Opłaty

 Opłata rejestracyjna

Opłata wniesiona do

30 kwietnia 2024 roku

Opłata wniesiona

w terminie

1 maja – 30 czerwca

2024 roku

Opłata wniesiona od

1 lipca 2024 roku

Udział stacjonarny w Kongresie — lekarze

750 zł 850 zł 990 zł

Udział stacjonarny w Kongresie członkowie ESMO

 

- 637 zł 742 zł

Udział stacjonarny w Kongresie — studenci**

250 zł

 

Przed uiszczeniem opłaty należy zarejestrować się za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając przycisk REJESTRACJA.

W ramach opłaty za udział stacjonarny zapewniamy:

  • udział w Kongresie, materiały kongresowe,
  • poczęstunek,
  • identyfikator,
  • certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej.

Uprzejmie informujemy, iż podczas Kongresu nie będzie możliwe wnoszenie opłat.

 

Warunki wycofania zgłoszenia*

Pisemną rezygnację z udziału w Kongresie należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: kongresptok@viamedica.pl.

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Kongresem — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Kongresem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

**Zasady uczestnictwa studentów w konferencjach
W celu wzięcia udziału w konferencji student ma obowiązek dokonania rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym konferencji.
W przypadku konferencji płatnych konieczne jest również terminowe uiszczenie opłaty na konto wskazane przez Organizatora.
Podczas konferencji studenci mogą brać udział jedynie w sesjach naukowo-dydaktycznych, natomiast nie mają możliwości uczestniczenia w sesjach sponsorowanych lub pod patronatem firm sponsorskich, a także mają zakaz wstępu na wystawę przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej (podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.).

Copyrights © 2024 Via Medica