Sala I — Sala Koncertowa
10:30–10:45 Przerwa
10:45–11:10 Rozpoczęcie Kongresu
11:10–12:00 Sesja edukacyjna
Obecne możliwości leczenia chorych na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
więcej szczegółów
12:00–12:50 Sesja edukacyjna  — Sesja Młodych Onkologów
Trudne sytuacje w onkologii
więcej szczegółów
12:50–13:10 Przerwa
13:10–14:00 Sesja edukacyjna
Mięsaki tkanek miękkich i kości — nowe aspekty diagnostyki i leczenia
więcej szczegółów
14:00–15:00 Sesja edukacyjna
Onkologia kliniczna w Polsce — 25 lat
więcej szczegółów
15:00–16:00 Lunch
16:00–16:50 Sesja edukacyjna
Przeciwnowotworowe leczenie chorych ze współwystępowaniem innych problemów zdrowotnych
więcej szczegółów
16:50–17:10 Przerwa
17:10–18:00 Sesja edukacyjna
Krajowy Rejestr Nowotworów — znaczenie i nowe możliwości
więcej szczegółów
18:00–18:15 Przerwa
18:15–19:05 Sesja edukacyjna
Rzadkie powikłania immunoterapii — kiedy słyszysz tętent koni, to pomyśl o zebrach
więcej szczegółów
19:05–19:20 Przerwa
19:20–20:10 Sesja edukacyjna
Zespół wypalenia w onkologii — wezwanie do działania
więcej szczegółów
Sala II — Sala Kameralna (Zielona)
10:30–10:45 Przerwa
11:10–12:00 Sesja patronacka firmy AstraZeneca
Czy COVID-19 jest nadal niebezpieczny dla pacjenta immunoniekompetentnego? Możliwości działań profilaktycznych w świetle najnowszych doniesień naukowych
więcej szczegółów
12:00–12:50 Sesja patronacka firmy Pierre Fabre
Praktyczne aspekty leczenia ukierunkowanego molekularnie u chorych na czerniaki
więcej szczegółów
12:50–13:10 Przerwa
13:10–14:00 Sesja patronacka firmy Merck
Krajobraz terapeutyczny w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego
więcej szczegółów
15:00–16:00 Lunch
16:00–16:50 Sesja patronacka firmy Bristol Myers Squibb
Immunoterapia skojarzona — przełom w leczeniu nowotworów
więcej szczegółów
16:50–17:10 Przerwa
17:10–18:00 Sesja patronacka firmy MSD
Leczenie okołooperacyjne w wybranych nowotworach
 
więcej szczegółów
18:00–18:15 Przerwa
18:15–19:05 Sesja patronacka firmy GSK
Dylematy i wyzwania leczenia zaawansowanego raka jajnika i endometrium w 2022 roku

Sesja o charakterze dyskusji
więcej szczegółów
19:05–19:20 Przerwa
Sala III — Sala Biała
10:30–10:45 Przerwa
12:50–13:10 Wykład sponsorowany firmy Sanofi
Leczenie zakrzepicy w przebiegu nowotworu złośliwego z zastosowaniem enoksaparyny  — aktualne wytyczne i praktyka kliniczna
więcej szczegółów
15:00–16:00 Lunch
Sala IV — Sala Dębowa
09:30–10:30 Spotkanie Specjalistycznego Nadzoru w zakresie Onkologii Klinicznej oraz władz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
więcej szczegółów
Sala I — Sala Koncertowa
09:00–09:50 Sesja sponsorowana firmy Gilead
Znajdź właściwy TROP
więcej szczegółów
10:00–10:50 Sesja edukacyjna
Ciekawe przypadki
więcej szczegółów
10:50–11:10 Przerwa
11:10–12:00 Sesja edukacyjna
Profilaktyka nowotworów — wybrane zagadnienia
więcej szczegółów
12:00–12:20 Przerwa
12:20–13:10 Sesja edukacyjna
Doniesienia oryginalne
więcej szczegółów
13:10–13:30 Przerwa
13:30–14:20 Sesja edukacyjna
Doniesienia oryginalne
więcej szczegółów
14:20–14:40 Przerwa
14:40–15:30 Sesja edukacyjna
Kojarzenie leczenia systemowego z radioterapią stereotaktyczną
więcej szczegółów
15:30–16:20 Lunch
16:20–17:10 Sesja patronacka firmy AstraZeneca
Ewolucja w diagnostyce i leczeniu nowotworów piersi: rak HER2-dodatni oraz rak BRCA-zależny
więcej szczegółów
17:10–17:30 Przerwa
17:30–18:20 Sesja edukacyjna
Immunoterapia nowotworów — bilans dekady
więcej szczegółów
Sala II — Sala Kameralna (Zielona)
09:10–10:00 Sesja sponsorowana firmy Astellas
Interdyscyplinarne podejście do leczenia pacjenta z rakiem gruczołu krokowego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
więcej szczegółów
10:00–10:50 Sesja patronacka firmy Eli Lilly
Leczenie wczesnego raka piersi u pacjentów z wyższym ryzykiem nawrotu — jak to wygląda w praktyce?/
 Treatment of EBC in high risk patients — how does it look in practice?
więcej szczegółów
10:50–11:10 Przerwa
11:10–12:00 Sesja patronacka firmy MSD
Duety eksperckie o 1LL zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca. Wybierz tematy, które chcesz usłyszeć podczas tej sesji
więcej szczegółów
12:00–12:20 Przerwa
12:20–13:10 Sesja patronacka firmy MSD
Co nowego w leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi?
 
więcej szczegółów
13:10–13:30 Przerwa
13:30–14:20 Sesja sponsorowana firmy Novartis
Doświadczenia kliniczne w leczeniu pacjentek z zaawansowanym HR+ HER2– rakiem piersi inhibitorami CDK 4/6 —  State of the Art
więcej szczegółów
14:20–14:40 Przerwa
14:40–15:30 Sesja patronacka firmy Bristol Myers Squibb
Double power — skuteczność, która trwa: skojarzenie immunoterapii w leczeniu nowotworów klatki piersiowej
więcej szczegółów
15:30–16:00 Sesja lunchowa firmy Accord
Rola leczenia wspomagającego w onkologii
więcej szczegółów
17:10–17:30 Przerwa
17:30–18:10 Sesja sponsorowana
Rak piersi — varia
więcej szczegółów
Sala III — Sala Biała
09:10–10:00 Sesja sponsorowana firmy Servier
Diagnostyka i leczenie wybranych nowotworów układu pokarmowego
więcej szczegółów
10:50–11:10 Wykład sponsorowany firmy Amgen
Nowe możliwości leczenia chorych z przerzutami do kości — denosumab
więcej szczegółów
12:00–12:20 Wykład sponsorowany firm Aliance Merck/Pfizer
Koncepcja leczenia podtrzymującego w leczeniu raka urotelialnego — światowe standardy a polskie realia
więcej szczegółów
13:10–13:30 Wykład sponsorowany firmy Amgen
Zarządzanie toksycznością skórną w trakcie terapii anty-EGFR u chorych na raka jelita grubego
więcej szczegółów
13:30–14:20 Sesja sponsorowana firmy Ipsen
Nowe opcje terapeutyczne w programie lekowym B.10 — jak właściwie zaplanować leczenie?
więcej szczegółów
14:20–14:40 Wykład sponsorowany firmy Pfizer
Badania kliniczne i badania RWD w codziennej praktyce klinicznej: dlaczego potrzebujemy obu?
więcej szczegółów
15:30–16:00 Sesja lunchowa firmy Canopy Growth
Kannabinoidy we wczesnym leczeniu objawów u chorych na nowotwór
więcej szczegółów
16:35–17:25 Sesja sponsorowana firmy Janssen
Jak zatrzymać czas w terapii raka gruczołu krokowego?
więcej szczegółów
Sala IV — Sala Dębowa
Sala I — Sala Koncertowa
09:00–09:50 Sesja edukacyjna
Rak piersi — nowe możliwości leczenia systemowego
więcej szczegółów
09:50–10:10 Przerwa
10:10–11:00 Sesja patronacka firmy Janssen
Czy diagnostyka molekularna „nadąża” za nowościami w leczeniu raka płuca?
więcej szczegółów
11:00–11:15 Przerwa
11:15–12:05 Sesja patronacka firmy Eli Lilly
Abemacyklib — skuteczny jedynie u pacjentek z niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi?
więcej szczegółów
12:05–12:55 Sesja edukacyjna
Potrójnie ujemy rak piersi — nowe możliwości
więcej szczegółów
12:55–13:10 Przerwa
13:10–15:10 Sesja edukacyjna
Najważniejsze doniesienia od XXIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
więcej szczegółów
15:10–15:25 Zakończenie Kongresu
15:25–16:05 Lunch
Sala II — Sala Kameralna (Zielona)
09:00–09:50 Sesja patronacka firmy Medison
Nowe mechanizmy immunoterapii w leczeniu przerzutowego czerniaka gałki ocznej
więcej szczegółów
09:50–10:10 Przerwa
10:10–11:00 Sesja patronacka firmy Bristol Myers Squibb
Kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym — bezpieczeństwo immunoterapii: minima diagnostyczne
więcej szczegółów
11:00–11:15 Przerwa
11:15–12:05 Sesja patronacka firmy AstraZeneca
Problemy kliniczne pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacjami w genie EGFR
więcej szczegółów
12:05–12:55 Sesja patronacka firmy Sanofi
Rola dermatologa i onkologa w leczeniu niebarwinikowych raków skóry na podstawie własnych doświadczeń klinicznych
więcej szczegółów
15:25–16:05 Lunch
Sala III — Sala Biała
09:50–10:10 Wykład sponsorowany firmy Roche Diagnostics
Współpraca patomorfologa i onkologa sukcesem w leczeniu raka piersi
więcej szczegółów
15:25–16:05 Lunch
Sala IV — Sala Dębowa
Copyrights © 2022 Via Medica