head

PROGRAM RAMOWY

CZWARTEK, 30 SIERPNIA 2018

8.30–10.00

SPOTKANIE SPECJALISTYCZNEGO NADZORU W ZAKRESIE ONKOLOGII KLINICZNEJ ORAZ WŁADZ PTOK

10.15–10.30

SALA 1

OTWARCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

10.30–11.30

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 2

Leczenie okołooperacyjne w mięsakach
1. Leczenie okołooperacyjne systemowe w mięsakach kości
2. Leczenie skojarzone mięsaków tkanek miękkich
3. Leczenie okołooperacyjne nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST)
4. Radioterapia okołooperacyjna mięsaków
5. Dyskusja

 

 

11.30–12.30

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 2

Rak gruczołu krokowego
1. Obraz genetyczny i molekularny zaawansowanego raka gruczołu krokowego i implikacje terapeutyczne
2. Nowe możliwości diagnostyki i leczenia radioizotopowego w raku gruczołu krokowego
3. Choroba oligometastatyczna w raku gruczołu krokowego — diagnostyka i możliwości terapeutyczne
4. Dyskusja

 

 

12.30–12.55

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3

 

 

12.55–13.55

SALA 1

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I

13.55–14.55

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 3

Wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiej Grupy Raka Płuca
Niedrobnokomórkowy rak płuca w XXI wieku

1. Nowe technologie w diagnostyce i kwalifikacji do leczenia NDRP
2. Miejsce leków immunokompetentnych w leczeniu NDRP
3. Rola mikrobiomu w leczeniu przeciwnowotworowym NDRP
4. Radiochemioterapia NDRP: sekwencyjna czy jednoczasowa — oto jest pytanie
5. Posumowanie

 

 

14.55–15.40

LUNCH

SALA 3

 

15.40–16.40

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 4

Chemioradioterapia w erze nowych technologii
1. Nowotwory przewodu pokarmowego
2. Nowotwory narządów głowy i szyi
3. Nowotwory narządów klatki piersiowej
4. Dyskusja

 

 

16.40–17.20

SALA 1

16.40–16.45 Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

16.45–16.55 Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTOK (10)
 

16.55–17.00 Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2017 roku


17.00–17.05 Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w czasopiśmie „Oncology in Clinical Practice”


17.05–17.20 Nowe technologie PTOK
prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki

17.20–18.20

SESJA EDUKACYJNA 5

Innowacje w psychoonkologii — znane metody w nowej odsłonie
1. Wprowadzenie
2. Narracja w relacji lekarza z pacjentem (narrative medicine)
3. Muzykoterapia w kompleksowej opiece onkologicznej
4. Terapia uważności (mindfulness)
5. Dyskusja

 

 

18.20–18.45

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3

 

18.45–19.45

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 6

Przedoperacyjne leczenie systemowe chorych na raka piersi
1. Rak piersi HER2-dodatni
2. Rak piersi „potrójnie ujemny”
3. Rak luminalny A
4. Dyskusja

 

 

19.35

POCZĘSTUNEK

 

Piątek, 31 sierpnia 2018 roku

8.00–9.00

SALA 1

SALA 2

 

 

 

 

9.00–10.00

SALA 1

PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II

10.00–10.25

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3

 

10.25–11.25

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 7

Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego u pacjentów onkologicznych

1. Diagnostyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
2. Rozpoznanie i wczesna terapia ostrych zespołów wieńcowych
3. Zaburzenia rytmu serca
4. Dyskusja

 

 

11.25–12.25

SALA 1

SESJA PLENARNA: Postęp w immunokologii
1. Nowe opcje na horyzoncie
2. Nowe rejestracje
3. Nowe refundacje
4. Dyskusja

 

12.25–12.50

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3

 

 

12.50–13.50

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 8

Nowotwory złośliwe skóry — współczesne dylematy

1. What is the Current role of targeted therapy in melanoma?
2. Ewolucja postępowania u chorych na czerniaki o zaawansowaniu lokoregionalnym
3. Jak zoptymalizować leczenia przerzutów czerniaka do mózgu
4. Postępy w leczeniu systemowym innych niż czerniak nowotworów złośliwych skóry
5. Dyskusja

 

 

13.50–14.35

LUNCH

SALA 3

 

 

14.35–15.35

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 9

 

 

15.35–16.35

SESJA EDUKACYJNA 10

Zmiany w podejściu do leczenia nowotworów układu limfoidalnego

1. Przewlekła białaczka limfocytowa
2. Szpiczak plazmocytowy
3. Chłoniaki o wysokiej złośliwości z komórek B
4. Dyskusja

 

 

16.35–17.00

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3

 

 

17.00–18.00

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 11

Ostre stany w onkologii — zasady postępowania

1. Związane z układem oddechowym (zespół żyły głównej górnej i ostra zatorowość płucna)
2. Zaburzenia metaboliczne (ostry zespół rozpadu guza, hiperkalcemia, hiponatremia)
3. Zaburzenia neurologiczne (ucisk rdzenia kręgowego, napady drgawek, wzrost ciśnienia śródczaszkowego)
4. Dyskusja

 

 

18.00–19.00

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTOK

20.00

KOLACJA DLA UCZESTNIKÓW

 

Sobota, 1 września 2018 roku

8.30–10.00

SALA 1

NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE

10.00–11.00

SALA 1

SESJA EDUKACYJNA 12

Współczesne leczenie miejscowo zaawansowanych nowotworów urotelialnych

1. Leczenie chirurgiczne

2. Radioterapia

3. Chemioterapia

4. Dyskusja

11.00–11.25

PRZERWA NA KAWĘ

SALA 3

 

 

11.25–12.25

SALA 1

SALA 2

SESJA EDUKACYJNA 13

Personalizacja leczenia chorych na zaawansowane nowotwory — wykorzystanie czynników klinicznych i molekularnych
1. Czerniak z mutacją w genie BRAF
2. Niedrobnokomórkowy rak płuca z mutacją w genie EGFR

3. Rak jelita grubego z mutacją w genie BRAF
4. Dyskusja

 

12.25–14.10

SALA 1

NAJWAŻNIEJSZE DONIESIENIA NAUKOWE OD OSTATNIEGO KONGRESU PTOK

  1. Nowotwory głowy i szyi
  2. Nowotwory płuca
  3. Nowotwory układu pokarmowego
  4. Nowotwory układu moczowo-płciowego
  5. Nowotwory ginekologiczne
  6. Czerniaki i mięsaki
  7. Rak piersi

14.10

ZAMKNIĘCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl