienia wzorzec postępowania w zaawansowanych nowotworach?
 1. Wprowadzenie
 2. Nowotwory układu moczowo-płciowego
 3. Niedrobnokomórkowy rak płuca
 4. Czerniak
 5. Podsumowanie 
 
12.25–12.50 PRZERWA NA KAWĘ
WYKŁAD SPONSOROWANY 
12.50–13.50  SESJA EDUKACYJNA 8
Zakażenia w onkologii
 1. Leczenie przeciwnowotworowe chorych z współwystępującymi chorobami zakaźnymi
 2. Zakażenia bakteryjne szczepami alarmowymi
 3. Szczepienia przeciw HPV 
 4. Dyskusja 
Sesja satelitarna
13.50–14.35 LUNCH
SESJA LUNCHOWA
14.35–15.35 SESJA EDUKACYJNA 9
Onkologia wieku podeszłego
 1. Charakterystyka pacjenta geriatrycznego
 2. Rak płuca
 3. Rak piersi
 4. Rak prostaty
 5. Dyskusja
Sesja satelitarna
15.35–16.35 SESJA EDUKACYJNA 10
Nowotwory klatki piersiowej o niewielkiej częstości występowania — postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
 1. Wprowadzenie
 2. Grasiczaki
 3.  Złośliwy międzybłoniak opłucnej
 4. Włókniakowatość typu głębokiego (guz desmoidalny) 
 5. Nowotwory tchawicy 
 6. Dyskusja 
Sesja satelitarna
16.35–17.00 PRZERWA NA KAWĘ
17.00–18.00 SESJA EDUKACYJNA 11
Obecne i nowe możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowo-komórkowego
 1. Wprowadzenie
 2. Obecne możliwości leczenia miejscowego 
 3. Obecne możliwości leczenia systemowego
 4. Nowe możliwości leczenia systemowego 
 5. Dyskusja 
Sesja satelitarna
18.00–19.00  

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTOK

20.00 KOLACJA DLA UCZESTNIKÓW

 

SOBOTA, 16 września 2017 roku

GODZINA SALA 1 SALA 2
9.00–10.00 NAUKOWE DONIESIANIA ORYGINALNE  
10.00–11.00 SESJA EDUKACYJNA 12
Seksualność chorych w kompleksowej opiece onkologicznej
 1. Wprowadzenie
 2. Współczesne kierunki onkoseksuologii:   punkt widzenia lekarza seksuologa
 3. Współczesne kierunki onkoseksuologii: punkt widzenia psychoonkologa 
 4. Dysuksja
Sesja satelitarna
11.00–11.25 PRZERWA NA KAWĘ
11.25–12.25 SESJA EDUKACYJNA 13
Zmiany w standardzie leczenia chorych na raka piersi
 1. Zmiana w chirurgicznym leczeniu pachowych węzłów chłonnych
 2. Testy wielogenowe w wyborze uzupełniającego leczenia 
 3. Sekwencja uzupełniającej hormonoterapii
 4. Bisfosfoniany w uzupełniającym leczeniu
 5. Dyskusja
Sesja satelitarna
12.25–13.40 NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA NAUKOWE OD OSTATNIEGO KONGRESU PTOK
 1. Nowotwory płuca
 2. Nowotwory układu pokarmowego
 3. Nowotwory układu moczowo-płciowego 
 4. Rak piers
 5. Czerniaki i mięsaki 
 
13.40 ZAKOŃCZENIE KONGRESU  

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl