head

TEST


Pobierz program w formacie PDF
Czwartek, 14 września 2017 roku
SALA 4SALA 1SALA 2SALA 3
10.15–10.30
SALA 1
OTWARCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
10.30–11.30
SALA 1
SESJA EDUKACYJNA 1

Egzamin specjalizacyjny — trudne pytania
Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski

 1. Wprowadzenie dotyczące wymagań egzaminacyjnych (5 min)
  Piotr Potemski
 2. Postępowanie w małopłytkowości związanej z leczeniem (15 min)
  Marek Wojtukiewicz
 3. Strategia postępowania w szpiczaku plazmocytowym (20 min)
  Jan Walewski
 4. Strategia postępowania w miejscowo zaawansowanym raku odbytnicy (20 min)
  Krzysztof Bujko
11.30–12.30
SALA 1
SESJA EDUKACYJNA 2

Wielospecjalistyczne postępowanie u nosicielek mutacji BRCA
Prowadzący: Aleksandra Łacko, Joanna Streb

 1. Współpraca genetyka i onkologa w zakresie poradnictwa genetycznego (15 min)
  Dorota Nowakowska
 2. Zabiegi chirurgiczne zmniejszające ryzyko zachorowania (15 min)
  Jacek Sznurkowski
 3. Specyfika leczenia chorych na raka piersi i jajnika z obecnością mutacji BRCA (20 min)
  Aleksandra Łacko
 4. Dyskusja (10 min)
SALA 2
SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE

Rola opieki wielodyscyplinarnej nad chorym na nowotwory dróg moczowych - współpraca lekarzy różnych specjalności
Moderowanie: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

 1. Zespoły wielodyscyplinarne — punkt widzenia urologa (15 min)
  Piotr Chłosta
 2. Zespoły wielodyscyplinarne — punkt widzenia onkologa (15 min)
  Iwona Skoneczna
 3. Jak zwiększyć udział chorych na nowotwory dróg moczowych w badaniach klinicznych? (20 min)
  Piotr Wysocki
 4. Dyskusja (10 min)
12.30–12.55PRZERWA NA KAWĘ
SALA 3
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY BMS
Przewodniczący: Andrzej Kawecki

Współczesne możliwości immunoterapii u chorych na raki narządów głowy i szyi

  12.55–13.55
  SALA 1
  PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I

  Prowadzący: Jan Walewski, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

  1. Izolowany szpiczak plazmocytowy mózgu (10 min)
   Joanna Tajer
  2. Pierwotny chłoniak rozlany z dużych komórek B piersi wyindukowany wszczepionymi implantami (10 min)
   Joanna Romejko-Jarosińska
  3. Omówienie (10 min)
   Jan Walewski
  4. Guz serca u chorej z rakiem płaskonabłonkowym języka rozpoznany podczas kwalifikacji do paliatywnej chemioterapii. Przerzut czy dwa niezależne nowotwory? (10 min)
   Magdalena Kędzierska
  5. Przerzuty raka jelita grubego do wątroby — gdzie są granice możliwości terapeutycznych? (10 min)
   Maciej Kawecki
  6. Omówienie (10 min)
   Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
  13.55–14.55
  SALA 1
  SESJA EDUKACYJNA 3

  Sesja Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”

  Leki biologiczne dziś i jutro — rozwój, regulacje, wyzwania
  Prowadzący: Irena Rej, Piotr Wysocki

   SALA 2
   SESJA SATELITARNA FIRMY MSD

   Miejsce pembrolizumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka i niedrobnokomórkowego raku płuca
   Przewodniczący: Monika Prochorec-Sobieszek, Tomasz Świtaj

   1. Zastosowanie pembrolizumabu w praktyce klinicznej — doświadczenia własne (25 min)
    Monika Prochorec-Sobieszek, Magdalena Knetki-Wróblewska
   2. Skuteczność pembrolizumabu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem — badania kliniczne oraz doświadczenia własne (25 min)
    Katarzyna Kozak
   3. Dyskusja (10 min)
   14.55–15.40LUNCH
   SALA 3
   SESJA LUNCHOWA FIRMY PIERRE FABRE

   Terapia metronomiczna w praktyce klinicznej

   1. Chemioterapia metronomiczna — nowe oblicze znanych leków (20 min)
    Piotr Wysocki
   2. Terapia metronomiczna — opisy przypadków (20 min)
    Aleksandra Łacko
   3. Dyskusja (5 min)
   15.40–16.40
   SALA 1
   SESJA EDUKACYJNA 4

   Nowości w ukierunkowanym molekularnie leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
   Prowadzący: Dariusz M. Kowalski, Rafał Dziadziuszko

   1. Wprowadzenie (10 min)
    Rafał Dziadziuszko
   2. Inhibitory EGFR (15 min)
    Maciej Bryl
   3. Inhibitory ALK i ROS1 (15 min)
    Anna Wrona
   4. Leki antyangiogenne i immunologiczne (15 min)
    Dariusz M. Kowalski
   5. Dyskusja (5 min)
   SALA 2
   SESJA SATELITARNA FIRMY JANNSEN

   Terapie w zaawansowanym raku prostaty — nie tak trudno leczyć lepiej
   Sesja w formie prezentacji przypadków z uczestnictwem słuchaczy (system do głosowania)
   Przewodniczący: Piotr Wysocki
   Uczestnicy sesji: Piotr Wysocki, Iwona Skoneczna, Piotr Potemski

    16.40–17.40
    SALA 1
    SESJA EDUKACYJNA 5

    Postępowanie w przypadku nawrotu nowotworów regionu głowy i szyi
    Prowadzący: Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski

    1. Chirurgia ratująca (15 min)
     Romuald Krajewski
    2. Powtórne napromieniania (15 min)
     Dorota Kiprian
    3. Leczenie systemowe (15 min)
     Andrzej Kawecki
    4. Dyskusja (15 min)
    SALA 2
    SESJA SATELITARNA FIRMY MERCK

    Poszerzenie możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego w Polsce – Co? Kiedy? Dla kogo?
    Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

    1. Potencjalnie resekcyjne przerzuty do wątroby (15 min)
     Barbara Radecka
    2. Agresywny/objawowy rak jelita grubego w fazie rozsiewu (15 min)
     Paweł Potocki
    3. Zaawansowany bezobjawowy rak jelita grubego (15 min)
     Joanna Streb
    4. Podsumowanie (7 min)
     Piotr Wysocki
    5. Dyskusja (8 min)
    17.40–18.05PRZERWA NA KAWĘ
    SALA 3
    WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY PFIZER

    Rola koanalgetyków w leczeniu bólu nowotworowego

    1. Rola koanalgetyków w leczeniu bólu nowotworowego (20 min)
     Jarosław Woroń
    2. Podsumowanie i dyskusja (5 min)
    18.05–19.05
    SALA 1
    SESJA EDUKACYJNA 6

    Chemotherapy in hyperthermia
    Prowadzący: Lucjan Wyrwicz, Piotr Rutkowski

    1. Podstawy biologiczne (10 min)
     Lucjan Wyrwicz
    2. The results of clinical trials with hypertherm (20 min)
     Rolf Issels
    3. Current indications for hyperthermia use in oncology (20 min)
     Lars Lindner
    4. Dyskusja (10 min)
    SALA 2
    SESJA SATELITARNA FIRMY PFIZER

    Wyzwania i dylematy związane z leczeniem wybranych nowotworów w praktyce klinicznej
    Przewodniczący: Piotr Wysocki

    1. Przełamywanie oporności na hormonoterapię — nowe nadzieje w zaawansowanym raku piersi (25 min)
     Elżbieta Senkus-Konefka
    2. Terapie stosowane w mRCC — siła leków i doświadczeń (25 min)
     Piotr Tomczak
    3. Dyskusja (10 min)
    19.05–20.20
    SALA 1
    CEREMONIA OTWARCIA KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
    1. Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (5 min)
    2. Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTOK (5 min)
    3. 45 lat doświadczenia onkologii (15 min)
     Janusz Meder
    4. Kiedy wreszcie nadejdzie ta era genetyki... (15 min)
     Radzisław Kordek
    5. Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2016 roku (5 min)
    6. Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice” (5 min)
    7. Wykład inauguracyjny - Onkoseksuologia jako nadzieja (25 min)
     Zbigniew Lew-Starowicz
    20.25POCZĘSTUNEK
    Piątek, 15 września 2017 roku
    SALA 4SALA 1SALA 2SALA 3
    08.00–09.00
    SALA 1
    SESJA SATELITARNA FIRMY ROCHE

    Aktualne możliwości leczenia przedoperacyjnego chorych na HER2 dodatniego raka piersi w realiach polskich w 2017 r.
    Prowadzenie: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

    1. Leczenie przedoperacyjne we wczesnym raku piersi – kiedy, jak i dlaczego? (20 min)
     Barbara Radecka
    2. Jak kwalifikować i leczyć chorych przedoperacyjnie w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi” (15 min)
     Piotr Wysocki
    3. Czy można poprawić wyniki leczenia przedoperacyjnego? – synergistyczne działanie pertuzumabu i trastuzumabu (15 min)
     Renata Duchnowska
    4. Dyskusja (10 min)
    SALA 2
    SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS

    Ocena rearanżacji ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca — możliwości i zagrożenia
    Prowadzący: Renata Langfort, Paweł Krawczyk

    1. Wprowadzenie (5 min)
     Renata Langfort
    2. Możliwości diagnostyczne oceny rearanżacji ALK
     Paweł Krawczyk
    3. Ocena rearanżacji ALK,: metoda FISH i sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) (15 min)
     Joanna Chorostowska-Wynimko
    4. Immunohistochemia w diagnostyce rearanżacji ALK (15 min)
     Renata Langfort
    5. Dyskusja (10 min)
    09.00–10.00
    SALA 1
    PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II

    Prowadzący: Wojciech Rogowski, Maria Litwiniuk

    1. Progressive transformation of germinal centres ze zwiększonym wychwytem FDG w PET-TK u chorego po przebytym leczeniu onkologicznym (10 min)
     Konrad Tałasiewicz
    2. Choroba Castelmana — postać ograniczona, wariant plazmatycznokomórkowy (10 min)
     Katarzyna Śmiałek-Kania
    3. Omówienie (10 min)
     Wojciech Rogowski
    4. Chemioterapia radykalna raka jądra w stadium masywnego rozsiewu u 24-letniego chorego z towarzyszącą ostrą niewydolnością nerek i kacheksją nowotworową (10 min)
     Angelika Copija
    5. Skuteczność regorafenibu w leczeniu GIST (10 min)
     Iwona Ługowska
    6. Omówienie (10 min)
     Maria Litwiniuk
    10.00–10.25PRZERWA NA KAWĘ
    SALA 3
    WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY ADAMED
    Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski

    Leczenie podtrzymujące po pierwszej linii chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca

    1. Wprowadzenie (5 min)
     Dariusz M. Kowalski
    2. Klasyczne cytostatyki w leczeniu podtrzymującym — jestem za (5 min)
     Rodryg Ramlau
    3. Klasyczne cytostatyki w leczeniu podtrzymującym — jestem przeciw (5 min)
     Rafał Dziadziuszko
    4. Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu podtrzymującym (5 min)
     Paweł Krawczyk
    5. Podsumowanie i dyskusja (5 min)
    10.25–11.25
    SALA 1
    SESJA EDUKACYJNA 7

    Leczenie chorych na raka trzonu macicy
    Prowadzący: Renata Duchnowska, Jerzy Jakubowicz

    1. Wprowadzenie (10 min)
     Jerzy Jakubowicz
    2. Rola leczenia chirurgicznego (15 min)
     Paweł Blecharz
    3. Rola radioterapii (15 min)
     Jerzy Jakubowicz
    4. Rola leczenia systemowego (15 min)
     Radosław Mądry
    5. Dyskusja (5 min)
    SALA 2
    SESJA SATELITARNA FIRMY ANGELINI

    MASCC 2017 — najważniejsze doniesienia z konferencji
    Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Matii Aapro

    1. Making the difference for your patients — follow the guidelines (20 min)
     Matii Aapro
    2. Właściwa komunikacja pacjent-lekarz i jej wpływ na wyniki leczenia onkologicznego (15 min)
     Maciej Krzakowski
    3. Postępy w profilaktyce nudności i wymiotów związanych z chemioterapią (15 min)
     Łukasz Kwinta
    4. Dyskusja (10 min)
    11.25–12.25
    SALA 1
    SESJA PLENARNA

    Czy immunoterapia zmienia wzorzec postępowania w zaawansowanych nowotworach?
    Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski, Piotr Wysocki

    1. Wprowadzenie (10 min)
     Maciej Krzakowski
    2. Nowotwory układu moczowo-płciowego (15 min)
     Piotr Potemski
    3. Niedrobnokomórkowy rak płuca (15 min)
     Rodryg Ramlau
    4. Czerniak (15 min)
     Piotr Wysocki
    5. Podsumowanie (5 min)
     Piotr Potemski, Piotr Wysocki
    12.25–12.50PRZERWA NA KAWĘ
    12.50–13.50
    SALA 4
    Spotkanie z ekspertem pod patronatem firmy BMS

    Sesja warsztatowa firmy Bristol-Myers Squibb. Spotkanie z ekspertem
    Przewodniczący: Piotr Rutkowski

    Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy BMS. Liczba miejsc jest ograniczona.

    1. Wstęp (10 min)
     Piotr Rutkowski
    2. Korzyści i wyzwania immunoterapii — endokrynopatie w trakcie immunoterapii (30 min)
     Katarzyna Kozak
    3. Dyskusja (20 min)
    SALA 1
    SESJA EDUKACYJNA 8

    Zakażenia w onkologii
    Prowadząca: Hanna Połowniak-Pracka, Janusz Meder

    1. Leczenie przeciwnowotworowe chorych z współwystępującymi chorobami zakaźnymi (20 min)
     Rafał Czyżykowski
    2. Zakażenia bakteryjne szczepami alarmowymi (20 min)
     Hanna Połowniak-Pracka
    3. Szczepienia przeciw HPV (15 min)
     Radosław Mądry
    4. Dyskusja (5 min)
    SALA 2
    SESJA SATELITARNA FIRMY CELGENE

    Postępy w leczeniu gruczolakoraka trzustki
    Prowadząca: Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

    1. Landscape of pancreatic cancer treatment: current evidences and future perspectives (20 min)
     Guido Giordano
    2. Jakość życia chorych z zaawansowanym rakiem trzustki (20 min)
     Lucjan Wyrwicz
    3. Dyskusja (20 min)
    13.50–14.35LUNCH
    SALA 3
    SESJA LUNCHOWA FIRMY ASTELLAS
    Przewodniczący: Piotr Wysocki

    Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego

    1. Wprowadzenie (5 min)
     Piotr Wysocki
    2. Ratunkowa prostatektomia w obliczu nawrotu biochemicznego po radioterapii radykalnej (10 min)
     Tomasz Borkowski
    3. Choroba oligometastatyczna — rola radioterapii (10 min)
     Piotr Milecki
    4. Wyzwania w leczeniu systemowym po niepowodzeniu chemioterapii (15 min)
     Iwona Skoneczna
    5. Dyskusja i podsumowanie (5 min)
     Piotr Wysocki
    14.35–15.35
    SALA 1
    SESJA EDUKACYJNA 9

    Onkologia wieku podeszłego
    Prowadzący: Adam Płużański, Tomasz Grodzicki

    1. Charakterystyka pacjenta geriatrycznego (20 min)
     Tomasz Grodzicki
    2. Rak płuca (10 min)
     Adam Płużański
    3. Rak piersi (10 min)
     Katarzyna Pogoda
    4. Rak prostaty (10 min)
     Iwona Skoneczna
    5. Dyskusja (10 min)
    SALA 2
    SESJA SATELITARNA FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM

    Personalizacja leczenia zaawansowanego NDRP w praktyce klinicznej
    Prowadzący: Maciej Krzakowski, Dariusz M. Kowalski

    1. Wprowadzenie (10 min)
     Maciej Krzakowski
    2. Krajobraz leczenia NDRP w świetle najnowszych zaleceń ESMO (15 min)
     Dariusz M. Kowalski
    3. Wybór opcji terapeutycznych w II linii NDRP. Korzyści z zastosowania nintedanibu u chorych z rakiem gruczołowym (20 min)
     Sabine Zöchbauer-Müller
    4. Praktyczne aspekty terapii afatynibem — doświadczenia własne (15 min)
     Magdalena Knetki-Wróblewska
    15.35–16.35
    SALA 1
    SESJA EDUKACYJNA 10

    Nowotwory klatki piersiowej o niewielkiej częstości występowania — postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
    Prowadzący: Dariusz M. Kowalski, Rodryg Ramlau

    1. Wprowadzenie (5 min)
     Rafał Dziadziuszko
    2. Grasiczaki (15 min)
     Magdalena Knetki-Wróblewska
    3. Złośliwy międzybłoniak opłucnej (15 min)
     Dariusz M. Kowalski
    4. Włókniakowatość typu głębokiego (guz desmoidalny) (10 min)
     Rafał Dziadziuszko
    5. Nowotwory tchawicy (10 min)
     Aleksandra Piórek
    6. Dyskusja (5 min)
    SALA 2
    SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS

    Nowe możliwości leczenia zaawansowanego raka piersi HR+, HER2–
    Przewodniczący: Piotr Wysocki, Maria Litwiniuk

    1. Opcje terapeutyczne w pierwszej linii zaawansowanego raka piersi HR+, HER2– (25 min)
     Aleksandra Łacko
    2. Miejsce hormonoterapii w zaawansowanym raku piersi (25 min)
     Elżbieta Senkus-Konefka
    3. Dyskusja (10 min)
    16.35–17.00PRZERWA NA KAWĘ
    17.00–18.00
    SALA 1
    SESJA EDUKACYJNA 11

    Obecne i nowe możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego
    Prowadzący: Marek Wojtukiewicz, Lucjan Wyrwicz

    1. Wprowadzenie (10 min)
     Marek Wojtukiewicz
    2. Obecne możliwości leczenia miejscowego (15 min)
     Dariusz Zadrożny
    3. Obecne możliwości leczenia systemowego (15 min)
     Piotr Tokajuk
    4. Nowe możliwości leczenia systemowego (15 min)
     Lucjan Wyrwicz
    5. Dyskusja (5 min)
    SALA 2
    SESJA SATELITARNA FIRMY IPSEN

    Onkologia z trzech perspektyw — Ipsen w onkologii
    Prowadzący: Piotr Wysocki, Piotr Chłosta

    1. Meteor study — transferring cabozantinib triple mechanism of action into clinical practice (16 min)
     Camillo Porta
    2. Analogi GnRH w leczeniu raka gruczołu krokowego — stan wiedzy na dziś (16 min)
     Piotr Chłosta
    3. Wyzwania w terapii nowotworów neuroendokrynnych — polskie rekomendacje 2017 (16 min)
     Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
    4. Dyskusja (12 min)
    18.00–19.00WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTOK
    20.00KOLACJA DLA UCZESTNIKÓW
    Sobota, 16 września 2017 roku
    SALA 4SALA 1SALA 2SALA 3
    08.30–10.00
    SALA 1
    NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE

    Prowadzący: Renata Duchnowska, Dariusz M. Kowalski

    1. Ocena ryzyka wystąpienia obustronnego raka piersi (10 min)
     Marek Szwiec
    2. Płodność u chorych po leczeniu raka piersi — jaka jest wiedza onkologów na ten temat? (10 min)
     Katarzyna Pogoda
    3. Inhibitory punktów kontrolnych u chorych na czerniaki w stadium nieoperacyjnym lub z przerzutami w wieku ≥ 70 lat (10 min)
     Bożena Cybulska-Stopa
    4. Różnice w prognozie chorych na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi HPV16-zależnego na podstawie liczby kopii wirusa w pojedynczej komórce i ekspresji P16 (10 min)
     Beata Biesaga
    5. Prognostyczne i predykcyjne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili w stosunku do limfocytów (NLR) krwi obwodowej u chorych na czerniaki w stadium rozsiewu otrzymujących immunoterapię (10 min)
     Iwona Ługowska
    6. Wartość prognostyczna PLR i IL-6 u chorych na drobnokomórkowego raka płuca (10 min)
     Ewa Wójcik
    7. Wartość populacyjna leczenia uzupełniającego trastuzumabem u chorych na raka piersi z pierwotnym guzem ≤ 2 cm (10 min)
     Beata Jagielska
    8. Omówienie (20 min)
    10.00–13.40PRZERWA NA KAWĘ (11.00–11.25)
    Spotkanie z ekspertem pod patronatem firmy BMS (11.25–12.25)

    Sesja warsztatowa firmy Bristol-Myers Squibb. 
    Przewodniczący: Piotr Rutkowski
    Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy BMS. Liczba miejsc jest ograniczona.

     SALA 4
     1. Wstęp (10 min)
      Piotr Rutkowski
     2. Wzmocnienie immunoterapii radioterapią (30 min)
      Tomasz Świtaj
     3. Dyskusja (20 min)
     SALA 1
     SESJA EDUKACYJNA 12 (10.00–11.00)

     Seksualność chorych w kompleksowej opiece onkologicznej
     Prowadzący: Zbigniew Lew-Starowicz, Janusz Meder

     1. Wprowadzenie (10 min)
      Janusz Meder
     2. Współczesne kierunki onkoseksuologii: punkt widzenia lekarza seksuologa (20 min)
      Zbigniew Lew-Starowicz
     3. Współczesne kierunki onkoseksuologii: punkt widzenia psychoonkologa (20 min)
      Mariola Kosowicz
     4. Dysuksja (10 min)
     SESJA EDUKACYJNA 13 (11.25–12.25)

     Zmiany w standardzie leczenia chorych na raka piersi
     Prowadzący: Wojciech Wysocki, Jacek Jassem

     1. Zmiana w chirurgicznym leczeniu pachowych węzłów chłonnych (15 min)
      Wojciech Wysocki
     2. Testy wielogenowe w wyborze uzupełniającego leczenia (15 min)
      Jacek Jassem
     3. Sekwencja uzupełniającej hormonoterapii (15 min)
      Maria Litwiniuk
     4. Bisfosfoniany w uzupełniającym leczeniu (10 min)
      Łukasz Kwinta
     5. Dyskusja (5 min)
     NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA NAUKOWE OD OSTATNIEGO KONGRESU PTOK (12.25–13.40)

     Prowadzący: Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski

     1. Nowotwory płuca (15 min)
      Maciej Krzakowski
     2. Nowotwory układu pokarmowego (15 min)
      Piotr Potemski
     3. Nowotwory układu moczowo-płciowego (15 min)
      Piotr Wysocki
     4. Rak piersi (15 min)
      Jacek Jassem
     5. Czerniaki i mięsaki (15 min)
      Piotr Rutkowski
     SALA 2
     SESJA SATELITARNA FIRMY EGIS (10.00–11.00)

     Dostosowanie leczenia uzupełniającego do wieku chorych na raka piersi
     Prowadząca: Maria Litwiniuk

     1. Czy i w jaki sposób zaplanowany czas trwania hormonoterapii może wpłynąć na stosowanie się chorych do zaleceń lekarza i na toksyczność terapii? (15 min)
      Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
     2. Czy wiek pacjentek po menopauzie powinien być brany pod uwagę w wyborze hormonoterapii uzupełniającej? (15 min)
      Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
     3. Czy wiek pacjentek po menopauzie powinien być brany pod uwagę w wyborze hormonoterapii uzupełniającej? (20 min)
      Elżbieta Senkus-Konefka
     4. Dyskusja (10 min)
     SESJA SATELITARNA FIRMY ASTRA ZENECA (11.25–12.25)

     Gorące tematy z ASCO i ESMO 2017
     Jak przełamywać oporność na leczenie IKT EGFR u chorych na zaawansowanego NDRP? Postęp w leczeniu hormonalnym chorych na zaawansowanego raka piersi
     Przewodniczący: Joanna Chrostowska-Wynimko, Dariusz M. Kowalski

     1. Wprowadzenie (5 min)
      Dariusz M. Kowalski
     2. Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR — mechanizmy powstawania i przełamywania oporności (10 min)
      Joanna Chorostowska-Wynimko
     3. Rola i miejsce produktu Tagrisso w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (10 min)
      Magdalena Knetki-Wróblewska
     4. Sekwencje leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR na podstawie opisu przypadku (10 min)
      Grzegorz Czyżewicz
     5. Rola i miejsce produktu Faslodex w leczeniu zaawansowanego raka piersi ER+ w świetle rejestracji nowych wskazań (15 min)
      Aleksandra Łacko
     6. Dyskusja i podsumowanie (10 min)
     SALA 3
     Sesja Programu Edukacji Onkologicznej (10.00–13.30)
      13.40ZAKOŃCZENIE KONGRESU
      Czwartek, 14 września 2017 roku
      SALA 4
      SALA 1
      SALA 2
      SALA 3
      10.15–10.30
      SALA 1
      OTWARCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
      10.30–11.30
      SALA 1
      SESJA EDUKACYJNA 1

      Egzamin specjalizacyjny — trudne pytania
      Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski

      1. Wprowadzenie dotyczące wymagań egzaminacyjnych (5 min)
       Piotr Potemski
      2. Postępowanie w małopłytkowości związanej z leczeniem (15 min)
       Marek Wojtukiewicz
      3. Strategia postępowania w szpiczaku plazmocytowym (20 min)
       Jan Walewski
      4. Strategia postępowania w miejscowo zaawansowanym raku odbytnicy (20 min)
       Krzysztof Bujko
      11.30–12.30
      SALA 1
      SESJA EDUKACYJNA 2

      Wielospecjalistyczne postępowanie u nosicielek mutacji BRCA
      Prowadzący: Aleksandra Łacko, Joanna Streb

      1. Współpraca genetyka i onkologa w zakresie poradnictwa genetycznego (15 min)
       Dorota Nowakowska
      2. Zabiegi chirurgiczne zmniejszające ryzyko zachorowania (15 min)
       Jacek Sznurkowski
      3. Specyfika leczenia chorych na raka piersi i jajnika z obecnością mutacji BRCA (20 min)
       Aleksandra Łacko
      4. Dyskusja (10 min)
      SALA 2
      SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE

      Rola opieki wielodyscyplinarnej nad chorym na nowotwory dróg moczowych - współpraca lekarzy różnych specjalności
      Moderowanie: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

      1. Zespoły wielodyscyplinarne — punkt widzenia urologa (15 min)
       Piotr Chłosta
      2. Zespoły wielodyscyplinarne — punkt widzenia onkologa (15 min)
       Iwona Skoneczna
      3. Jak zwiększyć udział chorych na nowotwory dróg moczowych w badaniach klinicznych? (20 min)
       Piotr Wysocki
      4. Dyskusja (10 min)
      12.30–12.55
      PRZERWA NA KAWĘ
      SALA 3
      WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY BMS
      Przewodniczący: Andrzej Kawecki

      Współczesne możliwości immunoterapii u chorych na raki narządów głowy i szyi

       12.55–13.55
       SALA 1
       PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I

       Prowadzący: Jan Walewski, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

       1. Izolowany szpiczak plazmocytowy mózgu (10 min)
        Joanna Tajer
       2. Pierwotny chłoniak rozlany z dużych komórek B piersi wyindukowany wszczepionymi implantami (10 min)
        Joanna Romejko-Jarosińska
       3. Omówienie (10 min)
        Jan Walewski
       4. Guz serca u chorej z rakiem płaskonabłonkowym języka rozpoznany podczas kwalifikacji do paliatywnej chemioterapii. Przerzut czy dwa niezależne nowotwory? (10 min)
        Magdalena Kędzierska
       5. Przerzuty raka jelita grubego do wątroby — gdzie są granice możliwości terapeutycznych? (10 min)
        Maciej Kawecki
       6. Omówienie (10 min)
        Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
       13.55–14.55
       SALA 1
       SESJA EDUKACYJNA 3

       Sesja Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”

       Leki biologiczne dziś i jutro — rozwój, regulacje, wyzwania
       Prowadzący: Irena Rej, Piotr Wysocki

        SALA 2
        SESJA SATELITARNA FIRMY MSD

        Miejsce pembrolizumabu w leczeniu zaawansowanego czerniaka i niedrobnokomórkowego raku płuca
        Przewodniczący: Monika Prochorec-Sobieszek, Tomasz Świtaj

        1. Zastosowanie pembrolizumabu w praktyce klinicznej — doświadczenia własne (25 min)
         Monika Prochorec-Sobieszek, Magdalena Knetki-Wróblewska
        2. Skuteczność pembrolizumabu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem — badania kliniczne oraz doświadczenia własne (25 min)
         Katarzyna Kozak
        3. Dyskusja (10 min)
        14.55–15.40
        LUNCH
        SALA 3
        SESJA LUNCHOWA FIRMY PIERRE FABRE

        Terapia metronomiczna w praktyce klinicznej

        1. Chemioterapia metronomiczna — nowe oblicze znanych leków (20 min)
         Piotr Wysocki
        2. Terapia metronomiczna — opisy przypadków (20 min)
         Aleksandra Łacko
        3. Dyskusja (5 min)
        15.40–16.40
        SALA 1
        SESJA EDUKACYJNA 4

        Nowości w ukierunkowanym molekularnie leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
        Prowadzący: Dariusz M. Kowalski, Rafał Dziadziuszko

        1. Wprowadzenie (10 min)
         Rafał Dziadziuszko
        2. Inhibitory EGFR (15 min)
         Maciej Bryl
        3. Inhibitory ALK i ROS1 (15 min)
         Anna Wrona
        4. Leki antyangiogenne i immunologiczne (15 min)
         Dariusz M. Kowalski
        5. Dyskusja (5 min)
        SALA 2
        SESJA SATELITARNA FIRMY JANNSEN

        Terapie w zaawansowanym raku prostaty — nie tak trudno leczyć lepiej
        Sesja w formie prezentacji przypadków z uczestnictwem słuchaczy (system do głosowania)
        Przewodniczący: Piotr Wysocki
        Uczestnicy sesji: Piotr Wysocki, Iwona Skoneczna, Piotr Potemski

         16.40–17.40
         SALA 1
         SESJA EDUKACYJNA 5

         Postępowanie w przypadku nawrotu nowotworów regionu głowy i szyi
         Prowadzący: Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski

         1. Chirurgia ratująca (15 min)
          Romuald Krajewski
         2. Powtórne napromieniania (15 min)
          Dorota Kiprian
         3. Leczenie systemowe (15 min)
          Andrzej Kawecki
         4. Dyskusja (15 min)
         SALA 2
         SESJA SATELITARNA FIRMY MERCK

         Poszerzenie możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka jelita grubego w Polsce – Co? Kiedy? Dla kogo?
         Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

         1. Potencjalnie resekcyjne przerzuty do wątroby (15 min)
          Barbara Radecka
         2. Agresywny/objawowy rak jelita grubego w fazie rozsiewu (15 min)
          Paweł Potocki
         3. Zaawansowany bezobjawowy rak jelita grubego (15 min)
          Joanna Streb
         4. Podsumowanie (7 min)
          Piotr Wysocki
         5. Dyskusja (8 min)
         17.40–18.05
         PRZERWA NA KAWĘ
         SALA 3
         WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY PFIZER

         Rola koanalgetyków w leczeniu bólu nowotworowego

         1. Rola koanalgetyków w leczeniu bólu nowotworowego (20 min)
          Jarosław Woroń
         2. Podsumowanie i dyskusja (5 min)
         18.05–19.05
         SALA 1
         SESJA EDUKACYJNA 6

         Chemotherapy in hyperthermia
         Prowadzący: Lucjan Wyrwicz, Piotr Rutkowski

         1. Podstawy biologiczne (10 min)
          Lucjan Wyrwicz
         2. The results of clinical trials with hypertherm (20 min)
          Rolf Issels
         3. Current indications for hyperthermia use in oncology (20 min)
          Lars Lindner
         4. Dyskusja (10 min)
         SALA 2
         SESJA SATELITARNA FIRMY PFIZER

         Wyzwania i dylematy związane z leczeniem wybranych nowotworów w praktyce klinicznej
         Przewodniczący: Piotr Wysocki

         1. Przełamywanie oporności na hormonoterapię — nowe nadzieje w zaawansowanym raku piersi (25 min)
          Elżbieta Senkus-Konefka
         2. Terapie stosowane w mRCC — siła leków i doświadczeń (25 min)
          Piotr Tomczak
         3. Dyskusja (10 min)
         19.05–20.20
         SALA 1
         CEREMONIA OTWARCIA KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
         1. Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (5 min)
         2. Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTOK (5 min)
         3. 45 lat doświadczenia onkologii (15 min)
          Janusz Meder
         4. Kiedy wreszcie nadejdzie ta era genetyki... (15 min)
          Radzisław Kordek
         5. Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2016 roku (5 min)
         6. Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice” (5 min)
         7. Wykład inauguracyjny - Onkoseksuologia jako nadzieja (25 min)
          Zbigniew Lew-Starowicz
         20.25
         POCZĘSTUNEK
         Piątek, 15 września 2017 roku
         SALA 4
         SALA 1
         SALA 2
         SALA 3
         08.00–09.00
         SALA 1
         SESJA SATELITARNA FIRMY ROCHE

         Aktualne możliwości leczenia przedoperacyjnego chorych na HER2 dodatniego raka piersi w realiach polskich w 2017 r.
         Prowadzenie: Maciej Krzakowski, Piotr Wysocki

         1. Leczenie przedoperacyjne we wczesnym raku piersi – kiedy, jak i dlaczego? (20 min)
          Barbara Radecka
         2. Jak kwalifikować i leczyć chorych przedoperacyjnie w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi” (15 min)
          Piotr Wysocki
         3. Czy można poprawić wyniki leczenia przedoperacyjnego? – synergistyczne działanie pertuzumabu i trastuzumabu (15 min)
          Renata Duchnowska
         4. Dyskusja (10 min)
         SALA 2
         SESJA POD PATRONATEM FIRMY ROCHE DIAGNOSTICS

         Ocena rearanżacji ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca — możliwości i zagrożenia
         Prowadzący: Renata Langfort, Paweł Krawczyk

         1. Wprowadzenie (5 min)
          Renata Langfort
         2. Możliwości diagnostyczne oceny rearanżacji ALK
          Paweł Krawczyk
         3. Ocena rearanżacji ALK,: metoda FISH i sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) (15 min)
          Joanna Chorostowska-Wynimko
         4. Immunohistochemia w diagnostyce rearanżacji ALK (15 min)
          Renata Langfort
         5. Dyskusja (10 min)
         09.00–10.00
         SALA 1
         PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II

         Prowadzący: Wojciech Rogowski, Maria Litwiniuk

         1. Progressive transformation of germinal centres ze zwiększonym wychwytem FDG w PET-TK u chorego po przebytym leczeniu onkologicznym (10 min)
          Konrad Tałasiewicz
         2. Choroba Castelmana — postać ograniczona, wariant plazmatycznokomórkowy (10 min)
          Katarzyna Śmiałek-Kania
         3. Omówienie (10 min)
          Wojciech Rogowski
         4. Chemioterapia radykalna raka jądra w stadium masywnego rozsiewu u 24-letniego chorego z towarzyszącą ostrą niewydolnością nerek i kacheksją nowotworową (10 min)
          Angelika Copija
         5. Skuteczność regorafenibu w leczeniu GIST (10 min)
          Iwona Ługowska
         6. Omówienie (10 min)
          Maria Litwiniuk
         10.00–10.25
         PRZERWA NA KAWĘ
         SALA 3
         WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY ADAMED
         Przewodniczący: Dariusz M. Kowalski

         Leczenie podtrzymujące po pierwszej linii chemioterapii niedrobnokomórkowego raka płuca

         1. Wprowadzenie (5 min)
          Dariusz M. Kowalski
         2. Klasyczne cytostatyki w leczeniu podtrzymującym — jestem za (5 min)
          Rodryg Ramlau
         3. Klasyczne cytostatyki w leczeniu podtrzymującym — jestem przeciw (5 min)
          Rafał Dziadziuszko
         4. Leki ukierunkowane molekularnie i immunokompetentne w leczeniu podtrzymującym (5 min)
          Paweł Krawczyk
         5. Podsumowanie i dyskusja (5 min)
         10.25–11.25
         SALA 1
         SESJA EDUKACYJNA 7

         Leczenie chorych na raka trzonu macicy
         Prowadzący: Renata Duchnowska, Jerzy Jakubowicz

         1. Wprowadzenie (10 min)
          Jerzy Jakubowicz
         2. Rola leczenia chirurgicznego (15 min)
          Paweł Blecharz
         3. Rola radioterapii (15 min)
          Jerzy Jakubowicz
         4. Rola leczenia systemowego (15 min)
          Radosław Mądry
         5. Dyskusja (5 min)
         SALA 2
         SESJA SATELITARNA FIRMY ANGELINI

         MASCC 2017 — najważniejsze doniesienia z konferencji
         Przewodniczący: Maciej Krzakowski, Matii Aapro

         1. Making the difference for your patients — follow the guidelines (20 min)
          Matii Aapro
         2. Właściwa komunikacja pacjent-lekarz i jej wpływ na wyniki leczenia onkologicznego (15 min)
          Maciej Krzakowski
         3. Postępy w profilaktyce nudności i wymiotów związanych z chemioterapią (15 min)
          Łukasz Kwinta
         4. Dyskusja (10 min)
         11.25–12.25
         SALA 1
         SESJA PLENARNA

         Czy immunoterapia zmienia wzorzec postępowania w zaawansowanych nowotworach?
         Prowadzący: Maciej Krzakowski, Piotr Potemski, Piotr Wysocki

         1. Wprowadzenie (10 min)
          Maciej Krzakowski
         2. Nowotwory układu moczowo-płciowego (15 min)
          Piotr Potemski
         3. Niedrobnokomórkowy rak płuca (15 min)
          Rodryg Ramlau
         4. Czerniak (15 min)
          Piotr Wysocki
         5. Podsumowanie (5 min)
          Piotr Potemski, Piotr Wysocki
         12.25–12.50
         PRZERWA NA KAWĘ
         12.50–13.50
         SALA 4
         Spotkanie z ekspertem pod patronatem firmy BMS

         Sesja warsztatowa firmy Bristol-Myers Squibb. Spotkanie z ekspertem
         Przewodniczący: Piotr Rutkowski

         Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy BMS. Liczba miejsc jest ograniczona.

         1. Wstęp (10 min)
          Piotr Rutkowski
         2. Korzyści i wyzwania immunoterapii — endokrynopatie w trakcie immunoterapii (30 min)
          Katarzyna Kozak
         3. Dyskusja (20 min)
         SALA 1
         SESJA EDUKACYJNA 8

         Zakażenia w onkologii
         Prowadząca: Hanna Połowniak-Pracka, Janusz Meder

         1. Leczenie przeciwnowotworowe chorych z współwystępującymi chorobami zakaźnymi (20 min)
          Rafał Czyżykowski
         2. Zakażenia bakteryjne szczepami alarmowymi (20 min)
          Hanna Połowniak-Pracka
         3. Szczepienia przeciw HPV (15 min)
          Radosław Mądry
         4. Dyskusja (5 min)
         SALA 2
         SESJA SATELITARNA FIRMY CELGENE

         Postępy w leczeniu gruczolakoraka trzustki
         Prowadząca: Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

         1. Landscape of pancreatic cancer treatment: current evidences and future perspectives (20 min)
          Guido Giordano
         2. Jakość życia chorych z zaawansowanym rakiem trzustki (20 min)
          Lucjan Wyrwicz
         3. Dyskusja (20 min)
         13.50–14.35
         LUNCH
         SALA 3
         SESJA LUNCHOWA FIRMY ASTELLAS
         Przewodniczący: Piotr Wysocki

         Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego

         1. Wprowadzenie (5 min)
          Piotr Wysocki
         2. Ratunkowa prostatektomia w obliczu nawrotu biochemicznego po radioterapii radykalnej (10 min)
          Tomasz Borkowski
         3. Choroba oligometastatyczna — rola radioterapii (10 min)
          Piotr Milecki
         4. Wyzwania w leczeniu systemowym po niepowodzeniu chemioterapii (15 min)
          Iwona Skoneczna
         5. Dyskusja i podsumowanie (5 min)
          Piotr Wysocki
         14.35–15.35
         SALA 1
         SESJA EDUKACYJNA 9

         Onkologia wieku podeszłego
         Prowadzący: Adam Płużański, Tomasz Grodzicki

         1. Charakterystyka pacjenta geriatrycznego (20 min)
          Tomasz Grodzicki
         2. Rak płuca (10 min)
          Adam Płużański
         3. Rak piersi (10 min)
          Katarzyna Pogoda
         4. Rak prostaty (10 min)
          Iwona Skoneczna
         5. Dyskusja (10 min)
         SALA 2
         SESJA SATELITARNA FIRMY BOEHRINGER INGELHEIM

         Personalizacja leczenia zaawansowanego NDRP w praktyce klinicznej
         Prowadzący: Maciej Krzakowski, Dariusz M. Kowalski

         1. Wprowadzenie (10 min)
          Maciej Krzakowski
         2. Krajobraz leczenia NDRP w świetle najnowszych zaleceń ESMO (15 min)
          Dariusz M. Kowalski
         3. Wybór opcji terapeutycznych w II linii NDRP. Korzyści z zastosowania nintedanibu u chorych z rakiem gruczołowym (20 min)
          Sabine Zöchbauer-Müller
         4. Praktyczne aspekty terapii afatynibem — doświadczenia własne (15 min)
          Magdalena Knetki-Wróblewska
         15.35–16.35
         SALA 1
         SESJA EDUKACYJNA 10

         Nowotwory klatki piersiowej o niewielkiej częstości występowania — postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
         Prowadzący: Dariusz M. Kowalski, Rodryg Ramlau

         1. Wprowadzenie (5 min)
          Rafał Dziadziuszko
         2. Grasiczaki (15 min)
          Magdalena Knetki-Wróblewska
         3. Złośliwy międzybłoniak opłucnej (15 min)
          Dariusz M. Kowalski
         4. Włókniakowatość typu głębokiego (guz desmoidalny) (10 min)
          Rafał Dziadziuszko
         5. Nowotwory tchawicy (10 min)
          Aleksandra Piórek
         6. Dyskusja (5 min)
         SALA 2
         SESJA SATELITARNA FIRMY NOVARTIS

         Nowe możliwości leczenia zaawansowanego raka piersi HR+, HER2–
         Przewodniczący: Piotr Wysocki, Maria Litwiniuk

         1. Opcje terapeutyczne w pierwszej linii zaawansowanego raka piersi HR+, HER2– (25 min)
          Aleksandra Łacko
         2. Miejsce hormonoterapii w zaawansowanym raku piersi (25 min)
          Elżbieta Senkus-Konefka
         3. Dyskusja (10 min)
         16.35–17.00
         PRZERWA NA KAWĘ
         17.00–18.00
         SALA 1
         SESJA EDUKACYJNA 11

         Obecne i nowe możliwości leczenia chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego
         Prowadzący: Marek Wojtukiewicz, Lucjan Wyrwicz

         1. Wprowadzenie (10 min)
          Marek Wojtukiewicz
         2. Obecne możliwości leczenia miejscowego (15 min)
          Dariusz Zadrożny
         3. Obecne możliwości leczenia systemowego (15 min)
          Piotr Tokajuk
         4. Nowe możliwości leczenia systemowego (15 min)
          Lucjan Wyrwicz
         5. Dyskusja (5 min)
         SALA 2
         SESJA SATELITARNA FIRMY IPSEN

         Onkologia z trzech perspektyw — Ipsen w onkologii
         Prowadzący: Piotr Wysocki, Piotr Chłosta

         1. Meteor study — transferring cabozantinib triple mechanism of action into clinical practice (16 min)
          Camillo Porta
         2. Analogi GnRH w leczeniu raka gruczołu krokowego — stan wiedzy na dziś (16 min)
          Piotr Chłosta
         3. Wyzwania w terapii nowotworów neuroendokrynnych — polskie rekomendacje 2017 (16 min)
          Agnieszka Kolasińska-Ćwikła
         4. Dyskusja (12 min)
         18.00–19.00
         WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTOK
         20.00
         KOLACJA DLA UCZESTNIKÓW
         Sobota, 16 września 2017 roku
         SALA 4
         SALA 1
         SALA 2
         SALA 3
         08.30–10.00
         SALA 1
         NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE

         Prowadzący: Renata Duchnowska, Dariusz M. Kowalski

         1. Ocena ryzyka wystąpienia obustronnego raka piersi (10 min)
          Marek Szwiec
         2. Płodność u chorych po leczeniu raka piersi — jaka jest wiedza onkologów na ten temat? (10 min)
          Katarzyna Pogoda
         3. Inhibitory punktów kontrolnych u chorych na czerniaki w stadium nieoperacyjnym lub z przerzutami w wieku ≥ 70 lat (10 min)
          Bożena Cybulska-Stopa
         4. Różnice w prognozie chorych na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi HPV16-zależnego na podstawie liczby kopii wirusa w pojedynczej komórce i ekspresji P16 (10 min)
          Beata Biesaga
         5. Prognostyczne i predykcyjne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili w stosunku do limfocytów (NLR) krwi obwodowej u chorych na czerniaki w stadium rozsiewu otrzymujących immunoterapię (10 min)
          Iwona Ługowska
         6. Wartość prognostyczna PLR i IL-6 u chorych na drobnokomórkowego raka płuca (10 min)
          Ewa Wójcik
         7. Wartość populacyjna leczenia uzupełniającego trastuzumabem u chorych na raka piersi z pierwotnym guzem ≤ 2 cm (10 min)
          Beata Jagielska
         8. Omówienie (20 min)
         10.00–13.40
         PRZERWA NA KAWĘ (11.00–11.25)
         Spotkanie z ekspertem pod patronatem firmy BMS (11.25–12.25)

         Sesja warsztatowa firmy Bristol-Myers Squibb. 
         Przewodniczący: Piotr Rutkowski
         Zapisy na spotkanie prowadzą przedstawiciele firmy BMS. Liczba miejsc jest ograniczona.

          SALA 4
          1. Wstęp (10 min)
           Piotr Rutkowski
          2. Wzmocnienie immunoterapii radioterapią (30 min)
           Tomasz Świtaj
          3. Dyskusja (20 min)
          SALA 1
          SESJA EDUKACYJNA 12 (10.00–11.00)

          Seksualność chorych w kompleksowej opiece onkologicznej
          Prowadzący: Zbigniew Lew-Starowicz, Janusz Meder

          1. Wprowadzenie (10 min)
           Janusz Meder
          2. Współczesne kierunki onkoseksuologii: punkt widzenia lekarza seksuologa (20 min)
           Zbigniew Lew-Starowicz
          3. Współczesne kierunki onkoseksuologii: punkt widzenia psychoonkologa (20 min)
           Mariola Kosowicz
          4. Dysuksja (10 min)
          SESJA EDUKACYJNA 13 (11.25–12.25)

          Zmiany w standardzie leczenia chorych na raka piersi
          Prowadzący: Wojciech Wysocki, Jacek Jassem

          1. Zmiana w chirurgicznym leczeniu pachowych węzłów chłonnych (15 min)
           Wojciech Wysocki
          2. Testy wielogenowe w wyborze uzupełniającego leczenia (15 min)
           Jacek Jassem
          3. Sekwencja uzupełniającej hormonoterapii (15 min)
           Maria Litwiniuk
          4. Bisfosfoniany w uzupełniającym leczeniu (10 min)
           Łukasz Kwinta
          5. Dyskusja (5 min)
          NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA NAUKOWE OD OSTATNIEGO KONGRESU PTOK (12.25–13.40)

          Prowadzący: Piotr Wysocki, Maciej Krzakowski

          1. Nowotwory płuca (15 min)
           Maciej Krzakowski
          2. Nowotwory układu pokarmowego (15 min)
           Piotr Potemski
          3. Nowotwory układu moczowo-płciowego (15 min)
           Piotr Wysocki
          4. Rak piersi (15 min)
           Jacek Jassem
          5. Czerniaki i mięsaki (15 min)
           Piotr Rutkowski
          SALA 2
          SESJA SATELITARNA FIRMY EGIS (10.00–11.00)

          Dostosowanie leczenia uzupełniającego do wieku chorych na raka piersi
          Prowadząca: Maria Litwiniuk

          1. Czy i w jaki sposób zaplanowany czas trwania hormonoterapii może wpłynąć na stosowanie się chorych do zaleceń lekarza i na toksyczność terapii? (15 min)
           Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
          2. Czy wiek pacjentek po menopauzie powinien być brany pod uwagę w wyborze hormonoterapii uzupełniającej? (15 min)
           Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
          3. Czy wiek pacjentek po menopauzie powinien być brany pod uwagę w wyborze hormonoterapii uzupełniającej? (20 min)
           Elżbieta Senkus-Konefka
          4. Dyskusja (10 min)
          SESJA SATELITARNA FIRMY ASTRA ZENECA (11.25–12.25)

          Gorące tematy z ASCO i ESMO 2017
          Jak przełamywać oporność na leczenie IKT EGFR u chorych na zaawansowanego NDRP? Postęp w leczeniu hormonalnym chorych na zaawansowanego raka piersi
          Przewodniczący: Joanna Chrostowska-Wynimko, Dariusz M. Kowalski

          1. Wprowadzenie (5 min)
           Dariusz M. Kowalski
          2. Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR — mechanizmy powstawania i przełamywania oporności (10 min)
           Joanna Chorostowska-Wynimko
          3. Rola i miejsce produktu Tagrisso w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (10 min)
           Magdalena Knetki-Wróblewska
          4. Sekwencje leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR na podstawie opisu przypadku (10 min)
           Grzegorz Czyżewicz
          5. Rola i miejsce produktu Faslodex w leczeniu zaawansowanego raka piersi ER+ w świetle rejestracji nowych wskazań (15 min)
           Aleksandra Łacko
          6. Dyskusja i podsumowanie (10 min)
          SALA 3
          Sesja Programu Edukacji Onkologicznej (10.00–13.30)
           13.40
           ZAKOŃCZENIE KONGRESU

           Organizator:

           Via Medica

           Patronat medialny:

           Via Medica
           Via Medica

           Partner:

           Via Medica

           Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
           Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl