Sala I — Sala koncertowa
11:30–11:45 Przerwa
11:45–12:10 Rozpoczęcie Kongresu
12:10–13:00 Sesja edukacyjna
Obecne możliwości leczenia chorych na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
więcej szczegółów
13:00–13:50 Sesja edukacyjna  — Sesja Młodych Onkologów
Trudne sytuacje w onkologii
więcej szczegółów
13:50–14:05 Przerwa
14:05–14:55 Sesja edukacyjna
Przeciwnowotworowe leczenie chorych ze współwystępowaniem innych problemów zdrowotnych
więcej szczegółów
14:55–15:55 Lunch
15:55–16:45 Sesja edukacyjna
Krajowy Rejestr Nowotworów — znaczenie i nowe możliwości
więcej szczegółów
16:45–17:00 Przerwa
17:00–17:50 Sesja edukacyjna
Mięsaki tkanek miękkich i kości — nowe aspekty diagnostyki i leczenia
więcej szczegółów
17:50–18:05 Przerwa
18:05–18:55 Sesja edukacyjna
Rzadkie powikłania immunoterapii — kiedy słyszysz tętent koni, to pomyśl o zebrach
więcej szczegółów
18:55–19:10 Przerwa
19:10–20:00 Sesja edukacyjna
Zespół wypalenia w onkologii — wezwanie do działania
więcej szczegółów
Sala II — Sala zielona
09:30–11:30 Spotkanie Specjalistycznego Nadzoru w zakresie Onkologii Klinicznej oraz władz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
więcej szczegółów
11:30–11:45 Przerwa
12:10–13:00 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
13:00–13:50 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
13:50–14:05 Przerwa
14:05–14:55 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
14:55–15:55 Lunch
15:55–16:45 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
16:45–17:00 Przerwa
17:00–17:50 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
17:50–18:05 Przerwa
18:05–18:55 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
18:55–19:10 Przerwa
19:10–20:00 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
Sala III — Sala biała
11:30–11:45 Przerwa
13:50–14:05 Przerwa
14:55–15:55 Lunch
16:45–17:00 Przerwa
17:50–18:05 Przerwa
18:55–19:10 Przerwa
Sala IV — Sala dębowa
15:10–15:40 Sesja lunchowa/sponsorowana
więcej szczegółów
Sala I — Sala koncertowa
09:10–10:00 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
10:00–10:50 Sesja edukacyjna
Ciekawe przypadki
więcej szczegółów
10:50–11:05 Przerwa
11:05–11:55 Sesja edukacyjna
Profilaktyka nowotworów — wybrane zagadnienia
więcej szczegółów
11:55–12:10 Przerwa
12:10–13:00 Sesja edukacyjna
Rak piersi — nowe możliwości leczenia systemowego
więcej szczegółów
13:00–13:15 Przerwa
13:15–14:05 Sesja edukacyjna
Doniesienia oryginalne
więcej szczegółów
14:05–14:20 Przerwa
14:20–15:10 Sesja edukacyjna
Immunoterapia nowotworów — bilans dekady
więcej szczegółów
15:10–16:10 Lunch
16:10–17:00 Sesja edukacyjna
Onkologia kliniczna w Polsce — 25 lat
więcej szczegółów
17:00–17:15 Przerwa
17:15–18:05 Sesja edukacyjna
Kojarzenie leczenia systemowego z radioterapią stereotaktyczną
więcej szczegółów
18:05–18:20 Przerwa
18:20–19:10 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
Sala II — Sala zielona
09:10–10:00 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
10:00–10:50 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
10:50–11:05 Przerwa
11:05–11:55 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
11:55–12:10 Przerwa
12:10–13:00 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
13:00–13:15 Przerwa
13:15–14:05 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
14:05–14:20 Przerwa
14:20–15:10 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
15:10–16:10 Lunch
17:00–17:15 Przerwa
17:15–18:05 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
18:05–18:20 Przerwa
18:20–19:10 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
19:10 Walne Zebranie Członków
Sala III — Sala biała
10:50–11:05 Przerwa
11:55–12:10 Przerwa
13:00–13:15 Przerwa
14:05–14:20 Przerwa
15:10–16:10 Lunch
17:00–17:15 Przerwa
18:05–18:20 Przerwa
Sala IV — Sala dębowa
15:10–15:40 Sesja lunchowa/sponsorowana
Kannabinoidy we wczesnym leczeniu objawów u chorych na nowotwór
więcej szczegółów
Sala I — Sala koncertowa
09:00–09:50 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
09:50–10:05 Przerwa
10:05–10:55 Sesja edukacyjna
Ciekawe przypadki/doniesienia oryginalne
więcej szczegółów
10:55–11:10 Przerwa
11:10–12:00 Sesja edukacyjna
Potrójnie ujemy rak piersi — nowe możliwości
więcej szczegółów
12:00–12:15 Przerwa
12:15–14:15 Sesja edukacyjna
Najważniejsze doniesienia od XXIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
więcej szczegółów
14:15–14:30 Zakończenie Kongresu
14:30–15:15 Lunch
Sala II — Sala zielona
09:00–09:50 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
09:50–10:05 Przerwa
10:05–10:55 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
10:55–11:10 Przerwa
11:10–12:00 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
12:00–12:15 Przerwa
14:30–15:15 Lunch
Sala III — Sala biała
09:00–09:50 Sesja sponsorowana
więcej szczegółów
09:50–10:05 Przerwa
10:55–11:10 Przerwa
12:00–12:15 Przerwa
14:30–15:15 Lunch
Sala IV — Sala dębowa
Copyrights © 2022 Via Medica