head

Program merytoryczny

 

 

CZWARTEK, 29 sierpnia 2019

8.30–10.00 Spotkanie Specjalistycznego Nadzoru w zakresie Onkologii Klinicznej oraz władz PTOK
  SALA 1
10.15–10.20 OTWARCIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
  SALA 1 SALA 2
10.2011.30 SESJA EDUKACYJNA SESJA
10.2011.30 Wybrane kontrowersyjne zagadnienia postępowania przeciwnowotworowego
10.20–10.35 Celowość wykonywania nefrektomii u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego
10.35–10.50 Rola leczenia przedoperacyjnego i pooperacyjnego w raku trzustki
10.50–11.05 Interpretacja wyników badania IDEA w raku jelita grubego
11.05–11.20 Immunoterapia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w praktyce
11.20–11.30 Dyskusja
 
  SALA 1 SALA 2
11.3012.30 SESJA EDUKACYJNA SESJA EDUKACYJNA
  Przerzuty w ośrodkowym układzie nerwowym - diagnostyka i leczenie
11.30–11.35 Wprowadzenie — epidemiologia
11.35–11.50 Diagnostyka obrazowa
11.50–12.05 Leczenie chirurgiczne
12.05–12.20 Radioterapia
12.20–12.30 Dyskusja
Onkologia Geriatryczna
11.30–11.45 Wspólne mechanizmy dla starzenia i nowotworów — dlaczego nowotwory są częstsze u osób starszych
11.45–12.00 Doświadczenia z leczeniem onkologicznym po 80 roku życia
12.00–12.20 Znaczenie zespołu frailty dla wyboru strategii leczenia przez onkologów
12.20–12.30 Dyskusja
12.3012.55 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 1
12.5513.55 PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ I
  SALA 1
14.0015.00 Joint ASCO-PSCO Session during Polish Society of Clinical Oncology Clinical practice guidelines in Oncology as a challenge to doctors and authorities — Part 1
14.00–14.10 Experience and state-of-the art in the Polish guidelines development – introduction
14.10–14.30 Clinical practice guidelines as a moving target - development and implementation in rapidly changing field of oncology
14.30–14.50 Polish Health Assessment perspective (AOTMiT).
14.50–15.00 Discussion
15.0015.40 LUNCH
  SALA 3
  SESJA LUNCHOWA
   
  SALA 1 SALA 2
15.4016.40 SESJA SATELITARNA SESJA SATELITARNA
  SALA 1 SALA 2
16.4518.15 SESJA EDUKACYJNA SESJA
  Towarzyszenie w chorobie — Towarzyszenie w umieraniu
16.45–16.55 Kultura życia czy kultura śmierci?
16.55–17.10 Eutanazja — co to znaczy?
17.10–17.25 Miejsce i znaczenie medycyny paliatywnej
17.25–17.40 Psychoonkologia: komunikacja z chorymi i ich rodzinami
17.40–18.00 Casus „Janusza Świtaja” — empatia do chorych i pokora do własnej wiedzy
18.00–18.15 Debata ekspertów i przesłanie dla lekarzy i pacjentów
 
19.00 OTWARCIE KONGRESU
  Otwarcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTOK
Wręczenie nagród za najlepszy doktorat i artykuł dla laureatów konkursu PTOK w 2018 roku
Wręczenie nagrody im. Krzysztofa Krzemienieckiego za najlepszy opis przypadku opublikowany w „Oncology in Clinical Practice”
Nowe technologie PTOK
Wprowadzenie — o Autorze, znanym dziennikarzu naukowym i popularyzatorze nauki
Możliwości i ograniczenia nauki:  Newton-Einstein-Hawking — podróże umysłu

 

PIĄTEK, 30 sierpnia 2019 roku

  SALA 1 SALA 2
8.00–9.00 SESJA SATELITARNA SESJA SATELITARNA
  SALA 1
9.00–10.00 PRZYPADKI KLINICZNE — CZĘŚĆ II
10.00–10.25 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 1
10.25–11.25 Organizacja opieki onkologicznej
10.25–10.30 Wprowadzenie
10.30–10.50 Mierzenie jakości w onkologii na przykładzie Krajowej Sieci Onkologicznej 
10.50–11.10 Zasady polityki lekowej
11.10–11.25 Dyskusja
  SALA 1
11.25–12.25 Joint ASCO-PSCO Session during Polish Society of Clinical Oncology Congress
Clinical practice guidelines in Oncology as a challenge to doctors and authorities — Part 2
11.25–11.30 Introduction
11.30–11.50 Benefits and obstacles in guidelines application in clinical practice Mariana Chavez MacGregor (the current chair of ASCO's Clinical Practice Guidelines Committee)
11.50–12.20 Benefits and obstacles in guidelines application in Poland:
– Renal Cell Carcinoma case
– Colorectal Cancer case
– Lymphoma case
 12.20–12.25 Discussion
12.2512.50 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 1 SALA 2
12.5013.50 SESJA EDUKACYJNA SESJA EDUKACYJNA
  Narządowe powikłania immunoterapii
12.50–13.05 Toksyczność ze strony układu oddechowego
13.05–13.20 Toksyczność ze strony układu pokarmowego
13.20–13.35 Toksyczność ze strony układu wydzielania wewnętrznego
13.35–13.50 Toksyczność ze strony układu sercowo-naczyniowego
Żywienie ma znaczenie!
12.50–13.15 Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego — postępowanie praktyczne
13.15–13.40 Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory narządów głowy i szyi — postępowanie praktyczne
13.40–13.50 Dyskusja
13.50-14.35 LUNCH
  SALA 3
  SESJA LUNCHOWA
  SALA 1 SALA 2
14.3515.35 SESJA SATELITARNA SESJA SATELITARNA
15.3516.35 SESJA EDUKACYJNA SESJA
  Czerniaki
15.35–15.50 Postępowanie u chorych na czerniaka w III stopniu zaawansowania
15.50–16.05 Leczenie wielospecjalistyczne u chorych na czerniaka w IV stopniu zaawansowania — jakie dylematy ma obecnie onkolog?
16.05–16.15 Toksyczność terapii systemowych czerniaka — aspekty praktyczne
16.15–16.25  Postępy w terapii zaawansowanych nowotworów złośliwych niemelanocytarnych skóry
16.25–16.35 Dyskusja
 
16.3516.55 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 1 SALA 2
16.5517.45 SESJA EDUKACYJNA SESJA
  Radiochemioterapia w niedrobnokomórkowym raku płuca
16.55–17.05 Wprowadzenie
17.05–17.20 Radiochemioterapia sekwencyjna
17.20–17.35 Radiochemioterapia równoczesna
17.35–17.45 Dyskusja
 
18.00–19.00 SESJA SATELITARNA SESJA SATELITARNA
19.00 KOKTAJL DLA UCZESTNIKÓW

 

SOBOTA, 31 sierpnia 2019

  SALA 1
8.30–10.00 NAUKOWE DONIESIENIA ORYGINALNE
  SALA 1 SALA 2
10.00–11.00 SESJA EDUKACYJNA SESJA
  Deeskalacja intensywności leczenia — czy jest to realne?
10.00–10.15 HPV — zależne raki ustnej części gardła
10.15–10.30 Rak odbytnicy
10.30–10.50 Deeskalacja leczenia chirurgicznego na przykładzie raka piersi i czerniaka
10.50–11.00 Dyskusja
 
11.00–11.25 PRZERWA NA KAWĘ
  SALA 1 SALA 2
11.25–12.25 SESJA EDUKACYJNA SESJA EDUKACYJNA
  Obserwacja chorych po leczeniu
11.25–11.35 Rak piersi
11.35–11.45 Rak jelita grubego
11.45–11.55 Rak płuca
11.55–12.05 Czerniak
12.05–12.15 Chłoniaki
12.15–12.25 Rak gruczołu krokowego
Polski Masterclass Nowotworów Neuroendokrynnych.
Dlaczego pacjenci nie chorują według zaleceń? Warsztaty szkoleniowe — jak można leczyć lepiej?

11.25–11.50 Pacjent z NET jelita cienkiego z przerzutami do wątroby oraz zespołem rakowiaka — co można byłoby zrobić lepiej z perspektywy onkologa, chirurga onkologicznego, endokrynologa, medyka nuklearnego, radiologa i kardiologa
11.50–12.15 Pacjent z NEN trzustki z przerzutami do wątroby o agresywnym przebiegu klinicznym
12.15–12.25 Dyskusja
  SALA 1
12.25–14.10 Najważniejsze doniesienia naukowe od ostatniego kongresu PTOK
12.25–12.40 Nowotwory głowy i szyi
12.40–12.55 Nowotwory płuca 
12.55–13.10 Nowotwory układu pokarmowego
13.10–13.25 Nowotwory układu moczowo-płciowego
13.25–13.40 Nowotwory ginekologiczne
13.40–13.55 Czerniaki i mięsaki
13.55–14.10 Rak piersi
14.10 ZAMKNIECIE KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII KLINICZNEJ
14.20 LUNCH

 

Organizator:

Via Medica

Primopro

Patronat medialny:

Via Medica

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl